Tema

Vaggsång ger smärtlindring till nyfödda

listentomama

Spädbarnsriktad sång engagerar spädbarnet utan att det blir överstimulerat samtidigt som föräldrar lär känna sitt sjuka spädbarn på ett lustfyllt och på ett för spädbarnet anpassat sätt, säger Alexandra Ullsten, musik- och bildterapeut i Karlstad och doktorand vid Örebro universitet som belönats för sitt avhandlingsarbete om interaktiv vaggsång som smärtlindring för nyfödda.

Samhälle & kultur
Läs mer

Idrottsskolan utmanar föreningsidrotten

fotboll

Idrottsskolor är en verksamhet med målet att barn och unga ska få prova på olika idrotter och aktiviteter utan krav på tävling eller medlemskap i en idrottsförening. Men når den sitt syfte att vara en kravlös och lekfull prova-på-idrottsverksamhet? Peter Carlman vid Karlstads universitet har undersökt hur synen på idrott som lek och idrott som tävling krockar, när ledare och barn tillsammans formar idrottsskola, i avhandlingen ”Det är halvidrott, kanske lite mer än halvidrott”.

Samhälle & kulturUtbildning & skola
Läs mer

Is över huvudet gör öringar trygga

oringenvinter

Ett tak över huvudet i form av ett istäcke påverkar öringars beteende. De blir mer aktiva och mindre stressade visar forskning vid Karlstads universitet. Klimatförändringarna som leder till mildare vintrar medför dock ändrade livsvillkor för fisken och kan på sikt bli ett problem för deras överlevnad.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Krokigare väg till ingenjörsyrket för kvinnor

krokigvag

Varför blir betydligt fler män än kvinnor ingenjörer? Och hur ser karriärvägarna i yrket ut för respektive kön? Kvinnliga ingenjörer får sämre karriärutveckling, även när de har samma kvalifikationer som männen, visar Line Holt, doktor i arbetsvetenskap som studerat data- och maskiningenjörer, två av de mest könssegrererade ingenjörsgrenarna.

Samhälle & kultur
Läs mer

Så gör vi internet snabbare och säkrare

Bredbandsprestanda marknadsförs ofta i megabit per sekund. Det är ett viktigt mått vid nedladdning av stora filer och för att kunna uppnå en viss kvalité för strömmande media. Informationen till konsumenter handlar därför ofta om att högre bandbredd ger oss ett snabbare internet – men stämmer det verkligen?

Natur & teknik
Läs mer

Vi behöver veta mer om hur barn påverkas av hormonstörande ämnen

En stor hälsoundersökning av 2000 sjuåringar inom SELMA-studien startar snart. Syftet är att undersöka om det finns ett samband mellan exponering för hormonstörande kemikalier under graviditeten och barnens hälsoutveckling när det gäller bland annat allergier, könsutveckling och förmåga till inlärning. Forskarna utökar nu studien med analyser av ytterligare ett trettiotal hormonstörande ämnen.

Hälsa & medicin
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet