Forskning.se - Den nationella forskningsportalen

Webbkarta

Om menyerna:

Forskning.se har tre huvudmenyer: Nyheter & Fakta, Forskning & Utveckling samt För dig i skolan. Undersidorna till dessa presenteras i en meny till höger. För att lättare skilja på sidorna har vi tre olika färgmarkeringar.

Nyheter & fakta utgör vår startsida där vi samlat alla ingångar till forskningsnyheter, teman och övrigt redaktionellt material så som forskarporträtt och filmer. Här finns även vår länksamling över externa webbplatser. Dessa sidor har gröna element.

Under fliken Forskning & Utveckling hittar man vår databas över FoU-organisationer i Sverige. Under dessa sidor presenterar vi också nya satsningar, vilket är ett helt nytt område på forskning.se. Dessa nyheter kommer från olika forskningsfinansiärer, institut och lärosäten. Här finns även generell information om det svenska forskningssystemet. Sidorna under Forskning & utveckling har turkosa vinjetter.

Sidorna under fliken För dig i skolan är till för elever och lärare och är ett samarbete med skolverket. Här presenterar vi bland annat teman och forskningsnyheter inom utbildningsvetenskap. Dessa sidor har blå element.

Utöver dessa ingångar har vi ett avancerat forskningssök som man alltid hittar längst upp till höger. Dessutom finns genvägar under alla gröna sidor (Nyheter & fakta) till våra fyra ämnesområden; Samhälle & kultur, Medicin & hälsa, Naturvetenskap & teknik, samt Miljö.

Om menyerna:

Forskning.se har tre huvudmenyer: Nyheter & Fakta, Forskning & Utveckling samt För dig i skolan. Undersidorna till dessa presenteras i en meny till höger. För att lättare skilja på sidorna har vi tre olika färgmarkeringar.

Nyheter & fakta utgör vår startsida där vi samlat alla ingångar till forskningsnyheter, teman och övrigt redaktionellt material så som forskarporträtt och filmer. Här finns även vår länksamling över externa webbplatser. Dessa sidor har gröna element.

Under fliken Forskning & Utveckling hittar man vår databas över FoU-organisationer i Sverige. Under dessa sidor presenterar vi också nya satsningar, vilket är ett helt nytt område på forskning.se. Dessa nyheter kommer från olika forskningsfinansiärer, institut och lärosäten. Här finns även generell information om det svenska forskningssystemet. Sidorna under Forskning & utveckling har turkosa vinjetter.

Sidorna under fliken För dig i skolan är till för elever och lärare och är ett samarbete med skolverket. Här presenterar vi bland annat teman och forskningsnyheter inom utbildningsvetenskap. Dessa sidor har blå element.

Utöver dessa ingångar har vi ett avancerat forskningssök som man alltid hittar längst upp till höger. Dessutom finns genvägar under alla gröna sidor (Nyheter & fakta) till våra fyra ämnesområden; Samhälle & kultur, Medicin & hälsa, Naturvetenskap & teknik, samt Miljö.

Om forskning.se
Forskning.se samlar och publicerar forskningsinformation, till nytta och glädje för alla som vill veta något om forskning. Nyheterna hämtas till stor del från landets universitet och lärosäten. Redaktionen på forskning.se producerar även eget redaktionellt material i form av artiklar och aktuella kunskapsöversikter, så kallade teman.

Läs mer om forskning.se

Våra ägare
Kontakt
Västra järnvägsgatan 3,
Box 1035, 101 38 Stockholm
Telefon: 08-546 44 000 |  Fax 08-546 44 192
E-post: red@forskning.se

Redaktionen är verksam i Vetenskapsrådets lokaler i Stockholm. Kontakta redaktionen

Forskning.se använder cookies. Läs mer om dessa här.