Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 september 2003

Naturlig bot för grisdiarré

Grisar drabbas ofta av tarmstörningar i form av diarréer. Tidigare blandades antibiotika i fodret för att förebygga tarmproblemen, men det har förbjudits i Sverige. Nu visar Ann Högberg vid SLU att vissa kolhydrater i spannmål kan vara ett viktigt verktyg för att styra tarmhälsan hos grisar.

Risken för resistenta bakteriestammar gör att allt fler länder följer Sveriges exempel och stoppar regelmässig inblandning av antibiotika och kemiska substanser i grisfoder. Uppmärksamheten riktas i stället mot lösningar som bygger på en naturlig diet.

Grisfoder är vanligen baserat på spannmål. Stärkelsefria polysackarider (NSP)* är kolhydrater som utgör en del i kostfiber och finns i varierande halter i olika spannmålsslag. Ann Högberg har undersökt hur innehållet av NSP och tillsats av enzym i fodret påverkar processer i mag-tarmkanalen hos grisar runt avvänjning och under tillväxt.

Nyligen avvanda smågrisar har ett känsligt tarmsystem och ett immunförsvar som inte är fullt utvecklat. Ann Högberg har upptäckt att de reagerar annorlunda på fodrets innehåll av NSP än 3-7 månader gamla, växande grisar. Det är därför tydligt att anpassningen av fodret måste ske med hänsyn till grisarnas ålder.

Resultaten visade att ett ökat innehåll av NSP gjorde det svårare för grisarna att smälta den organiska delen av fodret. Olika halter av NSP påverkade tarmfloran, pH och koncentrationerna av olika organiska syror i mag-tarmkanalen. Även tillsats av foderenzym förändrade sammansättningen av de organiska syrorna i tunntarmen. Forskningen visar att fodrets innehåll av NSP kan utvecklas till ett viktigt verktyg som skapar möjligheter att påverka var och hur fodret smälts, tarmmiljön samt vilka bakterier som finns i mag-tarmkanalen. Genom att reglera fodrets innehåll av NSP skulle man alltså kunna komma till rätta med en del tarmstörningar hos grisar.

*Polysackarider kallas de kolhydrater som byggs upp av långa kedjor av sockermolekyler eller sockerderivat. En kedja kan innehålla tusentals sockerenheter och anta olika former och förgreningar. De polysackarider som förekommer i spannmål och därmed i foder är stärkelse, cellulosa, hemicellulosa, ß-glukaner och pektin. Alla utom stärkelse ingår som byggstenar i NSP. Polysackariderna fungerar som energireserver eller strukturstödjande enheter i växter och djur.

Agronom Ann Högberg vid institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU, försvarar fredagen den 26 september kl. 09.15 sin avhandling Cereal non-starch polysaccharides in pig diets. Influence on digestion site, gut environment and microbial populations. Opponent är professor Knud Erik Bach Knudsen, Danish Institute of Agricultural Sciences, Tjele, Danmark. Plats: sal L, Undervisningshuset, Ultuna, Uppsala.

Kontaktinformation
Mer information: Ann Högberg, tel. 018 – 67 20 95
E-post: Ann.Hogberg@huv.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera