Forskning.se - Den nationella forskningsportalen

VTI deltar i Testsite E18

2012-05-03 Pressmeddelande från VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut
Tack vare VTI:s kunskaper i vägkonstruktion och kunnande i mätteknik kommer institutet att arbeta tillsammans med Trafikverket, KTH och SMHI i Sveriges första, och enda, permanenta vägforskningsstation Testsite E18.
– Vår del i Testsite E18 innebär att vi har åtta sensorer i vägbanan som mäter temperatur, vattenhalt och elektrisk konduktivitet i vägen. Vi har även en tjälstav placerad i vägen för att mäta temperaturen på flera punkter på djupet, berättar Håkan Carlsson, laboratoriechef på VTI.

– Dessutom bidrar VTI med utrustning för styrning och insamling av mätdata samt kvalitetskontroll och aggregering av insamlad data, kompletterar forskningsingenjör Håkan Wilhelmsson, VTI.

Forskningsresultat som man kommer fram till genom Testsite E18 ska leda till mindre salt på vägarna och större förståelse för vad olika insatser får för konsekvenser i naturen och för grundvattnet.

Syftet är att påverka miljön så lite som möjligt och skapa ett hållbart samhälle. Testsite E18 ska kunna ge svar bland annat på frågor som hur klimatförändringarna påverkar en väg, om grundvattnet förorenas av vägvatten och hur man plogar effektivare vintertid. Resultaten ska också ge svar på hur mycket salt en väg behöver och var gränsen går för när naturen påverkas av saltet.

Hos Testsite E18 samlas alla mätningar på ett och samma ställe och mätresultaten levereras i realtid dygnet runt till alla som önskar ta del av dem.

Exempel på mätvärden som samlas in är temperatur, tryck, fukt, salt, ph-värden och turbulens. Vägforskningsstationen ska utgöra en knutpunkt för forskare från olika organisationer och bidra till marknadens utveckling av nya idéer.

– Syftet är att få fram bättre metoder och beslutssystem för att sänka kostnaderna och ge säkrare vägar. Men framför allt ska nya metoder skona miljön genom att saltningen optimeras och miljöeffekterna minimeras, och detta utan att trafiksäkerheten och framkomligheten äventyras, sammanfattar Håkan Carlsson.

KONTAKT
Arkiv

Nyheter

  1. Glasaktigt protein möjlig orsak till försämrad syn
   26 novLunds universitet
  2. Splittrad IT-användarforskning får struktur i ny avhandling
   26 novUppsala universitet
  3. Kvinnorna bär kostnaderna för barnafödandet
   25 novÖrebro universitet
  4. Rikare flora när hygget varit äng
   25 novLinköpings universitet
  5. Att förebygga trycksår inom vården kräver teamarbete
   25 novUppsala universitet
  1. Stereotypa inslag i golfsvingen oavsett slaglängd
   25 novGIH
  2. Rummet har stor betydelse för museiupplevelsen
   25 novUmeå universitet
  3. Utvärderade mätmetoder för avgaser ger bättre beslut
   25 novUmeå universitet
  4. Trä- och metallslöjdsalen – en tyst mansfostran för alla
   25 novUmeå universitet
  5. Isolering av hjärncentra ger försämrat minne
   25 novUmeå universitet
  1. Att förstå hinder för Östersjötorskens återhämtning
   25 novSLU
  2. Patienter på akutmottagning bemöts som ”symtom”
   25 novGöteborgs universitet
  3. Maktspel och härskartekniker på internet
   24 novUmeå universitet
  4. Bättre diagnosmetoder för hjärt- och kärlsjukdomar
   24 novKTH (Kungliga Tekniska högskolan)
  5. Enklare hitta okänd hjärtsjukdom med ultraljud
   24 novÖrebro universitet
Om forskning.se
Forskning.se samlar och publicerar forskningsinformation, till nytta och glädje för alla som vill veta något om forskning. Nyheterna hämtas till stor del från landets universitet och lärosäten. Redaktionen på forskning.se producerar även eget redaktionellt material i form av artiklar och aktuella kunskapsöversikter, så kallade teman.

Läs mer om forskning.se

Våra ägare
Kontakt
Västra järnvägsgatan 3,
Box 1035, 101 38 Stockholm
Telefon: 08-546 44 000 |  Fax 08-546 44 192
E-post: red@forskning.se

Redaktionen är verksam i Vetenskapsrådets lokaler i Stockholm. Kontakta redaktionen

Forskning.se använder cookies. Läs mer om dessa här.