Forskning.se - Den nationella forskningsportalen

VTI deltar i Testsite E18

2012-05-03 Pressmeddelande från VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut
Tack vare VTI:s kunskaper i vägkonstruktion och kunnande i mätteknik kommer institutet att arbeta tillsammans med Trafikverket, KTH och SMHI i Sveriges första, och enda, permanenta vägforskningsstation Testsite E18.
– Vår del i Testsite E18 innebär att vi har åtta sensorer i vägbanan som mäter temperatur, vattenhalt och elektrisk konduktivitet i vägen. Vi har även en tjälstav placerad i vägen för att mäta temperaturen på flera punkter på djupet, berättar Håkan Carlsson, laboratoriechef på VTI.

– Dessutom bidrar VTI med utrustning för styrning och insamling av mätdata samt kvalitetskontroll och aggregering av insamlad data, kompletterar forskningsingenjör Håkan Wilhelmsson, VTI.

Forskningsresultat som man kommer fram till genom Testsite E18 ska leda till mindre salt på vägarna och större förståelse för vad olika insatser får för konsekvenser i naturen och för grundvattnet.

Syftet är att påverka miljön så lite som möjligt och skapa ett hållbart samhälle. Testsite E18 ska kunna ge svar bland annat på frågor som hur klimatförändringarna påverkar en väg, om grundvattnet förorenas av vägvatten och hur man plogar effektivare vintertid. Resultaten ska också ge svar på hur mycket salt en väg behöver och var gränsen går för när naturen påverkas av saltet.

Hos Testsite E18 samlas alla mätningar på ett och samma ställe och mätresultaten levereras i realtid dygnet runt till alla som önskar ta del av dem.

Exempel på mätvärden som samlas in är temperatur, tryck, fukt, salt, ph-värden och turbulens. Vägforskningsstationen ska utgöra en knutpunkt för forskare från olika organisationer och bidra till marknadens utveckling av nya idéer.

– Syftet är att få fram bättre metoder och beslutssystem för att sänka kostnaderna och ge säkrare vägar. Men framför allt ska nya metoder skona miljön genom att saltningen optimeras och miljöeffekterna minimeras, och detta utan att trafiksäkerheten och framkomligheten äventyras, sammanfattar Håkan Carlsson.

KONTAKT
Arkiv

Nyheter

  1. Stora kunskapsbrister om åldrandet
   2 oktLunds universitet
  2. Riskkommunikation måste vara etiskt försvarbar
   2 oktUppsala universitet
  3. Genvariant hos nordeuropéer skyddar mot virussjukdom
   2 oktGöteborgs universitet
  4. Neurotiska personlighetsdrag ökar risken för Alzheimers
   2 oktGöteborgs universitet
  5. Smärta och funktionsstörningar i käksystemet påverkar kvinnors livskvalitet
   1 oktUmeå universitet
  1. Svenskarnas religiositet – ungefär likadan idag som för 100 år sedan
   1 oktUppsala universitet
  2. Ojämställdhet begränsar lantbrukets utveckling
   1 oktSLU
  3. Oron för dålig sömn ger sömnproblem
   1 oktÖrebro universitet
  4. Gifter på jobbet kan öka risken för Parkinsons sjukdom
   30 sepÖrebro universitet
  5. Ingen koppling mellan adhd-medicinering och drogmissbruk
   30 sepLunds universitet
  1. Löfte om effektivare framtida solceller
   30 sepUmeå universitet
  2. Stor polarforskningsexpedition går iland
   30 sepPolarforskningssekretariatet
  3. Ny inlärningsmekanism för enskilda nervceller
   30 sepLunds universitet
  4. Flerdimensionella betyg förutspår kommande studieresultat
   30 sepGöteborgs universitet
  5. De löser problemet med arsenik i vattnet
   29 sepKTH
Arkiv

Forskarporträtt

  1. Flexit öppnade många dörrar
   21 augRiksbankens Jubileumsfond
Om forskning.se
Forskning.se samlar och publicerar forskningsinformation, till nytta och glädje för alla som vill veta något om forskning. Nyheterna hämtas till stor del från landets universitet och lärosäten. Redaktionen på forskning.se producerar även eget redaktionellt material i form av artiklar och aktuella kunskapsöversikter, så kallade teman.

Läs mer om forskning.se

Våra ägare
Kontakt
Västra järnvägsgatan 3,
Box 1035, 101 38 Stockholm
Telefon: 08-546 44 000 |  Fax 08-546 44 192
E-post: red@forskning.se

Redaktionen är verksam i Vetenskapsrådets lokaler i Stockholm. Kontakta redaktionen

Forskning.se använder cookies. Läs mer om dessa här.