Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 december 2002

Varför blir det fel när vi vill så väl?Om ökad segregation i en skola för alla

Varför skrivs fler och fler barn in i särskolan sedan 90-talet, trots den uttalade intentionen att ha en skola för alla, med ökad delaktighet och demokrati?

Mara Westling Allodi bidrar i sin avhandling till en ökad förståelse av motsägelsefulla tendenser i skolan och i specialpedagogiska verksamheter Hon har studerat samspelet mellan elever som får särskilt stöd och grundskolans organisation. Studien pekar på olika orsaker: kontrasterande målsättningar, prioritering av ekonomisk effektivitet framför skolans primära uppdrag, strävan efter homogena grupper, tendensen mot specialisering, distributionen av resurser, samt synen på kunskap. Krav på ökat elevinflytande har ibland tolkats som minskat läraransvar. Resultaten kan bli ignorering eller kategorisering, understimulering och överbeskydd av barn som upplevs som annorlunda.

Resultaten visar att barn som får stöd är en heterogen grupp. Deras självuppfattning varierar, men de har lägre självuppfattning i frågan om skolämnena och i synnerhet läsning och stavning. De verkar dock kompensera detta med en högre självuppfattning i frågan om relationer med kamrater. Analysen av sambandet mellan klassklimat och kontextuella och organisatoriska faktorer visar att klasser i lågstatusområden har fler konflikter, medan en heterogen gruppsammansättning har samband med högre sammanhållning och lägre konfliktnivå.

Avhandlingen består av fem publicerade artiklar med olika fokus, och en sammanfattande teoretisk och metodologisk del.

Mara Westling Allodi är specialpedagog och verksam som adjunkt i specialpedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för individ, omvärld och lärande.

Doktorsavhandlingens titel: Support and Resistance. Ambivalence in Special Education

Disputationen äger rum lördag 7 december, kl. 10.00 i Kyrksalen, Lärarhögskolan, Gjörwellsgatan, 16A. Opponent är professor Ulla Lahtinen, Åbo Akademi

Mara Westling Allodi kan nås på 08- 737 96 33, Mara.Allodi@lhs.se eller www.lhs.se/~marallod/hem

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera