Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 juni 2003

ALIS- en flerögd fönstertittare i plasmauniversum

Norrskenet är ett synligt resultat av fysikaliska processer i den nära rymden. Genom att studera den optiska signalen från norrsken och likartade fenomen kan en ökad kunskap om den bakomliggande fysiken erhållas.

På lång sikt kan sådan grundforskning vara av stor betydelse för tillämpningar inom vår framtida energiförsörjning såväl som för framtida rymdfart.

Avhandlingen fokuserar på konstruktion och drift av ett nytt markbaserat mätsystem, ALIS, avsett för optiska studier av norrsken och andra ljussvaga fenomen. ALIS består f.n. av sex obemannade mätstationer inplacerade i ett rutnät med ca. 5 mils sida. Varje station är utrustad med en ljuskänslig CCD-kamera och ett filterhjul med smalbandiga filter. Därför kan man genomföra studier av de olika “färgerna” hos det observerade fenomenet. Genom att stationernas synfält överlappar varandra kan man dessutom erhålla höjdinformation.

ALIS gjorde de första otvetydiga observationerna av artificiella ljusemissioner på hög latitud. Dessa framkallades med en kraftfull radiosändare vid EISCAT-anläggningen i Tromsø, och observerades samtidigt av flera ALIS-stationer. Därmed kunde även höjdprofiler erhållas för första gången. Experiment av denna typ erbjuder således spännande möjligheter till en ökad förståelse av den nära rymdens fysik.

Nyligen gjorde ALIS observationer av ett meteorspår där en preliminär studie ger vissa belägg för att vatten observerats i meteoren. ALIS har även använts för studier av polära stratosfärsmoln, som anses ha ett nära samband med nedbrytningen av ozonskiktet.

Urban Brändström är född och uppvuxen i Kiruna. Han studerade fysik vid Umeå universitet 1987-1991. Sedan 1990 är han anställd som forskningsassistent vid Institutet för rymdfysik, Kiruna.

Webblänkar:
Doktorsavhandlingen (på engelska) bilder, m.m.: http://www.irf.se/press/urban_brandstrom/urban_avh.html
IRF:s webbsidor: http://www.irf.se

Fredagen den 13 juni 2003 kl. 9.15 försvarar Urban Brändström, Institutet för rymdfysik i Kiruna och Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln “The Auroral Large Imaging System -Design, Operation and Scientific Results” (Svensk titel: “ALIS, ett flerstationssystem för optiska norrskensstudier -Konstruktion, drift samt vetenskapliga resultat”).
Disputationen äger rum i aulan vid Institutet för rymdfysik i Kiruna. Opponent: Dr. Kirsti Kauristie, Meteorologiska institutet, Helsingfors, Finland.

Kontaktinformation
Ytterligare information kan lämnas av:
Urban Brändström, IRF,
Tel: 0980-79126
E-post: urban.brandstrom@irf.se.

Rick McGregor, Informationsansvarig, IRF,
Tel: 0980-79178
E-post: rick.mcgregor@irf.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera