Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 maj 2007

Mittuniversitetet leder utvecklingen av digital färgröntgen

I framtiden kommer läkarna att kunna hitta fler tumörer i ett tidigt skede trots att mindre stråldos används vid varje undersökning. Färgröntgen innebär nya möjligheter för medicinska diagnoser. Mittuniversitetet presenterar under våren fyra avhandlingar inom ämnet digital färgröntgen.

Mittuniversitetets forskare har tillsammans med CERN:s mikroelektronikgrupp och andra forskare i det internationella projektet MEDIPIX lyckats ta fram färgröntgendetektorn Medipix2.

Digital färgröntgen bygger på samma avancerade teknologi som används när kärnfysiker söker efter nya elementarpartiklar. Den stora vetenskapliga utmaningen med att bygga en färgröntgenkamera är att kunna krympa ner kärnfysikernas stora mätapparater till mikroskopiskt små format. Utläsningselektroniken för varje pixel i kamerans bildsensor ska rymmas inom 55×55 µm, och dessutom tåla röntgenstrålning. Mittuniversitetets forskare har löst dessa designproblem. De har dessutom visat att Medipix2 kan användas för att sänka stråldosen vid tandläkarröntgen. Men även industrin väntar på möjligheten att kunna se materialsammansättning på röntgenbilder.

– Med vår digitala färgröntgen kan det bli möjligt att halvera strålningsrisken vid röntgenundersökningar, säger Börje Norlin.

Vidare har Mittuniversitetet genom avancerad datorsimulering av nästa generations röntgenkameror utvecklat sätt att förbättra kvalitén på färgröntgenbilder. Dessa kameror kommer att ha både bättre upplösning och kunna visa fler färger i högre kvalité.

CERN kommer att i anslutning till disputationerna hålla ett av sina kvartalsmöten i Sundvall för att diskutera vidare utveckling av färgröntgentekniken.

Avhandlingarna försvaras vid Campus Sundsvall följande datum:
– 22 maj Suliman Adballa (licentiatseminarium), Architecture and Circuit Design of Photon-Counting Readout for X-Ray Imaging Sensors
– 25 maj Xavier Llopart, Design and characterization of 64K pixels chips working in single photon processing mode (Xavier är stationerad vid CERN i Geneve)
– 30 maj Jan Lundgren, Simulating Behavioral Level On-Chip Noise Coupling
– 1 juni Börje Norlin, Characterisation and application of photon counting X-ray detector systems

Kontaktinformation
Frågor kan ställas till:
Börje Norlin, 060-148594, 070-5256363, borje.norlin@miun.se
Jan Lundgren, 060-148556, 070-3913028, jan.lundgren@miun.se
Christer Fröjdh, 060-148733, 070-6322616, christer.frojdh@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera