Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 oktober 2007

Stressforskningsinstitutet etablerat vid Stockholms universitet

Institutet för Psykosocial Medicin, som är ett kunskapscentrum inom området stressreaktioner och psykosocial hälsa, inordnas den 1 oktober i Stockholms universitet och flyttar till Frescatiområdet. Samtidigt byter organisationen namn till Stressforskningsinstitutet som bättre anger verksamhetens fokus och inriktning.

Institutet för Psykosocial Medicin (IPM) har enligt ett riksdagsbeslut avvecklats som myndighet. Från och med den 1 oktober 2007 överförs verksamheten till Stockholms universitet. Bakgrunden till beslutet är en bedömning att den psykosociala forskningen inte längre behövde det särskilda skydd som en myndighetsorganisation utgör, utan att den bättre kan bedrivas inom ramen för det sedvanliga forskningsväsendet.

I samband med övergången till Stockholms universitet byter IPM namn till Stressforskningsinstitutet som bättre anger verksamhetens innehåll och fokus. Stressforskningsinstitutet ska bedriva grund- och tillämpad forskning utifrån tvärvetenskapliga och tvärmetodologiska ansatser. Verksamhetsidén är att studera hur individer och grupper påverkas av olika sociala miljöer, med särskilt fokus på stressreaktioner och hälsa. Frågeställningarna handlar om stressens orsaker, mekanismer, utfall, åtgärder och behandling, där även metodutveckling ingår. Den långsiktiga avsikten med forskningen är att bidra till en förbättrad folkhälsa. Institutet har också tillgång till ett stresslaboratorium med psykofysiologisk utrustning för att registrera variationer i vakenhet, sömnmönster, hjärtfrekvens, blodtryck och andning samt möjligheter att göra analyser av kortisol och andra hormoner i saliv.

Inom Stressforskningsinstitutet finns fem forskningsgrupper. Dessa är “Arbetsorganisation och hälsa” (som leds av fil.dr. Hugo Westerlund), “Barn och trauma” (docent Frank Lindblad), “Migration och hälsa” (docent Solvig Ekblad), “Stressprevention” (docent Aleksander Perski) samt “Stress och återhämtning” (professor Torbjörn Åkerstedt).

– Stressforskningsinstitutet passar utmärkt in i och förstärker ytterligare universitets omfattande sociala forskning, säger rektor Kåre Bremer.

Stressforskningsinstitutets föreståndare, professor Torbjörn Åkerstedt, anser att organisationens namnändring till Stressforskningsinstitutet ger ökat fokus på vår tids mest växande hälsoproblem – stressrelaterade sjukdomar.

– Etableringen inom Stockholms universitet innebär också en stärkning av forskningen i och med att den akademiska anknytningen tydligt formaliseras. Institutet kommer även i fortsättningen arbeta i nära samarbete med andra universitet som till exempel Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska högskolan för att samordna och koordinera svensk stressforskning, säger Torbjörn Åkerstedt.

Stressforskningsinstitutet har 31 anställda. Den nya adressen är Frescati hagväg 16 A.

Den del av IPM som i samverkan med Stockholms läns landsting har utgjort NASP – Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa – överförs samtidigt till Karolinska Institutet.

Kontaktinformation
Mer information:
Torbjorn Åkerstedt, föreståndare, torbjorn.akerstedt@stressforskning.su.se, tfn 08-5537 89 28
Louise Nordenskiöld, administrativ chef, louise.nordenskiold@stressforskning.su.se,
tfn 08-5537 8918, mobil: 0708-57 00 17.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera