Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 december 2004

Avhandling om brottsoffer i rättsprocessen

Under de senaste årtiondena har intresset för brottsoffer stadigt växt i Sverige. Trots detta saknas fortfarande kunskap om hur brottsoffer upplever mötet med olika aktörer i samhället.

Om brottsoffers möte med rättväsendet, i första hand polisen, handlar Manus Lindgrens avhandling som han nu försvarar vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Han pekar t.ex. på att man i utredningar har gärningsmannens perspektiv och bilden av ett idealoffer.

Magnus Lindgren menar att mycket tyder på att det har varit svårt att i praktiken utforma verksamheten i enlighet med statsmakternas intentioner. Det förefaller med andra ord finnas ett glapp mellan teori och praktik. Frågan är emellertid om dessa problem är unika för brottsofferområdet eller om det snarare handlar om generella problem inom rättsväsendet, vilket gör det svårt att få genomslag för nya arbetssätt och få gehör för “nya” områden.

Magnus Lindgren tar upp olika hinder och möjligheter som finns för att i praktiken få genomslag för statsmakternas intentioner inom brottsofferområdet. Det handlar om bristande helhetsperspektiv, otillräcklig kunskap, bristande ledarskap och samverkan,, bristande uppföljning och utvärdering av fattade beslut, fackets starka inflytande, media som inte tar sin granskande uppgift på allvar m.m. Det går att komma vidare genom samverkan och samordning i lokalsamhället samt genom att alla tar sitt ansvar.

Manus Lindgen bygger sin framställning dels på empiriska studier som innefattar ett stort antal brottsoffer, dels på en genomgång av tidigare forskning och arbeten inom orådet.


Magnus Lindgren är viktimolog (specialgren inom kriminologin) och chef för Brottsofferenheten vid Polismyndigheten i Uppsala län.

Doktorsavhandlingens namn: Brottsoffer i rättsprocessen: Om ideala brottsoffer och goda myndigheter

Disputationen äger rum fredagen den 10 december kl. 10.00 i sal U31, Psykologiska institutionen, Frescati Hagväg 8. Opponent är docent Marie Torstensson Levander.

Magnus Lindgren nås på telefon 070-510 29 84.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera