Tema

Så skapas en idrottstalang

Urvalet av unga talanger inom idrotten baseras inte enbart på idrottsliga färdigheter utan också på personlighet och attityd. Även ungdomarna själva anammar bilden av hur en valbar talang bör vara. Det visar en ny avhandling i barn- och ungdomsvetenskap som belyser dilemman och konsekvenser av idrottens talangjakt.

Samhälle & kultur
Läs mer

Barn till utlandsfödda har lägre betyg men högre ambitioner

Barn med två utlandsfödda föräldrar presterar generellt sämre i skolan än barn med minst en svenskfödd förälder. Trots det väljer de oftare gymnasieprogram som ger högskolebehörighet och har högre ambitioner. Förklaringen kan finnas hos föräldrarna och deras utbildning, visar en ny avhandling från Stockholms universitet.

Samhälle & kulturUtbildning & skola
Läs mer

Nytt ljus på antimateria

Forskare vid Stockholms universitet och Cern har lyckats göra laserspektroskopi på antiväte. De är alltså på väg att se om antimateria uppför sig på annat sätt än ”vanlig” materia. Svante Jonsell är en av forskarna bakom resultaten som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature.

Natur & teknik
Läs mer

Spektakulär supernova var snurrande svart hål

Supernovan ASSASN15lh drog rubriker i början av året som den ljusstarkaste supernovan genom tiderna, men forskarna hade svårt att förklara explosionen. I en artikel i Nature Astronomy lanserar nu forskare från bland annat Stockholms universitet en teori om att det snarare handlar om en stjärna som har hamnat alltför nära ett supermassivt svart hål och slitits sönder av hålets tyngdkraft.

Natur & teknik
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet