Tema

Livet som larv farligare vid ekvatorn

En larv löper åtta gånger större risk att bli uppäten vid ekvatorn än norr om polcirkeln. Det kan forskare konstatera efter att ha placerat ut tusentals fjärilslarver gjorda av modellera på 31 platser i världen.

Natur & teknik
Läs mer

Mer träd än väntat i världens torrområden

Den skog som finns i världens torrmarksområden har stor betydelse för miljön och för lokalbefolkningen. Trots att skogen är hotad har vi hittills vetat väldigt lite om hur mycket träd det egentligen finns i dessa områden. Med hjälp av ny metodik kan FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO nu visa att det finns betydligt mer träd och skog i dessa områden än som tidigare antagits.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Vårkollen: björkarnas lövsprickning redan i gång

  • Artikel från
  • Ämne: Miljö

För hundra år sedan brukade björkarnas lövsprickning starta strax efter valborg i sydligaste Sverige. I år har den redan kommit i gång i delar av Götaland och Svealand. Det visar Vårkollen som genomfördes för tredje året i rad under Valborgshelgen.

Miljö
Läs mer

Varning för omfattande nedläggningar av mätstationer i Arktis

  • Artikel från
  • Ämne: Miljö

Hälften av de hydrologiska mätstationer som funnits i eller i närheten av arktiska områden har lagts ned. Nu varnar forskare för att detta kan gör det svårt att förutsäga klimatförändringar i tid. Om trenden fortsätter blir det omöjligt att ta fram vetenskapliga underlag inför klimatpolitiska beslut, säger SLU-forskaren Hjalmar Laudon och kollegor från Skottland, Kanada och USA i ett debattinlägg i tidskriften Nature Geoscience.

Miljö
Läs mer

Vårkollen – hur långt har våren kommit?

Klimatförändringen har tydligt påverkat vårens ankomst. Olika delar av landet och olika arter påverkas dock på olika sätt. Nu uppmanar Svenska Botaniska Föreningen allmänheten att gå ut under Valborgshelgen (29 april–1 maj) och kolla upp en handfull vårtecken och sedan rapportera in dessa till Vårkollen.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Fritidsfiskare ska ge bättre koll på torsken

  • Artikel från
  • Ämne: Miljö

EU har beslutat att minska uttaget av torsk i Östersjön, både för yrkes- och fritidsfisket. Men kunskapen om fritidsfiskets omfattning i Sverige är bristfällig. För att få bättre koll på antalet aktiva fiskare – och mängden fisk som tas upp per person, utför Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) därför provtagningar i sydvästra Östersjön.

Miljö
Läs mer

Naturvårdsåtgärder kan öka risken för barkborreskador

I många delar av världen genomförs skogsrestaureringar och andra naturvårdsåtgärder med syftet att öka den biologiska mångfalden. Vanligast är naturvårdsbränningar och att efterlikna småskaliga naturliga störningar där döda träd skapas, till exempel luckhuggningar. Åtgärder som båda gynnar många arter som är beroende av död ved. Men dessa åtgärder kan samtidigt öka risken för utbrott av skogsskadeinsekter, visar forskning från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Blyammunition vid jakt skadar kungsörnarna

  • Artikel från
  • Ämne: Miljö

Det går blytungt för kungsörn i Jaktsverige. Anledningen är att fåglarna drabbas av förgiftning av rester från blykulor. Bland annat flyger fåglar med höga blyhalter i blodet långsammare. Ett förbud mot blyammunition skulle dock kunna rädda örnarna.

Miljö
Läs mer

Stubbar blir klimatsmart energi

Ur klimatsynpunkt är bioenergi från stubbar klart bättre än energi från fossila bränslen, som naturgas och kol. Intensiv stubbskörd påverkar biologisk mångfald negativt, men så länge stubbar bara tas ut på en mindre andel av hyggena är det inget hot ens mot känsliga arter, visar forskningsresultat från ett stort samarbetsprojekt om stubbar.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Krafttag krävs mot vägkantsväxter

  • Artikel från
  • Ämne: Miljö

Invasiva arter som blomsterlupin och jätteloka är främmande och växtkraftiga arter som nu sprids ohämmat, bland annat intill våra vägar. Det saknas bestämmelser om hur de ska bekämpas. Problemet diskuteras av landets experter för att diskutera vad man kan göra åt saken. En nationell svartlista är föreslagen.

Miljö
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet