Forskning.se - Den nationella forskningsportalen

Livsvetenskapens bilder kan feltolkas

2012-04-27 Pressmeddelande från Linköpings universitet
Den molekylära livsvetenskapen är ett snabbt växande fält som är beroende av visualiseringar och animationer för att bli begriplig. Men animationer har också begränsningar som gör att de kan feltolkas i undervisningen.
– I varje mänsklig cell sker tusen miljarder reaktioner per sekund. Det kan man inte göra begripligt utan att skapa bilder, konstaterar Mari Stadig Degerman.

Hon har nyligen disputerat i naturvetenskapernas didaktik vid Linköpings universitet och har analyserat en animation av den kemiska processen ATP-syntes. Det visade sig att flera symboler i animationen ledde studenternas associationer fel.

– En blixt användes för att visa att energiomvandlingen sker inne i en tät struktur, men för studenterna symboliserade blixten frigörelse av energi. Ett annat exempel är två mekaniska bildmetaforer, en maskin och ett vattenkraftverk, som ledde tanken bort från det kemiska sammanhanget.

Mari Stadig Degerman har också jämfört lärares och studenters syn på en grundläggande universitetskurs i cellmetabolism och konstaterade att det var stora skillnaderna mellan deras uppfattning.

– För både lärare och studenter var övergripande kunskap om metabola sammanhang viktigt, men lärarna trodde att det är svårare för studenterna än vad de själva tyckte. Detsamma gäller termodynamik. Studenterna delade inte lärarnas uppfattning, varken att termodynamik var ett viktigt inslag i kursen eller att det är ett område som studenterna hade svårt att förstå.

Mari Stadig Degerman menar att det är viktigt med tydliga lärandemål och att lägga särskild vikt vid det som studenterna tycker är svårt.

– Det finns ett stort gap mellan lärares och studenters syn på innehållet i undervisningen. Genom att göra gapet synligt blir det tydligt för lärarna vad som behöver förändras, säger Mari Stadig Degerman.

Avhandlingen heter Att hantera cellmetabolismens komplexitet. Meningsskapande genom visualisering och metaforer.

Mari Stadig Degerman disputerade den 23 mars 2012 i naturvetenskapernas didaktik vid Linköpings universitet.

Hon är nu verksam vid Leibniz Universität i Hannover och kan nås på mari@degerman.org och +49 1766 3834315.

KONTAKT
Arkiv

Nyheter

  1. Generna styr när hunden ber om hjälp
   31 marLinköpings universitet
  2. Svenska lanthönsraser får arvsmassan kartlagd
   31 marSLU
  3. Större fokus på att memorera fakta än att tänka kritiskt i skolan
   31 marGöteborgs universitet
  4. Utökad tuberkulos-test kan rädda livet på hiv-smittade
   31 marLunds universitet
  5. ”Det är mycket sorterande!”- om leukemi
   30 marLunds universitet
  1. Skingra dunklet kring den biologiska mångfalden
   30 marforskning.se
  2. En möjlig väg för mindre datorer i framtiden
   30 marLinnéuniversitetet
  3. Ett övergrepp kommer sällan ensamt
   30 marLinköpings universitet
  4. Kör inte med vinterdäck på sommaren!
   30 marVTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut
  5. Datoriseringen slår ut medelinkomstjobben
   27 marSNS – Studieförbundet Näringsliv och Samhälle
  1. Samma och lika rättigheter för personer med utvecklingsstörning?
   27 marUppsala universitet
  2. Forskning om medicinsk abort och missfall kan ändra internationella rutiner
   27 marKarolinska Institutet
  3. Fantasi håller långdistansförhållanden vid liv
   27 marSödertörns högskola
  4. Historik från fjällsjöar kan förutsäga framtida metanutsläpp
   26 marStockholms universitet
  5. Så blir energiomvandlingen i bränsleceller mer effektiv
   26 marUmeå universitet
Om forskning.se
Forskning.se samlar och publicerar forskningsinformation, till nytta och glädje för alla som vill veta något om forskning. Nyheterna hämtas till stor del från landets universitet och lärosäten. Redaktionen på forskning.se producerar även eget redaktionellt material i form av artiklar och aktuella kunskapsöversikter, så kallade teman.

Läs mer om forskning.se

Våra ägare
Kontakt
Västra järnvägsgatan 3,
Box 1035, 101 38 Stockholm
Telefon: 08-546 44 000 |  Fax 08-546 44 192
E-post: red@forskning.se

Redaktionen är verksam i Vetenskapsrådets lokaler i Stockholm. Kontakta redaktionen

Forskning.se använder cookies. Läs mer om dessa här.