Forskning.se - Den nationella forskningsportalen

Syfte och policy

Det övergripande syftet med forskning.se är att väcka intresse för forskning som källa till kunskap, insikt och utveckling - för individen så väl som för samhället.

Forskning.se vill:
— bidra till att forskningsresultat ska komma till nytta i arbetsliv och samhälle
— stimulera till debatt och diskussion
— göra det enklare att hitta och förstå information om forskning
— underlätta för alla som arbetar med forskningsinformation
— skapa synergieffekter
— initiera samarbete

Ur vår publiceringspolicy
Information på forskning.se ska bygga på forskningsresultat och vetenskapligt baserad kunskap.
Informationen ska i största möjliga mån vara presenterad på ett för lekmän enkelt och begripligt sätt.

Målgrupper
Forskning.se vänder sig till alla som vill veta något om forskning. Särskilt prioriterade målgrupper är skola, media och beslutsfattare.

Faktagranskning
Redaktionen för forskning.se ansvarar för att egenproducerat material är faktagranskat och korrekt. Redaktionen ansvarar för att länkar på forskning.se går till "godkänd" avsändare enligt policy. Respektive avsändare ansvarar själv för innehållet på sin webbplats samt valet av vidarelänkar från den.

Om forskning.se
Forskning.se samlar och publicerar forskningsinformation, till nytta och glädje för alla som vill veta något om forskning. Nyheterna hämtas till stor del från landets universitet och lärosäten. Redaktionen på forskning.se producerar även eget redaktionellt material i form av artiklar och aktuella kunskapsöversikter, så kallade teman.

Läs mer om forskning.se

Våra ägare
Kontakt
Västra järnvägsgatan 3,
Box 1035, 101 38 Stockholm
Telefon: 08-546 44 000 |  Fax 08-546 44 192
E-post: red@forskning.se

Redaktionen är verksam i Vetenskapsrådets lokaler i Stockholm. Kontakta redaktionen

Forskning.se använder cookies. Läs mer om dessa här.