Tema

Barn vid ”genusneutrala” förskolor har mindre stereotypa attityder

Barn på förskolor som tillämpar normmedveten pedagogik gör mindre könsstereotypa antaganden om andra barn. De är också mer intresserade att leka med nya barn av motsatt kön. Det visar resultat från forskare vid bland annat Uppsala universitet som nu publiceras i den vetenskapliga tidskriften Journal of Experimental Child Psychology

Samhälle & kulturUtbildning & skola
Läs mer

När havsisen växer regnar det mer

Med klimatförändringar ändras inte bara temperaturen. Nu har forskare från bland annat Uppsala universitet visat att tillväxt av havsisen runt Antarktis för ungefär 12 miljoner år sedan resulterade i ett betydligt blötare sydvästra Australien.

Miljö
Läs mer

Vanliga bakterier programmeras till vätgasfabriker

Vätgas har länge framhållits som en lovande teknik för framtidens energi. Liksom elektricitet kan vätgas lagra och transportera energi. Men det har visat sig svårt att utvinna gasen ur vatten på ett effektivt sätt. Nu presenterar forskare vid Uppsala universitet en ny metod som skapar cellulära vätgasfabriker med hjälp av konstgjorda enzymer.

Natur & teknik
Läs mer

Bättre behandling mot njursvikt hos cancerpatienter i sikte

Nedsatt njurfunktion drabbar mer än hälften av alla cancerpatienter och är direkt kopplad till försämrad överlevnad. Trots att det är en vanlig komplikation är det fortfarande inte helt klarlagt hur en tumör orsakar njurproblem och hur det kan förebyggas. Forskning från Uppsala universitet visar nu att njurproblemen kan orsakas av att tumören lurar igång en del av patientens eget immunförsvar.

Hälsa & medicin
Läs mer

Vassare bedömningar kan förhindra död vid höftledsoperationer

Varje år får cirka 16000 patienter i Sverige en ny höftled. Infektioner och blodproppar hör till de komplikationer som kan uppstå, och även om det är ytterst sällsynt händer det också att patienter dör till följd av operationen. Ny forskning från Uppsala universitet visar hur man på ett träffsäkert sätt kan bedöma vilka patienter som är i riskzonen.

Hälsa & medicin
Läs mer

Livspusslet på atomnivå

Det krävs bara ett fåtal mutationer av en enzymgen, för att enzymet ska få en helt ny funktion. Upptäckterna visar att det är mycket svårt att förutsäga vilken potential ett existerande enzym med en viss funktion har att utveckla en ny aktivitet, menar Dan I. Andersson, professor vid Uppsala universitet, en av forskarna bekom en studie av enzym från atom- till cellnivå.

Natur & teknik
Läs mer

Därför får vissa höns randiga fjädrar

Fåglar visar upp en otrolig biologisk mångfald vad gäller fjäderdräktens mönster och färger. Men hur uppstår mönstrer? Jo, det krävs två oberoende mutationer för att förklara uppkomsten av gökfärg (svart- och vitrandiga fjädrar) hos höns. De två mutationerna påverkar funktionen av CDKN2A som är en känd tumörsuppressorgen.

Natur & teknik
Läs mer

Mördarbinas gynnsamma gener

Mördarbin är hybrider mellan afrikanska och europeiska bin. De är lättretade och aggressiva och sprider sig snabbt eftersom de konkurrerar ut andra honungsbin i biodlingar. Forskare från Uppsala universitet har kartlagt mördarbinas gener och i dessa hittat möjliga förklaringar till deras framgångar.

Natur & teknik
Läs mer

Generna avgör när sillen leker

Det gäller att föröka sig vid den tid på året då avkomman har störst chans att överleva. Hos sill har genetiska faktorer stor betydelse för när leken sker, enligt en studie där DNA från 25 populationer av sill i västra och östra Atlanten undersökts. Oftast är det samma genvarianter, på båda sidorna av Atlanten, som ligger bakom att sillen leker på våren eller hösten.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Vart femte hushåll överanvände el på grannarnas bekostnad

Användningen av hushållsel minskar med över 30 procent när de boende måste betala för sin egen förbrukning, visar en studie som omfattar runt 1800 hyreslägenheter. En femtedel av hyresgästerna svarade för hela två tredjedelar av den minskade elförbrukningen – samma hushåll använde betydligt mer el än övriga hyresgäster när de inte behövde betala för sin egen användning.

MiljöSamhälle & kultur
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet