Tema

Teknikprylar för extremsportare – support eller olycksrisk

Att använda teknikprylar i samband med olika former av extremsport leder till ett tudelat fokus och kan också bidra till riskfyllda scenarier.
– I ”bästa” fall kan dessa prylar ta död på den estetiska upplevelsen under fysisk aktivitet. I värsta fall ökar de också risken för farliga situationer, säger Rouien Zarin, forskare vid Designhögskolan på Umeå universitet.

Natur & teknik
Läs mer

Så överlever magsårsbakterien den dödliga magsyran

För att kunna överleva i den väldigt sura magsäcken använder magsårsbakterien Helicobacter pylori ett specifikt protein för att vidhäfta i den pH-neutrala slemhinnan. Ny forskning visar att proteinet BabA har en pH-känslig mekanism som gör att H. pylori snabbt kan släppa från åldrande celler när de lossnar och närmar sig den frätande magsyran – och kan sedan återvända till den pH-neutrala slemhinnan och åter etablera kronisk infektion.

Hälsa & medicin
Läs mer

Vardagliga aktiviteter ökar trivseln på äldreboendet

Det är viktigt att personer som bor i särskilda boenden kan fortsätta njuta av saker de tycker om att göra och som är meningsfullt för dem. Jag vill uppmuntra särskilda boenden att noggrant och systematiskt samla in information om vad personer som bor där önskar och att införliva detta i omsorgen, menar forskaren Sabine Björk, som undersökt äldre personers trivsel på 172 boenden.

Hälsa & medicinSamhälle & kultur
Läs mer

Frusen kemi styr bakterieinfektioner

Två proteiner som binder till varandra sänker hastigheten på en kemisk reaktion som är central för sjukdomsförlopp hos bakterien Yersinia pseudotuberculosis, visar forskning vid Umeå universitet.
– Upptäckten banar väg för nya insikter inom reglering av bakteriell virulens, säger Magnus Wolf-Watz, forskare på Kemiska institutionen.

Hälsa & medicin
Läs mer

Sagan banade väg för kvinnans frigörelse

Kan kvinnofrigörelse ha något med sagor eller sagoskrivande att göra? I en ny avhandling vid Umeå universitet tar Sun-Kyoung Choi sin utgångspunkt i författaren och läraren Jeanna Oterdahls (1879-1965) sagor, som lästa mot bakgrund av den tidiga svenska kvinnorörelsen och dess ideologi får en ny innebörd.

Samhälle & kultur
Läs mer

Slöjden är mer än att tälja en smörkniv

Många har en bild av slöjd som ett skolämne där man täljer en smörkniv eller syr en påse. Ämnet har debatterats i media som otidsenligt och onödigt. Men stämmer det verkligen?
– Slöjdämnet är mer än att tälja en smörkniv, säger Umeåforsakren Åsa Jeansson som undersökt vad dagens elever lär sig på slöjdlektionerna.

Utbildning & skola
Läs mer

Intensifierad strålbehandling gav inte bättre resultat – men mer akuta biverkningar

Intensifiering av strålbehandlingen med kortare förkortad behandlingsperiod ger inte bättre behandlingsresultat men däremot ökade akuta biverkningar. Svåra sväljningsbesvär är en biverkan som ofta förbises av patienten och där gällande behandlingsrekommendationer medför hög risk för många patienter. Detta enligt en avhandling vid Umeå universitet baserad på den största svenska studien i sitt slag.

Hälsa & medicin
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet