Tema

Rovfiskar ger frisk miljö under vattenytan

Närvaron av rovfisk håller undan alger och får stora undervattensväxter att växa sig större. Rovfiskarna bidrar alltså till en hälsosam miljö utmed kusterna. Ju fler rovfiskar, desto bättre effekt. Friska miljöer i vattnet gillar både fisk och människa.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Konventionell odling minskar mångfalden

I ekologiskt odlat vete är antalet svamparter på bladen i snitt 40 procent högre än i konventionellt odlade och fungicidbehandlade fält, visar en studie från SLU. I de ekologiska odlingarna tycks ogräs vara en viktig faktor för artrikedomen. Potentiellt viktig kunskap för utvecklingen av hållbara växtskyddsstrategier i framtiden.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Färdplan mot integrerat växtskydd

All växtproduktion inom EU måste tillämpa så integrerat växtskydd (IPM), vilket innebär en kombination av olika icke-kemiska metoder för att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel. Men de icke-kemiska metoderna har inte varit tillräckligt effektiva. Tidigare forskning har fokuserat på enskilda växtskyddsåtgärder utan att undersöka hur de kan kombineras på ett optimalt sätt, säger SLU-forskaren Johan A. Stenberg som nu tagit fram en vetenskaplig färdplan mot ett effektivt växtskydd på ekologisk grund

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Märkning ska avslöja tonfiskens vandringsmönster

För första gången ska nu blåfenad tonfisk i vattnen runt Sverige och Danmark märkas. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet ska fånga och märka omkring 20 tonfiskar med elektroniska sändare, för att bland annat få kunskap om varför tonfisken återvänt till nordöstra Atlanten – och till den svenska kusten.

Natur & teknik
Läs mer

Obemannad farkost letar fisk utanför Gotland

  • Artikel från
  • Ämne: Miljö

Varför ökar populationen av sillgrisslor i Östersjön och hur är det kopplat till de marina ekosystemen? För första gången testas nu en självgående, fem meter lång, obemannad ytfarkost för att undersöka förekomsten av fisk. Tekniken kan ha stor potential för framtida undersökningar av de marina ekosystemen.

Miljö
Läs mer

Så olika är klimateffekterna från flis och energiskog

  • Artikel från
  • Ämne: Miljö

Det ger klimatvinster på sikt att ersätta fossila bränslen med flis av energiskog och skörderester från skogsbruket. Men klimatnyttan med olika biobränslen varierar. När energiskog kan har en direkt kylande effekt, gör skogsbränslen nytta mer på sikt, visar tidsdynamiska livscykelanalyser gjorda vid SLU.

Miljö
Läs mer

Upptäckt möjliggör nya biomaterial

Proteiner utvunna ur växter kan användas både till bioplaster och livsmedel, men sättet att ta fram proteinerna har stor betydelse för slutresultatet. Upptäckten kan leda till nya innovativa produkter, hoppas forskare vid SLU.

Natur & teknik
Läs mer

Samarbete mellan fiskare och forskare minskar bifångster

En tvådelad trål som skiljer plattfisk från torsk. En kräfttrål som sorterar bort oönskad fisk och småväxta havskräftor. Ett flexibelt sorteringsgaller som gör sillfisket effektivare. Tillsammans med fiskenäringen har forskare vid SLU utvecklat flera selektiva redskap som främjar ett långsiktigt hållbart fiske.

Natur & teknik
Läs mer

Livet som larv farligare vid ekvatorn

En larv löper åtta gånger större risk att bli uppäten vid ekvatorn än norr om polcirkeln. Det kan forskare konstatera efter att ha placerat ut tusentals fjärilslarver gjorda av modellera på 31 platser i världen.

Natur & teknik
Läs mer

Mer träd än väntat i världens torrområden

Den skog som finns i världens torrmarksområden har stor betydelse för miljön och för lokalbefolkningen. Trots att skogen är hotad har vi hittills vetat väldigt lite om hur mycket träd det egentligen finns i dessa områden. Med hjälp av ny metodik kan FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO nu visa att det finns betydligt mer träd och skog i dessa områden än som tidigare antagits.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Vårkollen: björkarnas lövsprickning redan i gång

  • Artikel från
  • Ämne: Miljö

För hundra år sedan brukade björkarnas lövsprickning starta strax efter valborg i sydligaste Sverige. I år har den redan kommit i gång i delar av Götaland och Svealand. Det visar Vårkollen som genomfördes för tredje året i rad under Valborgshelgen.

Miljö
Läs mer

Varning för omfattande nedläggningar av mätstationer i Arktis

  • Artikel från
  • Ämne: Miljö

Hälften av de hydrologiska mätstationer som funnits i eller i närheten av arktiska områden har lagts ned. Nu varnar forskare för att detta kan gör det svårt att förutsäga klimatförändringar i tid. Om trenden fortsätter blir det omöjligt att ta fram vetenskapliga underlag inför klimatpolitiska beslut, säger SLU-forskaren Hjalmar Laudon och kollegor från Skottland, Kanada och USA i ett debattinlägg i tidskriften Nature Geoscience.

Miljö
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet