Forskning.se - Den nationella forskningsportalen

EU-projekt ska minska kejsarsnitten

2012-05-09 Pressmeddelande från Göteborgs universitet
Allt fler kvinnor föder barn genom kejsarsnitt, vilket medför ökade hälsorisker för både mamman och barnet. Forskare vid Sahlgrenska akademin får tillsammans med kollegor tre miljoner euro från EU i ett projekt som ska öka andelen vaginala förlossningar efter tidigare kejsarsnitt.
Antalet kejsarsnitt ökar världen över, men varierar stort mellan enskilda länder. I Sverige föds 17 procent av barnen genom kejsarsnitt; i Italien hela 38 procent. En del av ökningen beror på att kvinnor som tidigare använt kejsarsnitt rutinmässigt förlöses medkejsarsnitt även vid nästa förlossning.

Projektet OptiBirth får nu tre miljoner euro från EU för att öka andelen kvinnor som föder vaginalt efter tidigare kejsarsnitt. Forskaren Ingela Lundgren vid Sahlgrenska akademin är tillsammans med forskare från Irland, Belgien och England ledare för projektet:

– Genom att ha kvinnans perspektiv i fokus och studera bland annat vårdrutinerna runt förlossningar vill vi öka förutsättningarna för kvinnor att föda normalt efter ett tidigare kejsarsnitt, säger hon.

Sverige, Finland och Nederländerna har hög andel kvinnor som föder vaginalt efter tidigare kejsarsnitt, 45-55 procent, och utgör internationellt sett goda exempel.

– Tittar vi internationellt varierar siffrorna mer. I till exempel Tyskland och Irland är det bara omkring 30 procent av kvinnorna som föder vaginalt efter ett tidigare kejsarsnitt, trots att vaginal förlossning för de flesta kvinnor är det bästa alternativet för både deras och barnets hälsa i både ett kort och längre perspektiv säger Ingela Lundgren, barnmorska och forskare vid institutionen för vårdvetenskap, Sahlgrenska akademin.  

I projektets första del ska forskare i tre länder med hög respektive låg andel vaginala förlossningar efter kejsarsnitt intervjua kvinnor, deras partners samt läkare och barnmorskor för att kartlägga vad dessa skillnader beror på. I nästa steg testas ett nytt, innovativt program vid 15 förlossningsenheter i Tyskland, Irland och Italien, länder som alla har låg andel vaginala förlossningar efter kejsarsnitt.

– Syftet är att kvinnorna ska få bättre stöd men också kunna bli mer delaktiga i sin vård, bland annat genom ändrade vårdrutiner, nya tekniska program och utbildningsprogram, säger Ingela Lundgren.  

I den sista delen av OptiBirth kommer samhällsekonomiska aspekter att studeras.   

Forskningsprojektet OptiBirth, som involverar tolv forskargrupper från åtta länder, fick högst  ranking av alla ansökningar till EU:s forskningssatsning FP7 på hälsa och innovation, ”Improving the organisation of health service delivery" och har kommit till stånd genom ett samarbete inom EU-COST-nätverket ”Childbirth Cultures, Concerns, and Consequences: Creating a dynamic EU framework for optimal maternity care”

KONTAKT
Arkiv

Nyheter

    1. Ögonblicksbilder av hur syre bildas i fotosyntesen
      11 julUmeå universitet
    2. Molekylernas värld filmad med avancerad röntgenlaser
      10 julUppsala universitet
    3. Vart är sommarkollo på väg?
      10 julLinköpings universitet
    4. Algblomningen i Östersjön kommer allt tidigare
      8 julStockholms universitet
    5. Nyskapande klimatrapport räknar in varorna från Kina och flygresorna
      7 julChalmers tekniska högskola
    1. Ny mekanism förklarar hur magsårsbakterien anpassar sig
      4 julUmeå universitet
    2. Korta röntgenblixtar på fler laboratorier kan ge materialforskning en skjuts
      4 julUppsala universitet
    3. Solens förfäder upphov till tandkrämens fluor
      3 julLunds universitet
    4. Systematik och aktivt ledarskap receptet för framgångsrik outsourcing
      3 julKarlstads universitet
    5. Svenskar värdesätter viltkött
      3 julSLU
    1. Risk för glutenintolerans högst i Sverige
      3 julLunds universitet
    2. För lite forskning om arbetsmiljön i skolan
      3 julHögskolan Väst
    3. Arbetsförmedlingen lyckas bättre än privata aktörer
      1 julInstitutet för Framtidsstudier
    4. Trafikbuller farligt för hälsan – lösningar finns för täta städer
      1 julChalmers tekniska högskola
    5. Trånga järnvägsspår kan gynna sjöfarten
      1 julVTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut
Arkiv

Forskarporträtt

    1. "Jag vill känna att jag har gjort skillnad"
      14 oktMälardalens högskola
    2. IT-pussel för ett hållbart samhälle
      26 sepÖrebro universitet
Om forskning.se
Forskning.se samlar och publicerar forskningsinformation, till nytta och glädje för alla som vill veta något om forskning. Nyheterna hämtas till stor del från landets universitet och lärosäten. Redaktionen på forskning.se producerar även eget redaktionellt material i form av artiklar och aktuella kunskapsöversikter, så kallade teman.

Läs mer om forskning.se

Våra ägare
Kontakt
Västra järnvägsgatan 3,
Box 1035, 101 38 Stockholm
Telefon: 08-546 44 000 |  Fax 08-546 44 192
E-post: red@forskning.se

Redaktionen är verksam i Vetenskapsrådets lokaler i Stockholm. Kontakta redaktionen

Forskning.se använder cookies. Läs mer om dessa här.