Forskning.se - Den nationella forskningsportalen

Tema Demokrati

Bild på Riksdagshuset
Demokrati är ett grekiskt ord som betyder folkstyre eller folkmakt. Men grekerna lade in andra innebörder i ordet än vad vi gör idag. Forskning om demokrati pågår inom flera olika vetenskapliga discipliner som filosofi, statsvetenskap,  sociologi, ekonomi, freds- och konfliktforskning med flera.

Referenser

I temat redovisas nio projekt som tillsammans visar bredden inom svensk demokratiforskning.

Tema Demokrati är framtaget i samarbete med Vetenskapsrådet, som har regeringens uppdrag att stödja demokratiforskningen.

Tema Demokrati, publicerad: 2008-06-27  Uppdaterad: 2008-08-08

Mest lästa teman

Arkiv

Nyheter

  1. Hårt tryck på Nordens skogar
   26 majSLU
  2. Skillnader mellan olika grupper på arbets- och bostadsmarknaden
   26 majLinnéuniversitetet
  3. Övervikt och inflammation hos tonåringar kan öka risken för tarmcancer
   26 majÖrebro universitet
  4. Ny mätmetod ger säkrare diagnos på ryggskador
   26 majLunds universitet
  5. Unga möter sexköpare via nätet
   26 majLinköpings universitet
  1. Bättre metoder för att omvandla biomassa till etanol
   26 majUmeå universitet
  2. Ben avgörande för hållfastheten vid implantat
   25 majMalmö högskola
  3. Sidoström från massatillverkning kan ge klirr i kassan för industrin
   25 majUmeå universitet
  4. ​Markörer i blodet förvarnar om ledgångsreumatism
   25 majUmeå universitet
  5. Samtal om sex behövs för män som lämnar ett narkotikamissbruk
   25 majGöteborgs universitet
  1. Musikundervisningens teckensystem kartlagda
   25 majKungliga Musikhögskolan
  2. EU-rätten utmanar den svenska välfärdsmodellen
   25 majStockholms universitet
  3. Havets ängar hotas när märlkräftor och snäckor minskar
   25 majGöteborgs universitet
  4. Amningsberättelse kan få ammande kvinnor att må bättre
   25 majHögskolan i Borås
  5. Lantbrukare viktiga för att rädda Östersjön
   25 majSödertörns högskola
Om forskning.se
Forskning.se samlar och publicerar forskningsinformation, till nytta och glädje för alla som vill veta något om forskning. Nyheterna hämtas till stor del från landets universitet och lärosäten. Redaktionen på forskning.se producerar även eget redaktionellt material i form av artiklar och aktuella kunskapsöversikter, så kallade teman.

Läs mer om forskning.se

Våra ägare
Kontakt
Västra järnvägsgatan 3,
Box 1035, 101 38 Stockholm
Telefon: 08-546 44 000 |  Fax 08-546 44 192
E-post: red@forskning.se

Redaktionen är verksam i Vetenskapsrådets lokaler i Stockholm. Kontakta redaktionen

Forskning.se använder cookies. Läs mer om dessa här.