Tema

Låt lokala intressen prata ihop sig om skogens framtid

Levande landsbygd och välmående skogslandskap. Foto: Mikael Damkier

När skogslandskapets intressenter, till exempel skogsägare, renägare och turismnäringen, tillsammans analyserar olika framtidsscenarier kan dialogen underlättas. Jägmästare Julia Carlsson har använt scenarioanalys i sitt doktorsarbete vid SLU och betonar att diskussionerna kring landskapets användning är viktiga för att öka förståelsen för varandras perspektiv, speciellt på den lokala nivån.

MiljöSamhälle & kultur
Läs mer

Hoppstjärtarnas mångfald har sin förklaring

Xenylla maritima. Foto: Jan van Duinen

I alla typer av marker finns oftast stora mängder hoppstjärtar av en mängd arter, och dessa har en viktig roll i näringsomsättningen. Ekologer har länge frågat sig varför markdjurssamhällen ofta är så oväntat artrika. Forskare från SLU ger den troliga förklaringen – i jord som ser homogen ut finns en rad småskaliga skillnader som erbjuder djuren en mängd olika ekologiska nischer.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Skogens förmåga att dämpa klimatförändringen ifrågasätts

  • Artikel från
  • Ämne: Miljö
Mätning av koldioxidflödet från en produktionsskog i Västerbotten vintertid. Skogen var tidigare en kolsänka men är idag en kolkälla. Foto: David Hadden

Huruvida skogar tar upp eller släpper ut koldioxid tycks vara en mer komplicerad fråga än forskarna har trott. Det visar David Hadden i en avhandling från SLU. När han mätte flöden av koldioxid i olika typer av skogsbestånd fick han resultat som går på tvärs mot flera vedertagna uppfattningar.

Miljö
Läs mer

Dålig kylda sallader blir snabbt smitthärdar

ceasarsallad

Nästan var tionde matsallad kan innehålla smittämnen som kan orsaka sjukdom, enligt veterinär Karin Söderqvist vid SLU. Hon har i sin doktorsavhandling också funnit att smittämnen i matsallader, förvarade vid 15 istället för rekommenderade 8 grader C, nådde mycket höga halter under hållbarhetstiden.

Hälsa & medicinMiljö
Läs mer

Björn stör vargens jakt på älg

brummare

Det tar längre tid för vargar att döda en älg i områden där det också finns björn. Björnen snor ofta bytet, men om vargens jakt hindras av björnen, eller om det helt enkelt finns färre bytesdjur i konkurrensen, återstår för forskarna att se.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Aptitreglerande hormon styr flyttfåglars mellanlandningar

  • Artikel från
  • Ämne: Miljö
SylviaBorin

Varje år stannar miljarder flyttfåglar längs sina långa resor för att fylla på sina fettdepåer. Syftet med dessa stopp är självklart: att vila och tanka energi. Hittills har det dock varit okänt vilka fysiologiska signaler som får fåglarna att flyga vidare. Nu visar forskare att den vidare flyttningen påverkas av ett aptitreglerande hormon.

Miljö
Läs mer

Svår vetesjukdom sprider sig Europa

vete

En ny, mycket allvarlig vetesjukdom sprider sig i Europa, rapporterar tidningen Nature.
– Den för plantan dödliga vetesjukdomen är en ny ras av svartrost som man upptäckt i USA, som påvisades på Sicilien sommaren 2016 och som förväntas sprida sig i Europa under den kommande säsongen, säger SLU-forskaren Mahbubjon Rahmatov.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Välj rätt väg i skogsbruket

skogsvedtrave

Genom att även ta hänsyn till backar, kurvor och korsningar blir det nu lättare att välja väg för skogsbrukets virkestransporter. I sin doktorsavhandling vid SLU har Gunnar Svenson vidareutvecklat systemet Krönt vägval, som används för att hitta den bästa vägen och mäta avståndet från skog till industri.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Svårt utveckla gentest för eksem hos häst

Flock of Icelandic horses grazing in the meadow

Sommareksem är den vanligaste allergiska hudsjukdomen hos häst. Orsaken är överkänslighet mot insektsbett från främst svidknott. Men att utveckla ett effektivt genetiskt test för sommareksem verkar inte lätt. Det visar forskning som Merina Shrestha presenterar i sin avhandling vid SLU och Wageningen University.

Natur & teknik
Läs mer

Torrfoder kan öka risken för diabetes hos katter

katthunger

Övervikt är den största enskilda riskfaktorn för diabetes hos katter, men en ny SLU-studie visar att det finns flera andra livsstilsanknutna riskfaktorer. För normalviktiga katter tycks risken att drabbas av diabetes vara större om de äter mer torrfoder än blötmat. Studien visar också att utekatter löper mindre risk än innekatter att drabbas av sjukdomen.

Hälsa & medicinSamhälle & kultur
Läs mer

Baljväxter ska bli klimatsmart mat

Peas growing

Baljväxter som bönor, linser och ärter ska bli nya klimatsmarta och proteinrika livsmedel. Det är syftet med ett ett nytt forskningsprojekt i samarbete mellan SLU, Linnéuniversitetet och Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS) och flera livsmedelsföretag.

MiljöSamhälle & kultur
Läs mer

Jordlevande organismer bidrar till växters artrikedom

Jord samlades in från fältförsök i de extremt artrika buskmarkerna som kallas kwongan nära Lesueur National park, Western Australia. Foto: Etienne Laliberté and Graham Zemunik.

Frågan hur många växtarter kan samexistera så framgångsrikt trots att de konkurrerar om samma utrymme och resurser (solljus, näring, vatten) har länge förbryllat ekologer. Forskare från Australien, Panama och Sverige, däribland Paul Kardol och David Wardle vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU, visar att en del av svaret är den myriad av olika jordlevande organismer som samverkar med växternas rötter genom olika återkopplingssystem.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Dosering av nikotinsyra viktig vid diabetes

blodsocker

Nikotinsyra är ett fettreglerande läkemedel som kan ha stor betydelse för patienter med diabetes typ 2. En ny avhandling från SLU visar att doseringen är avgörande. Kontinuerlig tillförsel gör att insulinets reglerande effekt försvinner. Om nikotinsyra istället tas när man äter blir insulinets effekt kraftfullt förbättrad.

Hälsa & medicin
Läs mer

De spinner konstgjord spindeltråd

spindeldagg

Att kunna tillverka konstgjord spindeltråd har länge varit en dröm för många forskare. Försöken har fram krävt starka lösningsmedel och resulterat i trådar med begränsad användbarhet. Nu har forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Karolinska Institutet uppfunnit en metod för att tillverka kilometerlånga trådar som för första gången liknar spindeltråd.

Natur & teknik
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet