Tema

Ökat resande med tåg efter omstrukturering

Före 1988 hade SJ hand om både infrastruktur och trafik på järnväg. Därefter har omstruktureringar gjorts i flera steg, vilket lett till att vi i Sverige idag har en helt öppen marknad med ökande persontrafik och ökat resande – branschen är dock beroende av stöd från staten.

Samhälle & kultur
Läs mer

Olyckor med barn på fyrhjulingar ökar – föräldrars riskacceptans påverkar

Den ökade användningen av fyrhjulingar har lett lett till ett stort antal olyckor. Föräldrar till barn som kör fyrhjuling uppger att en orsak till ökningen är okunniga föräldrar som inte sätter gränser – men att de själva ansåg var riskmedvetna. Detta enligt en attitydundersökning inriktad på riskacceptans, genomförd av forskare på VTI och SLU.

Samhälle & kultur
Läs mer

Smart trafikledning kan minska koldioxidutsläppen

Trafikledning är ett område där det går att göra mycket för att minska på koldioxidutsläppen. Med gemensamma informationssystem skulle det kunna hända en hel del, enligt en studie från Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).
– Framförallt genom påverkan av körbeteende, val av trafikslag, val av rutt och om resan genomförs eller ej, säger Sara Janhäll, forskare på VTI.

MiljöSamhälle & kultur
Läs mer

Mer utbildning i sparsam körning ger resultat

En bilförare kan ha mycket att tjäna på att köra sparsamt. Hur mycket utbildning en körskoleelev får i miljötänkande och sparsam körning varierar mellan olika körskolor. En ny studie visar att elever som fått längre utbildning i sparsam körning också kör mer miljövänligt, med mindre bränsleförbrukning.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Små skillnader i väggrepp på våt asfalt

En våt vinterdag har bilens däck lika bra grepp, oavsett vilken typ av däck du använder. Det spelar heller ingen större roll om däcken är nya eller begagnade. Det visar forskare på VTI som har undersökt hur väggreppet på våt asfalt under vinterförhållanden försämras med ålder och slitage för olika typer av vinterdäck.

Natur & teknik
Läs mer

Hur ska vi lösa p-problematiken i stadskärnorna?

Hur ska vi få bukt med parkeringsproblematiken i stadskärnorna. Hur ska vi frigöra parkeringsplatser för besökare och hur drabbar det i så fall arbetspendlarna? och få saker engagerar mer än parkeringsavgifter. Nu kommer Statens väg- och transportforskningsinstitut, med en rapport om hur en genomtänkt parkeringsstrategi kan bidra till en tillgänglig och mer jämlik stadsmiljö.

Samhälle & kultur
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet