Forskning.se - Den nationella forskningsportalen

Är forskarna överens?

Ill: Helena Bergendahl

Bedömningsforskningen spänner numera över så många vetenskapliga fält att det är svårt att svara enkelt på en sådan fråga. Svaren på frågorna i detta tema visar att det finns olika uppfattningar i flera viktiga frågor. Man kan vidare titta på några aktuella teman kring bedömning där det både finns samsyn och divergens i uppfattningar.

Få forskare, oavsett, disciplin skulle ifrågasätta att bedömning, använt på rätt sätt, kan främja  lärande och kunskapsutveckling. Dock finns en diskussion om storleken på effekterna av till exempel formativ bedömning. Det finns också internationell forskning som intresserar sig för vilka lärande effekter bedömningar av mer summativ karaktär kan ha. Det innebär dock inte att andra bedömningsformer avfärdas, det handlar då mer om olika forskningsintressen.

Som genomgången ovan visade finns också något divergerade uppfattningar kring om vilka grupper som gynnas respektive missgynnas av betyg. Dessa skillnader i uppfattningar beror nog delvis på vad man har haft för empiriskt underlag i sina studier.

En tvistefråga inom forskningen om bedömning rör likvärdighet. Få forskare skulle hävda att vi inte har en likvärdighetsproblematik kopplad till betygen. Skiljelinjen går här framförallt mellan hur betygsättningen kan bli mer likvärdig. Möjligen kan dessa skiljelinjer kopplas tillbaka till vilka vetenskapliga perspektiv forskarna har.

Något förenklat kan man säga att forskare med en pedagogisk akademisk hemvist mer ser att likvärdighet kan nås genom att professionen får möjlighet att utveckla sin bedömningskompetens. Tanken här är att lärare genom samtal med varandra och genom utbildning kan nå en samsyn kring hur bedömningar ska genomföras.  Om vi får för stor styrning från staten riskerar lärarnas bedömningskompetens att minska. 

I Sverige har framförallt nationalekonomer betonat behovet av institutionella förändringar gällande ramverken kring de nationella proven som ett sätt att öka likvärdigheten.  I nuläget tycks frågan om likvärdighet bli allt viktigare, inte minst som ett resultat av att betygsättningen kopplas till skolmarknaden. 
 
Tillfrågad expert: Johan Samuelsson, lektor i historia, Karlstad universitet 

Referenser

Tema Bedömning är producerat av Anna Sandström, redaktör på forskning.se.
Vetenskaplig faktagranskning: Johan Samuelssonöppnas i nytt fönster, lektor i historia vid Karlstad universitet.
Temat är en samproduktion mellan Skolverket - Forskning för skolan och forskning.se.

Illustrationer: Helena Bergendahl

Publicerad 2011-09-28

Mest lästa teman

Arkiv

Nyheter

  1. Generna styr när hunden ber om hjälp
   31 marLinköpings universitet
  2. Svenska lanthönsraser får arvsmassan kartlagd
   31 marSLU
  3. Större fokus på att memorera fakta än att tänka kritiskt i skolan
   31 marGöteborgs universitet
  4. Utökad tuberkulos-test kan rädda livet på hiv-smittade
   31 marLunds universitet
  5. ”Det är mycket sorterande!”- om leukemi
   30 marLunds universitet
  1. Skingra dunklet kring den biologiska mångfalden
   30 marforskning.se
  2. En möjlig väg för mindre datorer i framtiden
   30 marLinnéuniversitetet
  3. Ett övergrepp kommer sällan ensamt
   30 marLinköpings universitet
  4. Kör inte med vinterdäck på sommaren!
   30 marVTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut
  5. Datoriseringen slår ut medelinkomstjobben
   27 marSNS – Studieförbundet Näringsliv och Samhälle
  1. Samma och lika rättigheter för personer med utvecklingsstörning?
   27 marUppsala universitet
  2. Forskning om medicinsk abort och missfall kan ändra internationella rutiner
   27 marKarolinska Institutet
  3. Fantasi håller långdistansförhållanden vid liv
   27 marSödertörns högskola
  4. Historik från fjällsjöar kan förutsäga framtida metanutsläpp
   26 marStockholms universitet
  5. Så blir energiomvandlingen i bränsleceller mer effektiv
   26 marUmeå universitet
Om forskning.se
Forskning.se samlar och publicerar forskningsinformation, till nytta och glädje för alla som vill veta något om forskning. Nyheterna hämtas till stor del från landets universitet och lärosäten. Redaktionen på forskning.se producerar även eget redaktionellt material i form av artiklar och aktuella kunskapsöversikter, så kallade teman.

Läs mer om forskning.se

Våra ägare
Kontakt
Västra järnvägsgatan 3,
Box 1035, 101 38 Stockholm
Telefon: 08-546 44 000 |  Fax 08-546 44 192
E-post: red@forskning.se

Redaktionen är verksam i Vetenskapsrådets lokaler i Stockholm. Kontakta redaktionen

Forskning.se använder cookies. Läs mer om dessa här.