Forskning.se - Den nationella forskningsportalen

Tillgänglighet på forskning.se

Denna sida förklarar de verktyg och funktioner som finns på forskning.se som underlättar för dig med tal-, syn- eller andra funktionshinder. Här kan du läsa hur du använder verktygen samt hitta information om kortkommandon och symbolförklaringar.

Obs! Sidan är för tillfället under utveckling i samband med den omstrukturering vi gör i april 2012.

Webbplatser i offentlig sektor
Forskning.se strävar efter att i så stor utsträckning som möjligt uppfylla de riktlinjer för webbplatser i offentlig sektor, som Verket för förvaltningsutveckling (VERVA) ställt upp. Vi arbetar mot att uppfylla samtliga riktlinjer i prioritet 1, 2 och 3.
Bild på lyssnarsymbolen
Talverktyget
Ett av de verktyg som finns för att öka tillgängligheten är Lyssnaverktyget "SpeakIt". Starta verktyget genom att klicka på talsymbolen som du hittar längst upp i vänstra hörnet. Första gången du startar tjänsten kommer du att få förklaringar på hur tjänsten fungerar samt hur du gör inställningar. Väl startad läser verktyget upp den text du markerar på sidan. Funktionen fungerar både för svenska och engelska texter. I uppläsningsverktyget kan du även få ord förklarade genom att markera ett ord som du vill ha beskrivet och sedan trycka på knappen "Förklara". Då läser verktyget upp förklaringen på ordet. Du kan anpassa talverktyget så att rösten läser snabbare eller långsammare.
Symbolen för lättläst
Lättläst
I dagsläget finns enbart sidan om forskning.se på lätt svenska. Mycket material kommer från andra webbplatser och kan variera i svårighetsgrad.
Symboler
Extern länk
De länkar som går till webbplatser eller sidor utanför forskning.se öppnas alltid i nytt fönster och markeras med symbolen "extern länk".
Lyssnafunktionen
Denna symbol som finns högst upp i vänstra hörnet är symbolen för lyssnaverktyget som läser upp text som du markerat.
RSS
Du kan ta emot RSS-strömmar från forskning.se och alltid hålla dig uppdaterad. RSS gör det möjligt för dig att prenumerera på kortfattade nyheter som levereras till dig automatiskt.
För mer information se vår sida om RSS.
Engelska
Denna symbol som finns högst upp i vänstra hörnet är symbolen för information på forskning.se som är på engelska.
Snabblänkar
Snabblänkar är till för att underlätta för dig som redan vet vilken sida du vill besöka på forskning.se. Du skriver då bara snabblänkens namn (se lista nedan) efter www.forskning.se/ och kommer då direkt till den aktuella sidan.
Målsida Alias
Tema- Akrylamid akrylamid
Tema- Allergi allergi
Tema- Bakom vansinnet bakomvansinnet
Tema- Demokrati demokrati
Tema- Designforskning designforskning
Tema- Doft doft
Tema- Elektromagnetiska fält elektromagnetiskafalt
Tema- Global fetma globalfetma
Tema- Jordbävning jordbavning
Tema- Kloning kloning
Tema- Läsning lasning
Tema- Matematik matematik
Tema- Mobbning mobbning
Tema- Nanoteknik nanoteknik
Tema- Nya biologin nyabiologin
Tema- Ozon ozon
Tema- Pandemier pandemier
Tema- Planeten planeten
Tema- Se hjärnan sehjarnan
Tema- Östersjön ostersjon
Teman tema
Flik- Söktjänster soktjanster
Flik- Forskningsguiden forskningguiden
Flik- Länksamlingar länksamlingar
Flik- För dig i skolan fordigiskolan
Lärare larare
Elever elever
Högskolestuderande hogskolestuderande
Webb-tv webbtv
Om forskning.se omforskningse
Snabbkommandon för forskning.se
Snabbkommandon används för att med hjälp av tangenterna komma åt viktiga sidor på webbplatsen. För att använda snabbkommando så håller du först ner tangenten Alt och den tangent som går till den aktuella sidan (se lista nedan). Släpp sedan tangenterna och tryck på Enter. Om jag till exempel vill se webbkartan för forskning.se så trycker jag på alt-tangenten och håller den nere medan jag trycker på 3  släpper sedan de båda tangenterna och trycker på enter.
Markeringstanget Tillvalstangent Målsida
Alt + 0 Sida om forskning.se´s tillgänglighet
Alt + 1 Startsidan
Alt + 2 Nyheter
Alt + 3 Webbkarta
Alt + 4 Sök
Alt + 7 Kontakt
Alt + 8 Juridisk information
Alt + s Hoppa till första textblock
Om forskning.se
Forskning.se samlar och publicerar forskningsinformation, till nytta och glädje för alla som vill veta något om forskning. Nyheterna hämtas till stor del från landets universitet och lärosäten. Redaktionen på forskning.se producerar även eget redaktionellt material i form av artiklar och aktuella kunskapsöversikter, så kallade teman.

Läs mer om forskning.se

Våra ägare
Kontakt
Västra järnvägsgatan 3,
Box 1035, 101 38 Stockholm
Telefon: 08-546 44 000 |  Fax 08-546 44 192
E-post: red@forskning.se

Redaktionen är verksam i Vetenskapsrådets lokaler i Stockholm. Kontakta redaktionen

Forskning.se använder cookies. Läs mer om dessa här.