Forskning.se - Den nationella forskningsportalen

Vad är marknära ozon?

Bild
Ozon finns både vid jordytan och upp till höga höjder. Ozonet som finns närmast marken upp till 1 000 meter kallas för marknära ozon. Det är en luftförorening som bildas ur kemiska reaktioner mellan kväveoxider och flyktiga organiska kolväteföreningar under solens inverkan. Ozon kan även bildas vid elektriska urladdningar, till exempel vid åska.

Höga ozonhalter nära marken kan irritera slemhinnor och lungor. Episoder med höga halter av marknära ozon brukar inträffa under vår och försommar vid soligt väder. Då sprids information och i extrema fall varningar över radion och andra massmedia för att känsliga personer skall hålla sig inne.

Referenser

Tema Ozon har producerats av Ord & Vetande i Uppsala. Materialet har faktagranskats av forskare och meteorolog Weine Josefsson vid Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI.

Tema Ozon, publicerad: 2003-01-01  Uppdaterad: 2006-06-07

Mest lästa teman

Arkiv

Nyheter

  1. Dålig dialog ger sämre infrastrukturplanering
   12 sepBlekinge Tekniska Högskola
  2. Högt saltintag hos rökare fördubblade risk för reumatism
   11 sepUmeå universitet
  3. Medkänslans kollaps
   11 sepLinköpings universitet
  4. Röntgen upptäcker tidiga spattförändringar
   10 sepSLU
  5. Kan bi-bakterier ersätta antibiotika?
   10 sepLunds universitet
  1. Syskon till bipolära blir oftare chefer och ledare
   10 sepGöteborgs universitet
  2. Lovande tester av nytt vaccin mot blåtungevirus
   10 sepSLU
  3. Kylvatten bäst för motorvärmning
   9 sepVTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut
  4. Självkänsla och kreativitet i skolan
   8 sepLunds universitet
  5. Bättre trafikflöde med anpassningsbara farthinder
   8 sepVTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut
  1. Skånskt grundvatten är förorenat
   8 sepLunds universitet
  2. Att lära sig svenska eller lära sig vara svensk?
   8 sepLinköpings universitet
  3. Modern, horan och brölhannen: Genusnormer styr vårt drickande
   8 sepStockholms universitet
  4. Brist på strategier i kommuner som krymper
   5 sepLinköpings universitet
  5. Skador på tarmbarriären vid multipel skleros
   4 sepLunds universitet
Om forskning.se
Forskning.se samlar och publicerar forskningsinformation, till nytta och glädje för alla som vill veta något om forskning. Nyheterna hämtas till stor del från landets universitet och lärosäten. Redaktionen på forskning.se producerar även eget redaktionellt material i form av artiklar och aktuella kunskapsöversikter, så kallade teman.

Läs mer om forskning.se

Våra ägare
Kontakt
Västra järnvägsgatan 3,
Box 1035, 101 38 Stockholm
Telefon: 08-546 44 000 |  Fax 08-546 44 192
E-post: red@forskning.se

Redaktionen är verksam i Vetenskapsrådets lokaler i Stockholm. Kontakta redaktionen

Forskning.se använder cookies. Läs mer om dessa här.