Tema

Upptäckter på cellnivå om insulinreglering vid typ 2-diabetes

Forskare vid Uppsala universitet har upptäckt hur molekylen cykliskt AMP styr Epac2A-protein till rätt platser i cellen för att upprätthålla normala halter av insulin – en funktion som är försämrad hos patienter med typ 2-diabetes. Resultaten kastar nytt ljus över orsakerna till försämrad insulinfrisättning och kan ge stoff till utvecklingen av nya diabetesläkemedel.

Hälsa & medicin
Läs mer

Så överlever du en refusering

Var femte person drömmer om att ge ut en skönlitterär bok. Samtidigt finns det inga fasta och tydliga kriterier för att avgöra om ett manuskript har rätt kvaliteter för att ges ut av ett etablerat förlag. Det här skapar en grundläggande osäkerhet hos både aspirerande författare och hos bokförläggare, visar forskning från Uppsala universitet.

Samhälle & kultur
Läs mer

Tedrickande ger förändringar i kvinnors gener

Tedrickande ger förändringar i generna hos kvinnor – men inte hos män. En studie vid Uppsala universitet visar att tedrickandet leder till epigenetiska förändringar i gener som är inblandade i cancer och östrogenmetabolism. Mer forskning behövs dock för att kunna säga om förändringarna påverkar hälsan positivt eller negativt.

Hälsa & medicin
Läs mer

Barn vid ”genusneutrala” förskolor har mindre stereotypa attityder

Barn på förskolor som tillämpar normmedveten pedagogik gör mindre könsstereotypa antaganden om andra barn. De är också mer intresserade att leka med nya barn av motsatt kön. Det visar resultat från forskare vid bland annat Uppsala universitet som nu publiceras i den vetenskapliga tidskriften Journal of Experimental Child Psychology

Samhälle & kulturUtbildning & skola
Läs mer

När havsisen växer regnar det mer

Med klimatförändringar ändras inte bara temperaturen. Nu har forskare från bland annat Uppsala universitet visat att tillväxt av havsisen runt Antarktis för ungefär 12 miljoner år sedan resulterade i ett betydligt blötare sydvästra Australien.

Miljö
Läs mer

Vanliga bakterier programmeras till vätgasfabriker

Vätgas har länge framhållits som en lovande teknik för framtidens energi. Liksom elektricitet kan vätgas lagra och transportera energi. Men det har visat sig svårt att utvinna gasen ur vatten på ett effektivt sätt. Nu presenterar forskare vid Uppsala universitet en ny metod som skapar cellulära vätgasfabriker med hjälp av konstgjorda enzymer.

Natur & teknik
Läs mer

Bättre behandling mot njursvikt hos cancerpatienter i sikte

Nedsatt njurfunktion drabbar mer än hälften av alla cancerpatienter och är direkt kopplad till försämrad överlevnad. Trots att det är en vanlig komplikation är det fortfarande inte helt klarlagt hur en tumör orsakar njurproblem och hur det kan förebyggas. Forskning från Uppsala universitet visar nu att njurproblemen kan orsakas av att tumören lurar igång en del av patientens eget immunförsvar.

Hälsa & medicin
Läs mer

Vassare bedömningar kan förhindra död vid höftledsoperationer

Varje år får cirka 16000 patienter i Sverige en ny höftled. Infektioner och blodproppar hör till de komplikationer som kan uppstå, och även om det är ytterst sällsynt händer det också att patienter dör till följd av operationen. Ny forskning från Uppsala universitet visar hur man på ett träffsäkert sätt kan bedöma vilka patienter som är i riskzonen.

Hälsa & medicin
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet