Tema

Få ångrar könskorrigering

När könsidentiteten inte stämmer överens med hur man ser ut, kan det orsaka stort lidande för den drabbade. Antalet personer med könsdysfori ökar både i Sverige och i andra länder. Även antalet personer som söker justering av sitt juridiska kön ökar. Men väldigt få ångrar en könskorrigering. I en avhandling från Karolinska institutet visar Cecilia Dhejne att hälsan i denna grupp har blivit mycket bättre de senaste åren.

Hälsa & medicinSamhälle & kultur
Läs mer

Oväntad mekanism bakom plågsam nervsmärta

Nervsmärta kan orsakas av samma celler som normalt gör att vi känner behaglig beröring. Om de beröringskänsliga nerverna skadas kan de byta funktion och börja producera smärta i stället. Upptäckten av forskare vid Karolinska sjukhuset kan förhoppningsvis leda till bättre läkemedel mot den svårbehandlade nervsmärtan som så många lider av.

Hälsa & medicin
Läs mer

Kartläggning avslöjar hur epigenetiska förändringar i DNA tolkas

Forskare vid Karolinska Institutet har kartlagt hur genreglerande proteiner i mänskliga celler reagerar på särskilda biokemiska modifieringar i DNA-molekylen. Studien visar att vissa av proteinerna har förmågan att aktivera regioner i genomet som normalt är inaktiva till följd av epigenetiska förändringar. Fynden bidrar till bättre förståelse för genreglering, embryonal utveckling och olika sjukdomsprocesser.

Hälsa & medicinNatur & teknik
Läs mer

GABA-brist och förändring hos immunceller påvisad vid schizofreni

Patienter med schizofreni har sänkta nivåer av den livsviktiga signalsubstansen GABA och förändringar hos hjärnans immunceller. Det visar de första resultatet från ett stort forskningsprojekt vid Karolinska institutet. Projektet vill ta ett helhetsgrepp på mekanismerna bakom sjukdomen och på så sätt bädda för nya, effektivare läkemedel.

Hälsa & medicin
Läs mer

Ny lovande behandling mot aggressiv barncancerform

En ny läkemedelskombination följt av stamcellstransplantation, ger ökad överlevnad och minskar biverkningarna hos barn med den aggressiva cancerformen högriskneuroblastom. Det visar en internationell klinisk studie.
– Det här är ett viktigt steg framåt för dessa svårt sjuka barn, säger Per Kogner, överläkare och professor i pediatrisk onkologi, som lett den svenska delen av studien.

Hälsa & medicin
Läs mer

Massiv hudstudie öppnar upp för behandling mot vitilago

Med hjälp av tiotusentals hudbiopsier och över hundra kilo hud har forskare vid Karolinska Institutet sett hur två undergrupper av immunceller beter sig i frisk hud. De har även identifierat dessa celler vid de inflammatoriska sjukdomarna psoriasis och vitiligo. Studien öppnar upp för mer målinriktade lokalbehandlingar av fläckvisa inflammatoriska sjukdomar i huden.

Hälsa & medicin
Läs mer

Hopp om ny behandling för Huntingtons sjukdom

Forskare vid bland annat Karolinska Institutet har lyckats ta fram korta syntetiska DNA-analoger, oligonukleotider, som binder direkt till den gen som är skadad vid Huntingtons sjukdom och hindrar produktionen av ett protein som skadar nervcellerna. Upptäckten öppnar för nya möjligheter att behandla den i dagsläget obotliga och dödliga neurodegenerativa sjukdomen.

Hälsa & medicin
Läs mer

Fler vårdgivare för säker abort kan rädda tiotusentals kvinnoliv

Osäker abortvård orsakar varje år tiotusentals kvinnors död, framförallt i fattiga delar av världen. Förändrade attityder, mer kunskap och fler yrkesgrupper inom vården som utbildas att utföra säkra aborter kan öka antalet vårdgivare som tillhandahåller abortvård och den globala mödradödligheten bekämpas, visar forskning från Karolinska institutet.

Hälsa & medicin
Läs mer

Nervisolerande celler mer olika varandra än man tidigare trott

Nervous or blood system. Medical illustration

En sorts celler i hjärnan, oligodendrocyter, som har en avgörande roll i sjukdomar som multipel skleros, har en större mångfald än man tidigare trott. Detta enligt en studie vid Karolinska Institutet. Fynden bidrar till att öka vår förståelse för sjukdomar där dessa celler skadas, så som multipel skleros, och ger ledtrådar till framtida behandlingsstrategier.

Hälsa & medicinSamhälle & kultur
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet