Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 augusti 2003

En ny valuta – vilka reaktioner väcker det?

Centrum för konsumentvetenskap bjuder in till ett seminarium som sätter i fokus människors reaktioner på euroövergången.

Tre forskare presenterar sina resultat från ett långsiktigt forskningsprojekt om hur medborgarna reagerat på och anpassat sig till euroövergången i Österrike, Frankrike, Tyskland, Portugal, Irland och Italien. Forskarna som kommer til Göteborg den 4 september är Katja Meier-Pesti, University of Vienna, Tobias Greimeyer, Ludvig-Maximilian University, München, samt Rob Ranyard, Bolton Institute of Higher Education. Koordinator är Tommy Gärling, CFK.

Följande frågor kommer forskarna att besvara:
::: Hur och varför har människors inställning till euron förändrats efter övergången?

::: I vilken takt och på vilket sätt har människor anpassat sig till att använda euron som betalningsmedel?

::: Varför upplever människor att priserna har ökat efter eurons införande?

Dag: 4 september 2003
Tid: Kl:14-17
Lokal: B 32, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg
Seminariet hålls på engelska
Kostnadsfritt
Ingen anmälan behövs
Efter presentationerna ges möjlighet till frågor

Väl mött!
För mer information:
Professor Tommy Gärling, ansvarig programområde 1. Tommy.garling@psy.gu.se , tel: 031- 773 18 81
Informatör Johanna Ödman, CFK, Johanna.odman@cfk.gu.se, tel 031- 773 58 71

Centrum för konsumentvetenskap, CFK, är Sveriges nationella centrum för konsumentforskning. Här möts forskare från olika discipliner i syfte att initiera och bedriva forskning om konsumentvetenskap. Forskningen bedrivs inom fem forskningsprogram:

1. Konsumenters beslutsfattande,
2. Konsumtionskultur och konsumtionens värde,
3. Ekologisk hållbar konsumtion,
4. Konsumenter och IT,
5. Produktutveckling och design

CFK bildades 2001 av Göteborgs universitet och Chalmers Tekniska Högskola och är organisatoriskt placerat vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Seminariet anordnas inom programområde ett.

Kontaktinformation
——————————————————————————–
Johanna Ödman
Informatör
Centrum för konsumentvetenskap
Box 600
Övre Fogelbergsgatan 6
405 30 Göteborg

Tel: +46 31 773 5871
Fax: +46 31 773 5662
E-post:johanna.odman@cfk.gu.se
www.cfk.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera