Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 oktober 2003

LTH visar nanoteknik på mässan

Det handlar nästan helt om nanovetenskap och nanoteknik i år vid LTH:s (Lunds tekniska högskola) monter på Tekniska mässan. Orsaken till det är flera men sammanhängande: världs-ledande forskning, ett unikt nytt utbildningsprogram, intressanta samhällsinitiativ, nya forsknings-institut och företagsbildningar.

Vi talar om obegripligt små saker men konsekvenserna kan bli enorma för mänskligheten. Där–för vill LTH inte att denna teknikutveckling ska ske i det tysta. Nanotekniken kan också be-skrivas som ett nytt sätt att tänka där man imiterar naturens sätt att bygga strukturer från atomnivå och uppåt.
Det händer alltså mycket kring den forskning på atomnivå som bedrivs på LTH:
o När det gäller nanotrådar – molekylsmala halvledare för bl a framtidens mikro-elektronik och fotonik – är professor Lars Samuelson och hans forskargrupp världsledande. Tek-niken kan göra det t ex möjligt att skapa ljuskällor som skickar en foton åt gången i fiber-optiska ledningar, vilket möjliggör absolut säker kryptering. Kanske kan dioder av nanotråd bli framtidens ljus-källa, tio gånger mer energieffektiv än en glödlampa.
o Nya tillämpningsområden för nanotrådarna söks nu av företaget QuMat Technologies AB, som skapats i anslutning till det Lundabaserade forskningsinstitutet Pronano AB. Pronano AB startades av Lunds universitet men samarbetar också med bl a Danmarks tekniska uni-ver-sitet och andra högskolor i Öresundsregionen. Startfinansieringen står Malmö stad och region Skåne för. Pronanos vd Martin Magnusson finns på plats vid LTH:s monter de sista tre dagarna. Kunskaps-utbyte till företag, forskningsfinansiering, stöd av nyföretagande (avknopp-ningar) är några av Pronanos arbetsuppgifter.
o nQuip på forskarbyn Ideon är ett annat företag i “branschen”: Det tillverkar atom-kraftsmikroskop.
Världens minsta “stämgafflar” tillverkas av en forskargrupp under ledning av professor Lars Montelius. Det handlar dock inte om musik utan om metoder att väga enstaka mole-kyler för att spåra t ex giftiga gaser eller vissa antikroppar (spår av sjukdom) i blodet. (Prin-cipen demonstreras på Tekniska mässan i en modell i skrivbordsskala.)

fortsättning nästa sida

LTH visar, fortsättning

o I Lund startades redan för 15 år sedan ett Nanoscience-konsortium – ett brett samarbete mellan forskar-grupper från ämnen som fasta tillståndets fysik, kärnfysik, materialkemi, elektro-vetenskap, elektrisk mätteknik, synkrotronljusfysik (alla vid LTH) och fasta tillståndets teori och cell- och organismbiologi vid naturvetenskapliga respektive medicinska fakulteterna. Samarbete över Öresund är bl a ett sätt att samordna utnyttjandet av dyr utrustning. Den 15-16 oktober firar konsortiet 15-årsjubileum med det första nano-sciencesymposiet i Lund. (Det ska i fortsättning bli årligen återkommande någonstans i Öresundsregionen.)
o En av de viktiga spelarna i nanovetenskapen i Lund är professor Reine Wallenberg och hans kolleger i nCHREM (National Center for High Resolution Electron Microscopy). De förfogar över några av världens bästa elektronmikroskop, ett av dem för biologiskt material.
o För någon månad sedan startades Sveriges första civilingenjörsutbildning i Teknisk nanovetenskap vid LTH, vilken speglar denna bredd. LTH samarbetar här med natur-vetenskapliga och medicinska fakulterna. Studenterna kan välja mellan att specialisera sig mot bio-medi-cin, materialvetenskap, nanoelektronik eller nanofysik.
o Lunds Universitet och LundsTekniska Högskola annonserade under sommaren ut två centrala professurer i NANOSCIENCE, den ena med inriktning mot Biofysik och den andra inriktad mot Elektronik/Fotonik. Nyligen kom det in hela 85 ansökningar till dessa två utannonserade nya nanoprofessurer i Lund
o För 15 månader sedan föreslog arbetsgruppen benämnd “Framtid för svensk industri”, under ledning av industrimannen Carl Bennet och Metallbasen Göran Johnsson, en stor satsning på bl a nano-teknik (www.framtidensindustri.nu), med en tyngdpunkt på akademisk och industriell nanoforskning i Lund/Malmö-regionen . Beslut om hur detta förslag kan bli genomfört kan väntas relativt snart..e

LTH:s monter som också visar upp exempel på industridesignprojekt finns på plats A32:28. Under de första dagarna kan ni där träffa teknologie doktor Ulf Håkansson och de sista dagarna Pronanos vd Martin Magnusson, även han teknologie doktor.

Kontaktinformation
Frågor besvaras av professorerna Lars Samuelson, tel: 046-222 76 79 , mobil: 070-317 76 79, epost: Lars.Samuelson@ftf.lth.se,
Lars Montelius: tel: 046-222 41 25 eller 046-222 76 70, mobil: 0705-22 41 47, epost: Lars.Montelius@ftf.lth.se
eller vd på Pronano AB, Martin Magnusson, tel: 040-630 90 21, epost: martin.magnusson@pronano.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera