Tema

Ensamhet och depression vanligt hos äldre

Psykisk ohälsa, framför allt depression, är för individer mellan 65-80 år en av de vanligaste orsakerna till försämrad livskvalitet. Över en fjärdedel av de äldre känner sig ensamma och tio procent uppvisar depressiva symtom. Det visar en ny avhandling som gjorts av Ingrid Djukanovic, doktor i vårdvetenskap.

Hälsa & medicin
Läs mer

Förändrad livsstil kan bromsa Alzheimers

Hälsosam diet, blodtryckskontroll, motion, intellektuell träning och ett aktivt socialt liv kan bromsa utvecklingen av Alzheimers. Det tyder en ny studie på.
– Kan livsstilsförändringar förbättra livskvaliteten för äldre och kanske skjuta fram en diagnos finns det mycket att vinna, både för individen och samhället, säger Krister Håkansson, Linnéuniversitetet.

Hälsa & medicin
Läs mer

Douglasgranen alternativ när det blir för varmt för vanlig gran

Vad händer med den svenska skogen när klimatet förändras? Risken finns att vår inhemska gran, som dominerar i södra Sverige, inte kommer att trivas lika bra som nu. Cecilia Malmqvist vid Linnéuniversitetet har forskat om douglasgranen, ett alternativ till den svenska granen som ger värdefullt virke och troligen klarar klimatförändringar bättre.

Miljö
Läs mer

Mycket pappersarbete orsakar kunskapstapp

Ökad styrning via dokument och krav på dokumentation i arbetet har gjort att de mer erfarna riskerar att tappa sina kunskaper. Många professionella känner att de får mindre tid till att ägna sig åt sin kärnverksamhet då det administrativa arbetet ökar. Det visar resultat från en flerdisciplinär studie som bygger på intervjuer med revisorer, lärare och socionomer.

Samhälle & kultur
Läs mer

Porrfilmerna kom till Sverige över sundet

Under porrens glansdagar på 70-talet gick de svenska långfilmerna till historien. Men filmvetaren Mariah Larsson har i sin bok istället undersökt porrens vita fläck, nämligen de kortfilmer som spreds och visades i porrbutiker och klubbar. Många filmer producerades i Danmark – i ”the Scandinavian capital of sin”.

Samhälle & kultur
Läs mer

Så blir träbyggnader mer hållbara

Årsringarna i ett träd talar inte bara om hur gammalt det är, de visar även hållfasthet och styvhet hos trä. Att bygga i trä presenteras som en metod med låg miljöpåverkan, även för riktigt höga hus. Korslimmat trä används mer och mer, men eftersom det bara funnits i tjugo år behövs forskning för att studera hur materialet beter sig över tid.

Natur & teknik
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet