Forskning.se - Den nationella forskningsportalen

Örebroforskning prisas

2011-05-12 Pressmeddelande från Örebro universitet
I många u-länder ser studenterna lärarna som auktoriteter vars kunskap de ska memorera utan att ifrågasätta. Annika Andersson visar i sin doktorsavhandling vid Örebro universitet hur informations- och kommunikationsteknik kan användas för att istället uppmuntra studenter att lära sig tänka kritiskt. Nu tilldelas hon Börje Langforspriset för bästa doktorsavhandling i informatik 2009-2010.
Svenska informationssystem akademin, SISA, delar för första gången ut Börje Langeforspriset till den bästa doktorsavhandlingen inom sina ämnesområden - informatik, informationssystem, data- & systemvetenskap eller motsvarande. Juryn gav Annika Andersson, forskare i informatik vid Örebro universitet, priset med motiveringen att avhandlingen var samhällsrelevant och välskriven med intressant empiri.

Hennes avhandling beskriver hur studenter i många u-länder ser läraren som en auktoritet som lär ut kunskap medan de själva är passiva mottagare. Ju bättre studenterna är på att memorera och återge det som läraren sagt desto högre betyg får de.

– Om de istället lär sig tänka kritiskt har de bättre förutsättningar att förändra det samhälle de lever i. Jag har insett att det är en svår utmaning för studenter att förändra sitt sedan barnsben inövade lärbeteende men jag har också sett hur informations- och kommunikationsteknik kan underlätta denna övergång, säger Annika Andersson.

Hennes forskning visar att det är lättare för studenter att börja kommunicera med lärare och andra studenter när de kan göra detta via e-post, sms eller olika diskussionsforum. Dessutom börjar studenterna ifrågasätta vad läraren säger när de får tillgång till en rad olika informationskällor via internet.

– Det har varit spännande att få höra studenters reaktioner när de till exempel upptäcker att det finns olika historiebeskrivningar av samma konflikt. Eller när de vågar ifrågasätta vad läraren säger på en lektion eftersom de har läst något som inte stämmer överens med det på internet.

– Självklart är det otroligt hedrande att få detta pris – dels för att det visar att min avhandling har gjort skillnad i samhället eftersom det var ett av kriterierna. Dessutom kommer avhandlingen att vara en mall för framtida informatikavhandlingar i Sverige för vad som utgör god kvalitet. Det känns både roligt och läskigt.

SISA har inrättat priset för att uppmuntra en fortsatt god forskning men organisationen vill också hedra Börje Langefors, som var en pionjär inom IT och skapare av ämnet informatik. Han var den förste IT-professorn i Sverige och en av de första i världen. Han bidrog till att placera Sverige på den internationella IT-kartan och han pekade särskilt på användarens betydelse vid databehandling.

KONTAKT
För mer information kontakta: Annika Andersson: 019-303382, annika.andersson@oru.se, 0739-192417
Arkiv

Nyheter

  1. Människan avskogade fjälldal redan för 1000 år sedan
   21 aprSLU Sveriges Lantbruksuniversitet
  2. Stamcellstransplantation mellan syskon väcker många känslor
   21 aprMaklmö högskola
  3. Kungliga kröningsdräkter under lupp
   21 aprLivrustkammaren
  4. Bra schemaläggning bästa medlet mot trötthet
   21 aprVTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut
  5. Är det sittandet som orsakar värk för de med manuella arbeten?
   21 aprHögskolan i Gävle
  1. Laddhybriders kostnadseffektivitet kan beräknas betydligt snabbare
   21 aprChalmers tekniska högskola
  2. Cocktail ur naturen bekämpar parasiter och trädsvampar
   21 aprMittuniversitetet
  3. Millimetersmå stenar skapade vår planet
   20 aprLunds universitet
  4. Smarta lägenheter får folk att byta beteende
   20 aprKTH (Kungliga Tekniska högskolan)
  5. Högt BMI i medelåldern ökar risken för hjärtsvikt
   20 aprGöteborgs universitet
  1. Spädbarn vars syskon har autism har svårt att planera sina handlingar
   20 aprUppsala universitet
  2. Ökad etanolproduktion med hjälp av indonesiska svampar
   20 aprHögskolan i Borås
  3. Fentons reagens som förbehandlingsmetod vid framställning av mikrofibrillärcellulosa
   20 aprKarlstads universitet
  4. Försäkringsbranschen dåligt förberedd för klimatförändringar
   17 aprRiksbankens Jubileumsfond
  5. Viktig studie av hur klimatet påverkar biologisk mångfald
   17 aprUppsala universitet
Om forskning.se
Forskning.se samlar och publicerar forskningsinformation, till nytta och glädje för alla som vill veta något om forskning. Nyheterna hämtas till stor del från landets universitet och lärosäten. Redaktionen på forskning.se producerar även eget redaktionellt material i form av artiklar och aktuella kunskapsöversikter, så kallade teman.

Läs mer om forskning.se

Våra ägare
Kontakt
Västra järnvägsgatan 3,
Box 1035, 101 38 Stockholm
Telefon: 08-546 44 000 |  Fax 08-546 44 192
E-post: red@forskning.se

Redaktionen är verksam i Vetenskapsrådets lokaler i Stockholm. Kontakta redaktionen

Forskning.se använder cookies. Läs mer om dessa här.