Tema

Raps blir färs och filéer för veganer

Resterna från rapsoljetillverkningen blir idag djurfoder, men livsmedelsforskare har upptäckt att denna knäckebrödsliknande rest innehåller viktiga och för vegetarianer svårfångade essentiella aminosyror och därför också borde hamna på våra egna tallrikar. Forskarna håller nu på att utveckla ett livsmedel av resterna som på sikt kan utmana soja och quorn i frysdisken.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Plus och minus i lärarjobbet

Allt är inte bara elände i skolans värld – det finns också mycket som skapar meningsfullt och välbefinnande i lärarnas arbete. Sådana hälsobringande faktorer bör lyftas fram mer, menar folkhälsopedagogen Marie Nilsson som disputerar på ämnet välmående i lärarnas vardag.

Utbildning & skola
Läs mer

Nanorör bygger sig själva

Forskare från Lunds universitet har lyckats tillverka nanorör från en enda byggsten med hjälp av så kallad molekylär självigenkänning. Röret kan dessutom ändra form beroende på den omgivande miljön. Resultaten kan bidra till framtida utveckling av transportkanaler för mediciner genom cellmembran.

Natur & teknik
Läs mer

Källsorterat avlopp ger prima gödsel

Biogasproduktionen närapå dubbleras och återförseln av näringsämnena kväve och fosfor till jordbruket ökar med 700 respektive 300 procent. En helt ny typ av avloppssystem där mat och toalettavfall omvandlas lokalt till växtnäring och biogas, får bra betyg av forskare vid Lunds tekniska högskola. I det nya systemet som finns i en stadsdel i Helsingborg mals köksavfallet ner i en matavfallskvarn bredvid diskhon medan toaletten får ett eget avlopp och inte blandas med köks- och badvatten.

MiljöNatur & teknikSamhälle & kultur
Läs mer

Var beredda på att skånes kuster svämmar över

Våra sandstränder kommer att försvinna och risken för översvämningar längs kusten kommer att öka dramatiskt – om inget görs. Skåne ligger värst till men problemen kommer röra sig norrut i takt med att landhöjningen inte längre kompenserar för den allt snabbare havsnivåhöjningen, varnar forskare från LTH, Lunds universitet.

MiljöNatur & teknikSamhälle & kultur
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet