Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 maj 2003

Motstånd nödvändigt för utveckling

Ofta betraktas motstånd mot förändring som något problematiskt som till varje pris måste övervinnas eller undvikas. Stellan Arvidsson visar i sin avhandling i ämnet pedagogik vid Stockholoms universitet att olika former av barriärer istället utgör ett villkor när människor avser att organisera utveckling.

Han har studerat tre utvecklingsarbeten: ett internationellt utvecklingssamarbete inom svensk pingstmission, ett utbildningsprojekt vid en institution vid Stockholms universitet samt en utbildningsenhet inom telekomföretaget Ericsson och gör en jämförelse mellan dessa utifrån ett pedagogiskt perspektiv.

Efter att ha följt de tre aktörerna under tre års tid kan Stellan Arvidsson redovisa ett antal villkor för utveckling. Dessutom presenterar han en generell modell över processer och kollektiva aktiviteter i samband med att människor organiserar utveckling. Bland annat visar han att det förekommer olika former av organisering. Till en början skapar aktörerna ett utrymme för utveckling med en rad villkor för utveckling: andra människor, skilda sammanhang, olika arbetsätt, hanterbara barriärer, gemensamma uppgifter, gränser mot omgivningen samt inställningar till tiden. Men istället för att ta detta utrymme i anspråk på det sätt planerarna avsett, omvandlar människor dessa villkor och konstruerar ett annat utrymme för utveckling. Man skapar därmed andra villkor för mänsklig utveckling: ömsesidiga möten, sammanhängande miljöer, systematiska metoder, synliggjort motstånd, relevanta uppgifter, uppfattningar i omgivningen samt avgörande händelser i tiden.

Människor som är involverade i samma utvecklingsarbete skapar alltså dubbla utrymmen för utveckling. Därmed blir frågor om makt vid ett avsiktligt organiserat utvecklingsarbete framträdande. Stellan Arvidsson diskuterar i sin avhandling hur aktörerna tillskriver olika aspekter i omgivningen makt. Samtidigt förekommer att aktörer avsiktligt döljer vissa aspekter av det skapade utrymmet för dem som avser att ta detta utrymme i anspråk. Om motståndet synliggörs kan dock dessa barriärer hanteras och därmed bidra till utveckling av både aktiva samhällsmedborgare, olika former av kunskap samt professionell verksamhet i arbetslivet.

Doktorsavhandlingens titel: Utrymme för utveckling? Om makt och kunskap när människor organiserar utveckling.

Disputationen äger rum fredag den 23 maj kl. 10.00 i Philipssalen, Kräftriket, hus 3, entréplan, sal 224, roslagsvägen 101. Opponent är professor Lennart Svensson, Pedagogiska institutionen, Lunds universitet.

Stellan Arvidsson kan nås på mobiltelefon 0703-727484 eller e-post: stellan@ped.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera