Tema

Obemannad farkost letar fisk utanför Gotland

 • Artikel från
 • Ämne: Miljö

Varför ökar populationen av sillgrisslor i Östersjön och hur är det kopplat till de marina ekosystemen? För första gången testas nu en självgående, fem meter lång, obemannad ytfarkost för att undersöka förekomsten av fisk. Tekniken kan ha stor potential för framtida undersökningar av de marina ekosystemen.

Miljö
Läs mer

Så olika är klimateffekterna från flis och energiskog

 • Artikel från
 • Ämne: Miljö

Det ger klimatvinster på sikt att ersätta fossila bränslen med flis av energiskog och skörderester från skogsbruket. Men klimatnyttan med olika biobränslen varierar. När energiskog kan har en direkt kylande effekt, gör skogsbränslen nytta mer på sikt, visar tidsdynamiska livscykelanalyser gjorda vid SLU.

Miljö
Läs mer

Upptäckt möjliggör nya biomaterial

Proteiner utvunna ur växter kan användas både till bioplaster och livsmedel, men sättet att ta fram proteinerna har stor betydelse för slutresultatet. Upptäckten kan leda till nya innovativa produkter, hoppas forskare vid SLU.

Natur & teknik
Läs mer

Samarbete mellan fiskare och forskare minskar bifångster

En tvådelad trål som skiljer plattfisk från torsk. En kräfttrål som sorterar bort oönskad fisk och småväxta havskräftor. Ett flexibelt sorteringsgaller som gör sillfisket effektivare. Tillsammans med fiskenäringen har forskare vid SLU utvecklat flera selektiva redskap som främjar ett långsiktigt hållbart fiske.

Natur & teknik
Läs mer

Livet som larv farligare vid ekvatorn

En larv löper åtta gånger större risk att bli uppäten vid ekvatorn än norr om polcirkeln. Det kan forskare konstatera efter att ha placerat ut tusentals fjärilslarver gjorda av modellera på 31 platser i världen.

Natur & teknik
Läs mer

Mer träd än väntat i världens torrområden

Den skog som finns i världens torrmarksområden har stor betydelse för miljön och för lokalbefolkningen. Trots att skogen är hotad har vi hittills vetat väldigt lite om hur mycket träd det egentligen finns i dessa områden. Med hjälp av ny metodik kan FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO nu visa att det finns betydligt mer träd och skog i dessa områden än som tidigare antagits.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Vårkollen: björkarnas lövsprickning redan i gång

 • Artikel från
 • Ämne: Miljö

För hundra år sedan brukade björkarnas lövsprickning starta strax efter valborg i sydligaste Sverige. I år har den redan kommit i gång i delar av Götaland och Svealand. Det visar Vårkollen som genomfördes för tredje året i rad under Valborgshelgen.

Miljö
Läs mer

Varning för omfattande nedläggningar av mätstationer i Arktis

 • Artikel från
 • Ämne: Miljö

Hälften av de hydrologiska mätstationer som funnits i eller i närheten av arktiska områden har lagts ned. Nu varnar forskare för att detta kan gör det svårt att förutsäga klimatförändringar i tid. Om trenden fortsätter blir det omöjligt att ta fram vetenskapliga underlag inför klimatpolitiska beslut, säger SLU-forskaren Hjalmar Laudon och kollegor från Skottland, Kanada och USA i ett debattinlägg i tidskriften Nature Geoscience.

Miljö
Läs mer

Vårkollen – hur långt har våren kommit?

Klimatförändringen har tydligt påverkat vårens ankomst. Olika delar av landet och olika arter påverkas dock på olika sätt. Nu uppmanar Svenska Botaniska Föreningen allmänheten att gå ut under Valborgshelgen (29 april–1 maj) och kolla upp en handfull vårtecken och sedan rapportera in dessa till Vårkollen.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Fritidsfiskare ska ge bättre koll på torsken

 • Artikel från
 • Ämne: Miljö

EU har beslutat att minska uttaget av torsk i Östersjön, både för yrkes- och fritidsfisket. Men kunskapen om fritidsfiskets omfattning i Sverige är bristfällig. För att få bättre koll på antalet aktiva fiskare – och mängden fisk som tas upp per person, utför Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) därför provtagningar i sydvästra Östersjön.

Miljö
Läs mer

Naturvårdsåtgärder kan öka risken för barkborreskador

I många delar av världen genomförs skogsrestaureringar och andra naturvårdsåtgärder med syftet att öka den biologiska mångfalden. Vanligast är naturvårdsbränningar och att efterlikna småskaliga naturliga störningar där döda träd skapas, till exempel luckhuggningar. Åtgärder som båda gynnar många arter som är beroende av död ved. Men dessa åtgärder kan samtidigt öka risken för utbrott av skogsskadeinsekter, visar forskning från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Blyammunition vid jakt skadar kungsörnarna

 • Artikel från
 • Ämne: Miljö

Det går blytungt för kungsörn i Jaktsverige. Anledningen är att fåglarna drabbas av förgiftning av rester från blykulor. Bland annat flyger fåglar med höga blyhalter i blodet långsammare. Ett förbud mot blyammunition skulle dock kunna rädda örnarna.

Miljö
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet