Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 november 2008

Biotensider räddar tomatrötterna

Växthustomater odlas ofta i slutna, recirkulerande (hydroponiska) system för att man vill minska näringsläckaget till hav och vattendrag. Man sparar även mycket gödselmedel när näringslösningen cirkulerar i odlingen.

Det finns emellertid nackdelar: rotpatogener ur algsvampssläktena Phytophtora och Pythium trivs i näringslösningen och sprider sig lätt med så kallade zoosporer. Angrepp av dessa algsvampar och Fusarium på rötterna kan leda till stora skördebortfall för alla växthusodlade grönsaker och prydnadsväxter. Av miljö- och hälsoskäl är det viktigt att minska på användningen av kemiska bekämpningsmedel, speciellt i grönsaksodlingar. Därför letar forskare vid SLU i Alnarp nu efter alternativa, biologiska bekämpningsstrategier.

Vissa typer av biotensider, ytaktiva ämnen som bildas naturligt av vissa mikro­organismer, har visat sig kunna hejda smittspridningen. Algsvamparnas zoosporer är nämligen mycket känsliga eftersom de saknar cellväggar.

Forskarna arbetar nu med den biotensidproducerande bakterien Pseudomonas putida, som är mycket lättodlad. Den kan växa och producera tensid på ett billigt medium, exempelvis använd frityrolja eller motorolja. På så sätt kan ett miljövänligt bekämpningsmedel produceras, samtidigt som oljeavfallet bryts ner på ett miljövänligt sätt. Man undersöker också om det är möjligt att få bakterien att producera biotensid direkt i odlingssystemen. Det kan ske på olika sätt – bakterien kan tillföras växtroten, näringslösningen eller fästas på en filteryta.

Malin.Hultberg@ltj.slu.se, 040-41 53 25
“Production of biosurfactants and antibiotics by fluorescent pseudomonads isolated from a closed hydroponic system equipped with a slow filter” (Malin Hultberg, Karl-Johan Bergstrand, Sammar Khalil, Beatrix Alsanius)
http://www.springerlink.com/content/e008967035562l86/fulltext.pdf

“Characterization of biosurfactant-producing strains of fluorescent pseudomonads in a soilless cultivation system” (Malin Hultberg, Karl-Johan Bergstrand, Sammar Khalil, Beatrix Alsanius)
http://www.springerlink.com/content/a5r6610541vq6u78/fulltext.pdf

Kunskapsbanken http://www.slu.se/?id=551&puff=287

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera