Forskning.se - Den nationella forskningsportalen

Torsken har en nyckelroll i hela Östersjön

2012-04-19 Pressmeddelande från SLU
Nya forskningsrön visar på den nyckelroll torsken har som reglerande faktor för hela Östersjön. Studien visar att när torskbeståndet i centrala Östersjön ökar, sprider det sig över ett större område och koloniserar närliggande marginella habitat där torsk vanligtvis inte förekommer, till exempel Rigabukten.
Omvänt, när torskbeståndet i centrala Östersjön minskar, så koncentreras torsken istället till mindre områden i södra delen av detta innanhav. Den försvinner då från de perifera habitat där torsk inte kan föröka sig. Torskens beståndstorlek och ökning/minskning i Östersjöns olika områden beror både på fiskets omfattning och hydrologiska förhållanden i centrala Östersjön, som fungerar som spridningskälla av torsk för nordligare och mer kustnära områden.

Förekomst och frånvaro av torsk i Rigabukten påverkar kraftigt hela det lokala ekosystemet, från den viktigaste fisken, strömming, till djurplankton och växtplankton. Förekomst av torsk i Rigabukten kan därför till exempel minska den lokala intensiteten av växtplanktonblomningar. Andra lokala faktorer påverkar också Rigabuktens ekosystem, såsom fisket efter torsk och strömming, temperatur samt avrinning från den största floden Daugava, som transporterar näringsämnen till havet.

Studien ökar kunskapen om rovfiskens effekter på ekosystemstrukturen, och pekar på betydelsen att koppla båda lokala och regionala processer för att förstå dynamiken i ekosystemet som helhet. Studien betonar att kunskap och hänsynstagande till rörelsemönster av rovfisk mellan olika delsystem är viktig för fiskeriförvaltning och biologiskt bevarande.

INFORMATION OCH KONTAKT
SLU-forskaren Michele Casini ledde undersökningen, tillsammans med andra forskare från Sverige, Danmark, Lettland, Tyskland och Norge. Analysen är baserad på biologiska och hydrologiska data insamlade i Östersjön under en 35-årsperiod.

Studiens resultat har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (PNAS) i dess nätversion, 13 april 2012, under titeln Predator transitory spillover induces trophic cascades in ecological sinkslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

KONTAKT
Arkiv

Nyheter

  1. Kunskap som maktfaktor i global miljöforskning och miljöpolitik
   20 oktExpertsvar
  2. Politiska journalister tvingas bidra till könsstereotyp mediebild
   20 oktSödertörns högskola
  3. Reality-tv som driver med arbetarklassen
   17 oktÖrebro universitet
  4. Bindningsmekanism kan sätta stopp för smittsam ögonsjukdom
   17 oktUmeå universitet
  5. Ljusböjande material underlättar jakten på nya partiklar
   17 oktChalmers tekniska högskola
  1. Dataspel kan få familjer att spara el
   16 oktHandelshögskolan i Stockholm
  2. Rätt tarmbakterier kan hejda åderförkalkning?
   16 oktLunds universitet
  3. Nyupptäckt mekanism i lungornas bakterieförsvar
   16 oktKarolinska Institutet
  4. Oförsäkrade förare orsakar fler trafikolyckor
   16 oktÖrebro universitet
  5. Central mekanism för benstyrka och frakturrisk
   16 oktUmeå universitet
  1. Marginalerna krymper i Sahel
   16 oktLunds universitet
  2. Hörselskadade i arbetslivet påverkas negativt av buller
   15 oktLinkpings universitet
  3. Träning kan förbättra minnet hos 60-åringar
   15 oktKarolinska Institutet
  4. När kungarikena Danmark, Norge och Sverige blev stater
   15 oktStockholms universitet
  5. Sveriges arbetskraftinvandring till industrin undersökt
   15 oktUppsala universitet
Om forskning.se
Forskning.se samlar och publicerar forskningsinformation, till nytta och glädje för alla som vill veta något om forskning. Nyheterna hämtas till stor del från landets universitet och lärosäten. Redaktionen på forskning.se producerar även eget redaktionellt material i form av artiklar och aktuella kunskapsöversikter, så kallade teman.

Läs mer om forskning.se

Våra ägare
Kontakt
Västra järnvägsgatan 3,
Box 1035, 101 38 Stockholm
Telefon: 08-546 44 000 |  Fax 08-546 44 192
E-post: red@forskning.se

Redaktionen är verksam i Vetenskapsrådets lokaler i Stockholm. Kontakta redaktionen

Forskning.se använder cookies. Läs mer om dessa här.