Formgivning av bilar i virtuell vindtunnel

I ett projekt på Chalmers i samarbete med Volvo Cars har Sinisa Krajnovic utvecklat en ny metod för beräkning av luftströmmar runt bilen, där man beräknar de stora virvlarna och modellerar de små.