Forskning.se - Den nationella forskningsportalen

Vad är marknära ozon?

Bild
Ozon finns både vid jordytan och upp till höga höjder. Ozonet som finns närmast marken upp till 1 000 meter kallas för marknära ozon. Det är en luftförorening som bildas ur kemiska reaktioner mellan kväveoxider och flyktiga organiska kolväteföreningar under solens inverkan. Ozon kan även bildas vid elektriska urladdningar, till exempel vid åska.

Höga ozonhalter nära marken kan irritera slemhinnor och lungor. Episoder med höga halter av marknära ozon brukar inträffa under vår och försommar vid soligt väder. Då sprids information och i extrema fall varningar över radion och andra massmedia för att känsliga personer skall hålla sig inne.

Referenser

Tema Ozon har producerats av Ord & Vetande i Uppsala. Materialet har faktagranskats av forskare och meteorolog Weine Josefsson vid Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI.

Tema Ozon, publicerad: 2003-01-01  Uppdaterad: 2006-06-07

Mest lästa teman

Arkiv

Nyheter

  1. Bekämpningsmedel kan läcka mer framöver.
   21 aprSLU
  2. ​Så överlever harpestbakterien i mänskliga celler
   21 aprUmeå universitet
  3. Människan avskogade fjälldal redan för 1000 år sedan
   21 aprSLU Sveriges Lantbruksuniversitet
  4. Stamcellstransplantation mellan syskon väcker många känslor
   21 aprMaklmö högskola
  5. Kungliga kröningsdräkter under lupp
   21 aprLivrustkammaren
  1. Bra schemaläggning bästa medlet mot trötthet
   21 aprVTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut
  2. Är det sittandet som orsakar värk för de med manuella arbeten?
   21 aprHögskolan i Gävle
  3. Laddhybriders kostnadseffektivitet kan beräknas betydligt snabbare
   21 aprChalmers tekniska högskola
  4. Cocktail ur naturen bekämpar parasiter och trädsvampar
   21 aprMittuniversitetet
  5. Millimetersmå stenar skapade vår planet
   20 aprLunds universitet
  1. Smarta lägenheter får folk att byta beteende
   20 aprKTH (Kungliga Tekniska högskolan)
  2. Högt BMI i medelåldern ökar risken för hjärtsvikt
   20 aprGöteborgs universitet
  3. Spädbarn vars syskon har autism har svårt att planera sina handlingar
   20 aprUppsala universitet
  4. Ökad etanolproduktion med hjälp av indonesiska svampar
   20 aprHögskolan i Borås
  5. Fentons reagens som förbehandlingsmetod vid framställning av mikrofibrillärcellulosa
   20 aprKarlstads universitet
Om forskning.se
Forskning.se samlar och publicerar forskningsinformation, till nytta och glädje för alla som vill veta något om forskning. Nyheterna hämtas till stor del från landets universitet och lärosäten. Redaktionen på forskning.se producerar även eget redaktionellt material i form av artiklar och aktuella kunskapsöversikter, så kallade teman.

Läs mer om forskning.se

Våra ägare
Kontakt
Västra järnvägsgatan 3,
Box 1035, 101 38 Stockholm
Telefon: 08-546 44 000 |  Fax 08-546 44 192
E-post: red@forskning.se

Redaktionen är verksam i Vetenskapsrådets lokaler i Stockholm. Kontakta redaktionen

Forskning.se använder cookies. Läs mer om dessa här.