Tema

Mycket pappersarbete orsakar kunskapstapp

pappersarbetare

Ökad styrning via dokument och krav på dokumentation i arbetet har gjort att de mer erfarna riskerar att tappa sina kunskaper. Många professionella känner att de får mindre tid till att ägna sig åt sin kärnverksamhet då det administrativa arbetet ökar. Det visar resultat från en flerdisciplinär studie som bygger på intervjuer med revisorer, lärare och socionomer.

Samhälle & kultur
Läs mer

Porrfilmerna kom till Sverige över sundet

rulle

Under porrens glansdagar på 70-talet gick de svenska långfilmerna till historien. Men filmvetaren Mariah Larsson har i sin bok istället undersökt porrens vita fläck, nämligen de kortfilmer som spreds och visades i porrbutiker och klubbar. Många filmer producerades i Danmark – i ”the Scandinavian capital of sin”.

Samhälle & kultur
Läs mer

Så blir träbyggnader mer hållbara

tallringar

Årsringarna i ett träd talar inte bara om hur gammalt det är, de visar även hållfasthet och styvhet hos trä. Att bygga i trä presenteras som en metod med låg miljöpåverkan, även för riktigt höga hus. Korslimmat trä används mer och mer, men eftersom det bara funnits i tjugo år behövs forskning för att studera hur materialet beter sig över tid.

Natur & teknik
Läs mer

Nattflyn med många mönster sprider sig lättare

nattfly

Den biologiska mångfalden hotas av ändrad markanvändning och global uppvärmning. Arter som inte hinner anpassa sig evolutionärt eller flytta dit livsvillkoren är mer gynnsamma riskerar att dö ut. Graden av individuell variation kan avgöra vilka arter som vinner eller försvinner. En ny studie från Linnéuniversitetet visar att det geografiska utbredningsområdet för arter av nattflyn med en variationsrik färgteckning har expanderat snabbare och längre norrut.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet