Forskning.se - Den nationella forskningsportalen

Tema Demokrati

Bild på Riksdagshuset
Demokrati är ett grekiskt ord som betyder folkstyre eller folkmakt. Men grekerna lade in andra innebörder i ordet än vad vi gör idag. Forskning om demokrati pågår inom flera olika vetenskapliga discipliner som filosofi, statsvetenskap,  sociologi, ekonomi, freds- och konfliktforskning med flera.

Referenser

I temat redovisas nio projekt som tillsammans visar bredden inom svensk demokratiforskning.

Tema Demokrati är framtaget i samarbete med Vetenskapsrådet, som har regeringens uppdrag att stödja demokratiforskningen.

Tema Demokrati, publicerad: 2008-06-27  Uppdaterad: 2008-08-08

Mest lästa teman

Arkiv

Nyheter

  1. Amerikansk krabba i svenska vatten
   22 sepGöteborgs universitet
  2. Viss vinst med avreglerad bilprovning
   22 sepVTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut
  3. Vattenkemin viktig för att förutspå jordbävningar
   22 sepStockholms universitet
  4. Varierande kvalitet hos teknik för kontinuerlig blodsockermätning
   19 sepGöteborgs universitet
  5. Artificiell intelligens som härmar barns lärande
   19 sepGöteborgs universitet
  1. Centralsydslaviska folksånger viktig inspiration för Runeberg
   19 sepGöteborgs universitet
  2. Hudpigment oskadliggör solens UV-strålar via projektiler
   19 sepLunds universitet
  3. Unik kartläggning av hur kolstrukturer bildas
   19 sepUmeå universitet
  4. Oförutsedd dioxinbildning vid avfallsförbränning
   19 sepUmeå universitet
  5. Så förbereds flyktingbarn för ett liv i Sverige
   19 sepLinköpings universitet
  1. De modala hjälpverbens historia kartlagd
   17 sepGöteborgs universitet
  2. Mekanism bakom åldersberoende diabetes upptäckt
   17 sepKarolinska Institutet
  3. Öppenvård som alternativ till institutionsvård för barn och unga
   17 sepLinnéuniversitetet
  4. Med patientens perspektiv i fokus
   17 sepLinnéuniversitetet
  5. Vanligt med alkohol och droger hos omkomna
   17 sepUmeå universitet
Om forskning.se
Forskning.se samlar och publicerar forskningsinformation, till nytta och glädje för alla som vill veta något om forskning. Nyheterna hämtas till stor del från landets universitet och lärosäten. Redaktionen på forskning.se producerar även eget redaktionellt material i form av artiklar och aktuella kunskapsöversikter, så kallade teman.

Läs mer om forskning.se

Våra ägare
Kontakt
Västra järnvägsgatan 3,
Box 1035, 101 38 Stockholm
Telefon: 08-546 44 000 |  Fax 08-546 44 192
E-post: red@forskning.se

Redaktionen är verksam i Vetenskapsrådets lokaler i Stockholm. Kontakta redaktionen

Forskning.se använder cookies. Läs mer om dessa här.