Artikel från Mälardalens universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 oktober 2002

Flermiljonstöd till forskning om elpriser

Statens energimyndighet har beviljat Mälardalens högskola ett stöd på 2 890 000 kronor för genomförande av projektet "Prismodellering och effekt av olika elprismodeller på elkonsumtionen".

Inom det planerade forskningsprojektet, som pågår fram till årsskiftet 04/05 ska man studera hur olika priskonstruktioner kan påverka konsumenter till nya vanor av energikonsumtion. Syftet är att man vill finna en modell för att kunna styra användningen av värme och el på ett sådant sätt att energisystemet kan användas mer rationellt än idag, då man utgår från den enskilde konsumentens behov.

– Att kunna sätta en övre konsumtionsgräns för varje enskild konsument över en längre tidsperiod är mycket intressant för produktionsplanering och tariffsättning inom eldistribution. I forskningsprojektet studerar vi hur en sådan gräns kan tillämpas genom en modell där man bättre än idag kan bedöma vilket effektbehov en specifik kund kommer att ha vid en specifik tidpunkt. Man får även helt nya möjligheter att optimera effektutnyttjandet efter lokala omständigheter, säger professor Erik Dahlquist som leder forskningsprojektet.

Samtidigt innebär modellen att kunden ska kunna styra sin egen användning för att optimera sin förbrukning och därmed effektivisera sin el- och värmeförbrukningen på ett ekonomiskt sätt.

– Kombinationen av att själv sätta sitt eget effekttak och få ekonomiskt utbyte till detta är mycket intressant eftersom en sådan lösning förväntas medföra en ökad kostnadseffektivitet som gynnar både distributör/producent och konsument genom det ökade informationsutbytet. Projektet bedöms på ett bra sätt kunna komplettera befintliga metoder och modeller som beskriver dynamiken inom energisystemet, säger Erik Dahlquist.

Ökade möjligheter att kunna förutse effektbehovet kan i större tillämpning också bli mycket värdefullt för regleringen av effektbalansen i landet. Forskningens mål och inriktning svarar därför väl mot Energimyndighetens arbete för ett ekonomiskt hållbart energisystem.

– Resultaten förväntas bli mycket användbara för energibolagen, men även för Energimyndigheten och andra myndigheter, då man med utgång från forskningens resultat kan diskuterar prisbildning och regelverk för skatter och dylikt.

Projektarbetet kommer huvudsakligen att utföras av doktoranderna Cajsa Bartusch och Fredrik Wallin. Handledare är professor Erik Dahlquist.

Kontaktinformation
Professor Erik Dahlquist tel 070-621 26 80 alt 021-15 17 68.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera