Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 december 2008

Databas samlar forskning om Östersjöns klimat

Klimatförändringarna i Östersjöregionen övervakas av ett stort antal forskare. Nu ska forskningsresultaten samlas i en stor databas, som ger nya möjligheter att förstå historiska variationer, förutspå framtida förändringar och kartlägga hur mycket människan påverkar klimatet.

December har de senaste åren inneburit regn och mildväder i stora delar av Sverige. Men är de varma vintrarna, där till exempel isutbredningen i Bottenhavet varit rekordlåg, ett resultat av mänskligt orsakade klimatförändringar – eller är de bara normala variationer? Det är idag svårt att förutsäga.

I Östersjöregionen existerar många varierande klimat, och ett stort antal forskare, organisationer och forskningsgrupper studerar regelbundet klimatförändringar runt Östersjön. Problemet är att det idag inte finns någon enhetlig plats där denna data kan samlas, lagras och göras tillgänglig för samhället och andra forskare.

Det här vill forskare vid Göteborgs universitet och Institutionen för geovetenskaper ändra på. Med drygt två miljoner kronor i stöd från Vetenskapsrådet skapas nu en Paleoklimatologisk databas för Östersjöregionen.

–Tanken är att enskilda forskare ska bidra till databasen, så att forskningsresultaten kan sammanlänkas och utvärderas. Det skulle ge unika möjligheter att studera både historiska och framtida klimatförändringar, samt inte minst att kunna analysera i hur stor utsträckning människan påverkar klimatet, säger professor Hans Linderholm vid Göteborgs universitet.

Den aktuella databasen blir den första för Östersjöregionen, men liknande databaser används framgångsrikt på andra platser i världen.

–Poängen är att kunna kombinera data från olika klimatindikatorer, som trädringar, iskärnor och historiska väderdata. Vi hoppas också hitta nya källor för att studera klimatförändringar, säger Hans Linderholm.

I projektet , som beviljats stöd inom Vetenskapsrådets program Forskningens infrastruktur, deltar förutom Hans Linderholm forskarna Deliang Chen, Anders Omstedt och David Ryner, samtliga vid Institutionen för geovetenskaper.

Kontaktinformation
Kontakt:
Hans Linderholm, Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet
0705-74848
hansl@gvc.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera