Tema

Möjligt mäta långlivade miljögifter

En ny analysteknik gör det möjligt att identifiera och mäta miljögifter som varit svåra att spåra med traditionella metoder. Nicole Riddell har i sin avhandling i kemi vid Örebro universitet visat att så kallad superkritisk vätskekromatografi är mycket användbar för att analysera långlivade organiska miljögifter.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Mer skräddarsydd behandling vid livmoderhalscancer

Forskningsresultat vid Universitetssjukhuset Örebro kan förbättra behandlingen för patienter med livmoderhalscancer. Forskaren Louise Bohr Mordhorst har i sin avhandling tittat på proteiner och proteinets påverkan via signalvägar i cancern. Målet är att hitta ett sätt att göra behandlingen mera individanpassad. Att ge rätt behandling till patienten och få död på tumören utan att skada frisk vävnad runtomkring.

Hälsa & medicin
Läs mer

De ska spåra okända miljögifter

Alla miljögiftar är ännu inte kända. Ett nytt projekt vid Örebrouniversitet ska spåra och identifiera de verkligt farliga bovarna bland miljögifterna. Forskarna ska sedan studera gifternas beteende i miljön och deras toxikologiska effekter på celler.

Miljö
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet