Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 mars 2009

Ökad skaderisk redan efter första glaset

De flesta alkoholrelaterade kroppsskadorna inträffar efter måttlig alkoholkonsumtion. Det visar en ny doktorsavhandling från Karolinska Institutet om samspelet mellan alkohol, skador och olyckor.

Kroppsskador som uppstår i samband med alkoholkonsumtion leder till stora kostnader för samhället. Men medan kopplingen mellan kraftig berusning, trafikolyckor och våld är välkänd är konsekvenserna av det måttliga, ”normala”, drickandet betydligt mer outforskade.

För att ge en mer heltäckande bild av alkoholens skadeverkningar har Hervé Kuendig i sin doktorsavhandling undersökt kopplingen mellan alkoholkonsumtion och skador som behandlades vid en akutmottagning i Schweiz. Avhandlingen bygger på intervjuer med patienter som kommit till mottagningen med kroppsskador, orsakade av våld eller olika typer av olyckor.

Resultaten visar att en fjärdedel av skadorna som behandlades vid akutmottagningen hade inträffat efter alkoholkonsumtion, men också att denna andel skiljde sig kraftigt mellan olika tidpunkter. Mer än 80 procent av skadorna som inträffade under fredags- och lördagskvällar var alkoholrelaterade.

Avhandlingen visar också att en ökad risk för att råka ut för kroppsskador, oavsett orsak, föreligger redan efter konsumtion av små mängder alkohol. Personer som har druckit mycket alkohol drabbades, föga förvånande, oftare av skador än personer som druckit små mängder. Men avhandlingen visar också att de flesta skador som bedömdes vara alkoholrelaterade inträffade efter måttlig alkoholkonsumtion.

– Mina resultat talar för att förebyggande åtgärder inte bara bör inriktas på enskilda storkonsumenter av alkohol. Den största nyttan, i termer av att undvika skador, kan uppnås genom strukturella åtgärder som påverkar normalkonsumtionen av alkohol i samhället, säger Hervé Kuendig.

Forskningen har finansierats av Swiss National Science Foundation (SNSF), Swiss Federal Office for Public Health (FOPH), Swiss Institute for the Prevention of Alcohol and Drug Problems (SIPA) och Alcohol Treatment Center – Lausanne University Hospital.


Avhandling: Empty glasses and broken bones – Epidemiological studies on alcohol and injuries treated at an emergency department in Switzerland, Hervé Kuendig, Institutionen för Folkhälsovetenskap. Disputation sker den 27 mars 2009.

Hämta pressbild: http://ki.se/pressbilder


För mer information, kontakta:

Doktorand Hervé Kuendig
Tel: 0704 015 017
E-post: Herve.Kuendig@ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning, utbildning och samverkan medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera