Forskning.se - Den nationella forskningsportalen

Torsken har en nyckelroll i hela Östersjön

2012-04-19 Pressmeddelande från SLU
Nya forskningsrön visar på den nyckelroll torsken har som reglerande faktor för hela Östersjön. Studien visar att när torskbeståndet i centrala Östersjön ökar, sprider det sig över ett större område och koloniserar närliggande marginella habitat där torsk vanligtvis inte förekommer, till exempel Rigabukten.
Omvänt, när torskbeståndet i centrala Östersjön minskar, så koncentreras torsken istället till mindre områden i södra delen av detta innanhav. Den försvinner då från de perifera habitat där torsk inte kan föröka sig. Torskens beståndstorlek och ökning/minskning i Östersjöns olika områden beror både på fiskets omfattning och hydrologiska förhållanden i centrala Östersjön, som fungerar som spridningskälla av torsk för nordligare och mer kustnära områden.

Förekomst och frånvaro av torsk i Rigabukten påverkar kraftigt hela det lokala ekosystemet, från den viktigaste fisken, strömming, till djurplankton och växtplankton. Förekomst av torsk i Rigabukten kan därför till exempel minska den lokala intensiteten av växtplanktonblomningar. Andra lokala faktorer påverkar också Rigabuktens ekosystem, såsom fisket efter torsk och strömming, temperatur samt avrinning från den största floden Daugava, som transporterar näringsämnen till havet.

Studien ökar kunskapen om rovfiskens effekter på ekosystemstrukturen, och pekar på betydelsen att koppla båda lokala och regionala processer för att förstå dynamiken i ekosystemet som helhet. Studien betonar att kunskap och hänsynstagande till rörelsemönster av rovfisk mellan olika delsystem är viktig för fiskeriförvaltning och biologiskt bevarande.

INFORMATION OCH KONTAKT
SLU-forskaren Michele Casini ledde undersökningen, tillsammans med andra forskare från Sverige, Danmark, Lettland, Tyskland och Norge. Analysen är baserad på biologiska och hydrologiska data insamlade i Östersjön under en 35-årsperiod.

Studiens resultat har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (PNAS) i dess nätversion, 13 april 2012, under titeln Predator transitory spillover induces trophic cascades in ecological sinkslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

KONTAKT
Arkiv

Nyheter

  1. Fågelforskning kan leda till bättre malariamedicin
   27 aprLunds universitet
  2. Allergiforskning om genetiska riskfaktorer bör byta metod
   27 aprHögskolan i Kristianstad
  3. Den åldrande hjärnan kan förändras genom stimulering
   27 aprLinnéuniversitetet
  4. Skolelever visar både känslor, värderingar och förståelse kring miljöfrågor
   27 aprUmeå universitet
  5. Mammutens arvsmassa kartlagd
   27 aprNaturhistoriska riksmuseet
  1. Effektivt med polisvolontärer för att skapa trygghet
   27 aprÖrebro universitet
  2. Ökad hiv-risk när sex blir handelsvara
   27 aprLunds universitet
  3. Forskare kan ha upptäckt ny typ av galax
   27 aprStockholms universitet
  4. Asteroidnedslag bildade sjön Hummeln
   24 aprLunds universitet
  5. Få nya apotek på den nya apoteksmarknaden
   24 aprRiksbankens Jubileumsfond
  1. Smärtstillande medel kan göra det svårt att svälja
   24 aprÖrebro universitet
  2. Vilda bin far illa av växtskyddsmedel
   23 aprLunds universitet
  3. Svenskarna allt mer oroliga över situationen i världen
   23 aprSOM-institutet vid Göteborgs universitet
  4. Stöd för att ändra beteende viktigare än ny kunskap
   23 aprStatens veterinärmedicinska anstalt
  5. Ny metod avslöjar fler farligt underviktiga äldre patienter
   23 aprLunds universitet
Om forskning.se
Forskning.se samlar och publicerar forskningsinformation, till nytta och glädje för alla som vill veta något om forskning. Nyheterna hämtas till stor del från landets universitet och lärosäten. Redaktionen på forskning.se producerar även eget redaktionellt material i form av artiklar och aktuella kunskapsöversikter, så kallade teman.

Läs mer om forskning.se

Våra ägare
Kontakt
Västra järnvägsgatan 3,
Box 1035, 101 38 Stockholm
Telefon: 08-546 44 000 |  Fax 08-546 44 192
E-post: red@forskning.se

Redaktionen är verksam i Vetenskapsrådets lokaler i Stockholm. Kontakta redaktionen

Forskning.se använder cookies. Läs mer om dessa här.