Tema

Sagan banade väg för kvinnans frigörelse

Detalj ur sagan En prins red fram av Jeanna Oterdahl, illustrerad av John Bauer 1915.

Kan kvinnofrigörelse ha något med sagor eller sagoskrivande att göra? I en ny avhandling vid Umeå universitet tar Sun-Kyoung Choi sin utgångspunkt i författaren och läraren Jeanna Oterdahls (1879-1965) sagor, som lästa mot bakgrund av den tidiga svenska kvinnorörelsen och dess ideologi får en ny innebörd.

Samhälle & kultur
Läs mer

Slöjden är mer än att tälja en smörkniv

skolhantverkare

Många har en bild av slöjd som ett skolämne där man täljer en smörkniv eller syr en påse. Ämnet har debatterats i media som otidsenligt och onödigt. Men stämmer det verkligen?
– Slöjdämnet är mer än att tälja en smörkniv, säger Umeåforsakren Åsa Jeansson som undersökt vad dagens elever lär sig på slöjdlektionerna.

Utbildning & skola
Läs mer

Intensifierad strålbehandling gav inte bättre resultat – men mer akuta biverkningar

kaffeaspiration_

Intensifiering av strålbehandlingen med kortare förkortad behandlingsperiod ger inte bättre behandlingsresultat men däremot ökade akuta biverkningar. Svåra sväljningsbesvär är en biverkan som ofta förbises av patienten och där gällande behandlingsrekommendationer medför hög risk för många patienter. Detta enligt en avhandling vid Umeå universitet baserad på den största svenska studien i sitt slag.

Hälsa & medicin
Läs mer

Sammansättningen i sedimentet styr förekomst av metylkvicksilver i sjöar

dammbyggarsim

Bildning av giftigt metylkvicksilver är en nyckelprocess för de miljö- och hälsoproblem som orsakas av kvicksilver. Mekanismerna bakom processen är dock fortfarande inte klarlagda. Ett forskarlag vid Uppsala och Umeå universitet visar nu att bildningen styrs av den molekylära sammansättningen på det organiska materialet i sediment. Studien publiceras i tidskriften Nature Communications.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Möjligheterna med alger

kelpalger

Kan alger vara framtidens hållbara bränsle, vattenrenare och fiskfoder? Det finns ett enormt intresse för utveckling av användning av akvatiska fotosyntetiska källor – alger och cyanobakterier. Forskning inom så kallad blå bioekonomi fortskrider snabbt på en global skala.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Viktstabilitet bland vuxna med fetma hindrar typ 2-diabetes

vikten

En studie på över 33 000 personer i Västerbotten visar att förebyggande folkhälsostrategier för att förhindra viktökning bland vuxna har potential att motverka dubbelt så många fall av typ 2-diabetes jämfört med program som endast är inriktade på individer med hög diabetesrisk på grund av fetma. Detta enligt en ny studie publicerad i BMC Public Health.

Hälsa & medicin
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet