Forskning.se - Den nationella forskningsportalen
Länk till lättläst

Om forskning.se

Syfte och mål
Det övergripande syftet med forskning.se är att öka kunskapen om, samt att stärka förtroendet och intresset för svensk forskning, till nytta för individ och samhälle.

Det vi gör
Forskning.se sammanställer och publicerar aktuella nyheter om forskningsresultat, innovationer och satsningar direkt från landets lärosäten och forskningsinstitut. Den nationella forskningen är i fokus, men vi strävar efter att sätta den i relation till övriga världen.  

Redaktionen publicerar journalistiskt framtagna artiklar inom samtliga ämnesområden. I våra artiklar vill vi visa hur forskning kommer till nytta i människors vardag, liksom belysa de gånger där samhället bättre måste ta till sig nya rön. Syftet med våra artiklar är att ge en djupare förståelse och analys och på sikt bidra till en högre kunskapsnivå i samhället.

Samverkan – kärnan i forskning.selänk till annan webbplats
Forskning.se är ett samarbete mellan Energimyndigheten, Formas, Forte, KK-stiftelsen, Naturvårdsverket, Riksbankens Jubileumsfond, Stiftelsen för strategisk Forskning, Vetenskapsrådet, VINNOVA samt en majoritet av landets universitet och högskolor.

Forskning.se drivs och utvecklas av tolv myndigheter och stiftelser som finansierar forskning samt landets lärosäten. Varje finansiär utser en ledamot till årsstämman där även fyra representanter från landets lärosäten finns med. Ett redaktionsråd, vald av årsstämman, ansvarar övergripande för forskning.se:s strategiska inriktning. Redaktionen är placerad på Vetenskapsrådet, som är förvaltande organ.

Naturvårdsverket
KK-stiftelsen
Formas logotype
VINNOVA
Riksbanken
Energimyndigheten
Vetenskapsrådet
FAS

Historik

November 2001 – dåvarande Forskningsforum tar initiativ till att en portal om svensk forskning gemensamt bör finansieras och utvecklas av de forskningsfinansiärer som ingår i Forskningsforum.

Forskningsforum var då ett samarbetsorgan för de övergripande frågorna mellan forskning och samhälle. Forskningsforums ledamöter var utsedda av regeringen och bestod av riksdagspolitiker och representanter från universitet samt myndigheterna FAS, Formas, Vetenskapsrådet och VINNOVA. Vetenskapsrådet administrerade verksamheten.

Maj 2002 – forskning.se öppnar med dåvarande FAS (Forte sedan 2013), Formas, Vetenskapsrådet och VINNOVA som ägare.

2004 – Ytterligare fyra finansiärer går in som ägare av forskning.se: KK-stiftelsen, MISTRA, Naturvårdsverket och Vårdalstiftelsen.

2006 – Energimyndigheten och Riksbankens Jubileumsfond går in som ägare.

2010 – Skolverket deltar i en löpande satsning – För dig i skolan – om utbildningsvetenskap och material som kan användas i undervisningen.

2012 – 10-årsjubileum firas med ny webbplats. Den nya webbplatsen nomineras till Sitevisions guldhand, Svenska publishing-priset och hamnar på Internet Worlds lista över de hundra bästa webbplatserma med motiveringen:

"Att presentera svensk forskning på ett överskådligt sätt är verkligen ingen lätt uppgift, men Forskning.se gör det både ambitiöst och med ett mycket lyckat resultat. Det pedagogiska uppdraget går inte att ta miste på och möjligheterna med webben har i många fall utnyttjats på ett mycket smart sätt."

2013 – Nya ägare tillkommer i form av Skolverket och Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF). Forskning.se och Expertsvar.se har förenats och drivs av samma styrgrupp.

2014 – Organisationen för forskning.se ändrades och styrgruppen ersätts 2015 av ett redaktionsråd, i kombination med en årstämma. Mistra går samtidigt ur samarbetet.

2015 - Vårdalstiftelsen läggs ned och går därmed ur samarbetet.

Om forskning.se
Forskning.se samlar och publicerar forskningsinformation, till nytta och glädje för alla som vill veta något om forskning. Nyheterna hämtas till stor del från landets universitet och lärosäten. Redaktionen på forskning.se producerar även eget redaktionellt material i form av artiklar och aktuella kunskapsöversikter, så kallade teman.

Läs mer om forskning.se

Våra ägare
Kontakt
Västra järnvägsgatan 3,
Box 1035, 101 38 Stockholm
Telefon: 08-546 44 000 |  Fax 08-546 44 192
E-post: red@forskning.se

Redaktionen är verksam i Vetenskapsrådets lokaler i Stockholm. Kontakta redaktionen

Forskning.se använder cookies. Läs mer om dessa här.