Forskning.se - Den nationella forskningsportalen
(© Diapix)

Ett uppmärksammat experiment visade tydligt att en grupp av klonade möss hade kortare livslängd än en lika stor grupp normala möss (© Diapix)

Hur säker är kloningstekniken?

Kloning av vuxna är en mycket ung och osäker teknik. För att få en frisk unge behöver man utgå från hundratals eller tusentals ägg. Risken är stor att en klonad unge som föds visar sig vara svårt missbildad. Och det är en öppen fråga om klonade djur som ser friska ut vid födelsen kan få ett normallångt liv.

Lyckas någon gång på hundra
Vid ett typiskt kloningsprojekt börjar man med att föra in en ny cellkärna i några hundra eller något tusental ägg. Av dem kommer de allra flesta att dö innan de utvecklats till ett embryo, eller bilda embryon som ser konstiga ut. I bästa fall kommer tio procent av embryona att vara normala, och dessa planteras in i fostermödrar.

Av dem kommer de allra flesta att misslyckas med inplanteringen eller avstötas i tidiga spontana aborter. Några utvecklas till foster. Av dem kommer många att drabbas av sena missfall, där man ofta kan se att fostret varit starkt missbildat. Alternativt leda till födslar av döda, missbildade ungar. Av de levande ungar som föds kommer många att ha ovanliga missbildningar eller inre skador. Av hundra inplanterade embryon blir det ungefär fem friska djur.

Sammantaget blir det alltså ett friskt klonat djur från hundra eller tvåhundra ägg som man för in en ny cellkärna i. Siffrorna har varit ungefär desamma för alla de arter forskarna hittills lärt sig klona, och bara förbättrats något när man kunnat finslipa teknikerna.

Varför går det så ofta illa?
Forskarna vet inte säkert varför det är så svårt att få kloning att lyckas. De allra flesta tror dock att förklaringen är denna:

I våra celler ligger arvsanlagen skriven med genernas språk i våra DNA-molekyler. Denna information är densamma i alla kroppens celler. Men förutom de rent genetiska budskapen finns en massa tilläggsinformation fastsatt vid generna, som bland annat påverkar vilka av generna som ska användas i de olika cellerna. Tilläggsinformationen består ofta av olika kemiska grupper som fästs vid DNA-molekylerna, och de proteiner dessa lindar sig kring.

Denna tilläggsinformation ser ut på olika sätt i olika celltyper i kroppen. Forskarna tror att den spelar en viktig roll just för att göra våra celler olika, trots att de alla bär samma grundinformation i arvsmassan.

Det betyder att ett normalt befruktat ägg har ett visst mönster av sådana kemikalier fastsatta på sina gener. Men att en cellkärna från exempelvis en hud- eller slemhinnecell har ett helt annat mönster. Då är det inte så konstigt att en cellkärna med ett mönster som är anpassat för exempelvis en hudcells behov har svårt att vägleda en äggcell genom en normal embryoutveckling.

Riskerar klonade människor och djur att dö i förtid?
Det är dessutom möjligt, men långt ifrån säkert, att djur klonade från vuxna riskerar att dö i förtid.

Ett uppmärksammat experiment visade tydligt att en grupp av klonade möss hade kortare livslängd än en lika stor grupp normala möss. Om det berodde på kloningen eller på en olycklig uppsättning gener hos just den individ som klonades kan vi dock inte veta.

Hur det förhåller sig med andra djur än smågnagare vet vi i skrivande stund ännu mindre om. Det beror på att kloning är en så ny teknik att de flesta klonade djur ännu inte hunnit uppnå sin förväntade livslängd.

Det första klonade däggdjuret – fåret Dolly – dog visserligen knappt sju år gammal, medan får normalt kan leva över tio år. Det berodde dock på att Dolly drabbades av en speciell form av cancer, som orsakas av ett virus, som infekterade och dödade både Dolly och ett icke-klonat får i båset invid. Många andra klonade får och nötkreatur lever i skrivande stund friska medelåldersliv.

Faktum är att forskarna inte ens vet om de ska förvänta sig att klonade djur åldras och dör i förtid. Det har att göra med att man inte vet hur vare sig djurs eller människors åldrande regleras. Styrs åldrandet av någon slags biologisk klocka? Kan det vara så att den klockan nollställs vid normal befruktning, men inte vid kloning? Vi vet inte idag. Vi förstår inte ens hur den biologiska klockan för åldrande ser ut! 

Tidigare var en tanke populär att "klockan" som reglerar åldrande skulle utgöras av kromosomernas ändregioner, telomerer, som skulle kortas av vid varje celldelning för att med tiden ta slut. Den teorin har dock tappat mycket av sitt stöd, bland annat för att man upptäckt att många kroppsceller faktiskt tvärt emot vad teorin kräver förlänger sina telomerer.

Referenser

Temat har producerats av fil. lic. Henrik Brändén och faktagranskats av professor Håkan Billig, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Publicerad: 2004-09-21   
Uppdaterad: 2012-10-17

Mest lästa teman

Arkiv

Nyheter

  1. Alternativ till antibiotika studeras för klövsjukdom på mjölkkor
   24 julStatens veterinärmedicinska anstalt
  2. Felande protein förklarar ärftlig ödemsjukdom
   21 julKarolinska institutet
  3. Lysande material avslöjar hur cellerna växer
   21 julLinköpings universitet
  4. En natts sömnbrist ändrar DNA:t i dina vävnader
   20 julUppsala universitet
  5. Orienterare bra modell för ett hälsosamt liv
   20 julÖrebro universitet
  1. Fynd i hjärnvävnad kan hjälpa vid läkemedelsresistent epilepsi
   20 julLunds universitet
  2. GenomSynlig ger ökad kontroll över personlig information online
   17 julKarlstads universitet
  3. Lugna kossor mjölkar mer
   16 julLinköpings universitet
  4. Nya kemiska strukturer tar effektivt bort koldioxid från gasblandningar
   16 julStockholms universitet
  5. Enögda råd till afrikanska jordbrukare kan leda fel
   16 julLunds universitet
  1. Antistress-hormon kan signalera bröstcancerrisk
   14 julLunds universitet
  2. Forntida katter drev många hundarter till utrotning
   14 julGöteborgs universitet
  3. Förkortad sömn kan försämra förmågan att minnas under stress
   13 julUppsala universitet
  4. Grafenbaserad film kan kyla elektronik effektivt
   10 julChalmers tekniska högskola
  5. Dagbok hjälper patienter bearbeta vistelse på intensivvårdsavdelning
   9 julGöteborgs universitet
Om forskning.se
Forskning.se samlar och publicerar forskningsinformation, till nytta och glädje för alla som vill veta något om forskning. Nyheterna hämtas till stor del från landets universitet och lärosäten. Redaktionen på forskning.se producerar även eget redaktionellt material i form av artiklar och aktuella kunskapsöversikter, så kallade teman.

Läs mer om forskning.se

Våra ägare
Kontakt
Västra järnvägsgatan 3,
Box 1035, 101 38 Stockholm
Telefon: 08-546 44 000 |  Fax 08-546 44 192
E-post: red@forskning.se

Redaktionen är verksam i Vetenskapsrådets lokaler i Stockholm. Kontakta redaktionen

Forskning.se använder cookies. Läs mer om dessa här.