Artikel från Högskolan i Borås

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 mars 2010

Vad driver säsongsanställda?

Vad är det egentligen som driver säsongsanställda att arbeta trots generellt sett dåliga villkor? Hur fungerar de i rollen som marknadsförare? Det är några av frågeställningarna som Christine Lundberg tittat på i sin avhandling Challenges in Delivering Services: The Front-Line Hospitality and Tourism Employee Perspective.

Christine Lundberg är universitetsadjunkt vid Högskolan i Borås och tycker att den är en del av henne själv.

– Jag tror att en avhandling speglar den som skrivit den. Jag har alltid varit intresserad av de frontanställda, som gör jobbet och möter gästen. Chefer och marknadsstrateger på stora företag planerar hur deras anställda ska jobba för att det som lovas i reklamen ska uppnås, men det är de frontanställda som ska leverera det utlovade. Jag har gått en KY-utbildning inom hospitality och läst Turismvetenskapliga programmet på Mittuniversitetet i Östersund. Dessutom jag har varit volontärarbetare i Israel och tåg- och båtluffat i Europa så ämnet ligger mig nära.

Christine Lundberg har arbetat med att sammanställa fyra studier till en avhandling. Den första studien var en enkät till säsongsarbetare i Åre kommun.

– Kommunen ville veta vad som motiverade de anställda att komma dit för att arbeta, för att sedan få dem att stanna kvar på orten.

– Det är många unga som arbetar som säsongsarbetare och det är kanske första gången de får ta ansvar i sitt arbete. Den sociala aspekten med kollegor i samma ålder skapar en tillfällig familj, som ersätter den man lämnat. Man arbetar tillsammans, man festar tillsammans. För dem som flyttar in på orten som säsongsarbetare är det sociala viktigare än lönen, men för dem som bor där är den ekonomiska tryggheten viktigare.

Nya grepp
De andra tre studierna var djupintervjuer med frontanställda i turistbranschen.
– För att få ut mer av intervjuerna har jag använt bilder, s.k. projektiva tekniker, som personerna fått prata kring.  Det kan vara svårt att berätta om sina egna erfarenheter och känslor. Om man får se bilder kan man beskriva dem, fast att man i själva verket pratar om sig själv. Det är ett nytt grepp jag provat i den här avhandlingen.
Det som gör Christine Lundbergs avhandling unik är att den fokuserar på de anställda, bland annat i egenskap av marknadsförare. Fokus är på de anställdas berättelse och upplevelser. Samtidigt tittar Christine Lundberg på sitt material utifrån marknadsföring.

– Som marknadsförare segmenterar vi marknaden i olika grupper för att kunna förstå dem och rikta budskapet på ett bättre sätt. Då är det viktigt att inte bara se till personalen och kompetensutveckling utan även se de anställda som marknadsförare i mötet med kunderna.
– Mycket forskning, även där man pratat med anställda, har handlat om hur kunden reagerar eller hur man kan göra för att bli en bra chef. Jag har fokuserat på de anställda.

Vikten av skvaller
Många större företag håller ofta internutbildningar av olika slag. I turistbranschen, där man har många korta anställningar och stor personalomsättning, förekommer inte internutbildningar i lika hög grad. Då är andra egenskaper viktigare.

– Jag belyser skvallrets betydelse på arbetsplatsen. Det är okej med skvaller, det behöver inte vara så formellt med information om hur man ska bemöta en kund. Det kan handla om att man sitter på en fikarast och pratar om hur man bemött kunder i olika situationer och så lär man av varandra.

Nu när arbetet med avhandlingen är klart tittar Christine Lundberg framåt och har många projekt på gång. Bland annat kommer hon ingå i en forskargrupp som ska titta på media och turism. Studien kommer titta på turism där en film är själva motorn. Fans som reser till inspelningsplatser, följer med på PR-turnéer och så vidare. Forskargruppen kommer också titta på ett annat intressant fenomen kring turism.

– Mycket inom turism handlar om äkthet. Åker man till Afrika ska man åka på en äkta safari eller till en äkta afrikansk by. Mediaturism är motsatsen. Man reser för en fiktiv upplevelse. I vår forskargrupp kommer vi titta på olika delar i fenomenet och jag kommer fokusera återigen på hur de anställda reagerar och agerar utifrån de nya förutsättningarna. Det kommer bli tvärvetenskapliga studier där vi kommer åka runt i världen för att uppleva och se vad mediaturismen gör och hur den skapas, säger Christine Lundberg.

Kontaktinformation
Christine Lundberg, Institutionen för data- och affärsvetenskap vid Högskolan i Borås
Telefon: 033-435 40 88, mobil: 0703-368959,
e-post: christine.lundberg@hb.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera