Tema

Renbete skyddar mångfalden av tundraväxter

Klimatuppvärmningen minskar antalet växtarter på tundran, men växtätande djur som renar och sorkar, kan vända denna negativa effekt till en positiv.
– Genom att äta växter som är höga och har breda blad kan renar öka tillgången på ljus, vilket tillåter fler arter att växa och dra nytta av varmare klimatförhållanden, säger Elina Kaarlejärvi, postdoktor vid Umeå universitet.

Miljö
Läs mer

Utbildning kan förbättra inomhusluften i slumhushåll

Trots stora mängder föroreningar i hemmen anser många i kenyanska slumhushåll att inomhusluften är bättre än utomhusluften, och säger att de vant sig med luftkvaliteten. Otillräckliga kunskaper kring luftföroreningars skadliga hälsoeffekter bidrar till beteenden som försämrar luftkvalitén, enligt en avhandling vid Umeå universitet.

Miljö
Läs mer

Vaccin mot reumatism och motmedel vid nervgasförgiftning

Många läkemedel påverkar eller botar en sjukdom genom att binda till proteiner i kroppen, och inverkar därigenom på det biologiska system som är relaterat till sjukdomen. Läkemedelsforskningen går starkt framåt och i dag kan man ta sig an allt mer komplexa biologiska system, men det behövs nya strategier för att effektivt kunna utveckla nya läkemedel.

Hälsa & medicinNatur & teknik
Läs mer

Väderförhållanden vid snösmältning ger svar om klimatet

Betydelsen av vad som händer i sjön i samband med snösmältning och islossning har hittills underskattats. Tajmingen av olika temperaturdrivna processer under vårvintern har en stor effekt på sjöekosystems funktioner, och därmed vad som avsätts år för år på sjöbottnarna, konstaterar forskaren Dominique Maier vid Umeå universitet.

Miljö
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet