Forskning.se - Den nationella forskningsportalen

VTI deltar i Testsite E18

2012-05-03 Pressmeddelande från VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut
Tack vare VTI:s kunskaper i vägkonstruktion och kunnande i mätteknik kommer institutet att arbeta tillsammans med Trafikverket, KTH och SMHI i Sveriges första, och enda, permanenta vägforskningsstation Testsite E18.
– Vår del i Testsite E18 innebär att vi har åtta sensorer i vägbanan som mäter temperatur, vattenhalt och elektrisk konduktivitet i vägen. Vi har även en tjälstav placerad i vägen för att mäta temperaturen på flera punkter på djupet, berättar Håkan Carlsson, laboratoriechef på VTI.

– Dessutom bidrar VTI med utrustning för styrning och insamling av mätdata samt kvalitetskontroll och aggregering av insamlad data, kompletterar forskningsingenjör Håkan Wilhelmsson, VTI.

Forskningsresultat som man kommer fram till genom Testsite E18 ska leda till mindre salt på vägarna och större förståelse för vad olika insatser får för konsekvenser i naturen och för grundvattnet.

Syftet är att påverka miljön så lite som möjligt och skapa ett hållbart samhälle. Testsite E18 ska kunna ge svar bland annat på frågor som hur klimatförändringarna påverkar en väg, om grundvattnet förorenas av vägvatten och hur man plogar effektivare vintertid. Resultaten ska också ge svar på hur mycket salt en väg behöver och var gränsen går för när naturen påverkas av saltet.

Hos Testsite E18 samlas alla mätningar på ett och samma ställe och mätresultaten levereras i realtid dygnet runt till alla som önskar ta del av dem.

Exempel på mätvärden som samlas in är temperatur, tryck, fukt, salt, ph-värden och turbulens. Vägforskningsstationen ska utgöra en knutpunkt för forskare från olika organisationer och bidra till marknadens utveckling av nya idéer.

– Syftet är att få fram bättre metoder och beslutssystem för att sänka kostnaderna och ge säkrare vägar. Men framför allt ska nya metoder skona miljön genom att saltningen optimeras och miljöeffekterna minimeras, och detta utan att trafiksäkerheten och framkomligheten äventyras, sammanfattar Håkan Carlsson.

KONTAKT
Arkiv

Nyheter

  1. PISA gynnar inte svaga elever
   26 janMalmö högskola
  2. Varför många äldre inte skaffar smartphone
   26 janLinköpings universitet
  3. Högupplösta bilder avslöjar hur arvsmassan byggs upp
   26 janUmeå universitet
  4. Om skämt och sexuellt samspel på mångkulturella arbetsplatser
   26 janLunds universitet
  5. Omvandla solenergin direkt till bränsle
   26 janUppsala universitet
  1. Kostundersökningsmetoder kan visa fel energiintag bland unga
   26 janUmeå universitet
  2. Metod identifierar anlag för ärftlig tarmcancer
   26 janGöteborgs universitet
  3. Fettsnål pizza smakar lika gott
   23 janSP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
  4. Den första stora vävnadsanalysen av människans proteiner
   23 janKTH (Kungliga Tekniska högskolan)
  5. Bakterieprotein kan hindra amyloidbildning
   23 janUmeå universitet
  1. Komplexa resultat från Rosettas komet
   23 janforskning.se
  2. En magnetosfär blir till – observationer från en komet
   23 janInstitutet för rymdfysik
  3. Ny gen som orsakar sen fosterdöd har identifierats
   23 janUppsala universitet
  4. Dold infektion förkortar livslängden
   23 janLunds universitet
  5. Så letar forskarna liv i rymden
   23 janforskning.se
Om forskning.se
Forskning.se samlar och publicerar forskningsinformation, till nytta och glädje för alla som vill veta något om forskning. Nyheterna hämtas till stor del från landets universitet och lärosäten. Redaktionen på forskning.se producerar även eget redaktionellt material i form av artiklar och aktuella kunskapsöversikter, så kallade teman.

Läs mer om forskning.se

Våra ägare
Kontakt
Västra järnvägsgatan 3,
Box 1035, 101 38 Stockholm
Telefon: 08-546 44 000 |  Fax 08-546 44 192
E-post: red@forskning.se

Redaktionen är verksam i Vetenskapsrådets lokaler i Stockholm. Kontakta redaktionen

Forskning.se använder cookies. Läs mer om dessa här.