Tema

Väderförhållanden vid snösmältning ger svar om klimatet

Betydelsen av vad som händer i sjön i samband med snösmältning och islossning har hittills underskattats. Tajmingen av olika temperaturdrivna processer under vårvintern har en stor effekt på sjöekosystems funktioner, och därmed vad som avsätts år för år på sjöbottnarna, konstaterar forskaren Dominique Maier vid Umeå universitet.

Miljö
Läs mer

Metod halverar behovet av blodförtunnande vid dialys

Ett problem med dialysbehandling är att blodet lätt koagulerar vid kontakt med materialet i slangar och dialysfilter. För att systemet inte ska bli igentäppt och den renande effekten försämras, får patienterna därför blodförtunnande läkemedel.
En metod som genomsköljer slangar och filter före dialys halverar behovet av läkemedlet, enligt en avhandling vid Umeå universitet.

Hälsa & medicin
Läs mer

Förbättringspotentialen för formativ bedömning i skolan

I formativ bedömning ska informationen om vad eleverna kan, direktanvändas som stöd i lärandet. Lärare använder i viss mån formativ bedömning i klassrummet, men det finns också en stor utvecklingspotential. Med omfattande kompetensutveckling kan lärarna förbättra den formativa klassrumspraktiken och egenskaperna hos den utvecklade formativa praktiken är avgörande för om det leder till bättre prestationer i matematik för eleverna, visar umeåforskaren Erika Boström i sin avhandling.

Utbildning & skola
Läs mer

Viktigt att barnens bidrag räknas i förskolans naturvetenskap

För att naturvetenskapsundervisning ska passa i förskolan är det viktigt att barnen kan bidra med sina idéer och erfarenheter till den kunskap som skapas, visar Sofie Areljung i sin avhandling vid Umeå universitet. Det är också viktigt att undervisningen bygger på händelser i vardagen, snarare än att naturvetenskap blir något pedagogerna bara ”bockar av”.

Utbildning & skola
Läs mer

Kemi vapen när växter utsätts för hot

Den inre kemin är viktig när växter utsätts för yttre hot.
– Växter är mästare när det gäller ämnesomsättning, de kan omforma och anpassa den beroende på sina olika behov, säger Stefano Papazian, Umeå universitet, som studerat hur växter anpassar sina metaboliska nätverk som reaktion på olika typer av miljörelaterad stress.

Natur & teknik
Läs mer

Ont i käken förbises av tandvården

Tandvården blundar för patienter med smärta och funktionsstörning i käksystemet (TMD), trots att det är ett vanligt tillstånd som oftast kan behandlas framgångsrikt. Tre korta frågor kan kan räcka för att identifierade de drabbade, men majoriteten av de upptäckta fallen får ändå inte ett adekvat omhändertagande.

Hälsa & medicin
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet