Tema

Glapp i regelverket kring kommunal redovisning

Kommunal redovisning är en skyldighet sen länge – men reglerna kring verksamheten snårig. Domstolarna tar inte tar hänsyn till regelverket på det sätt som lagstiftarna tänkte sig, visar en avhandling från Karlstads universitet. Ytterligare en aspekt: Rådet för kommunal redovisning ger ut rekommendationer för kommunal redovisning, men reglerna är inte lag.

Samhälle & kultur
Läs mer

Idéburna offentliga partnerskap i flyktingmottagandet undersöks i ny studie

leende flicka som står bakom nät i flyktingläger

Nyanlända och deras integration har under den senaste tiden blivit en het politisk fråga och en stor utmaning för hela det svenska samhället. Göteborgs stad samarbetar idag med nio idéburna organisationer för att skapa ett gott mottagande av nyanlända asylsökande barn och ungdomar. Nu undersöker forskare vid Karlstads universitet effekterna av samarbetet.

Samhälle & kultur
Läs mer

Vågar du vara kreativ?

Hur kreativ du är beror inte bara på din personlighet. Människor påverkas av det sociala klimatet och hur de uppfattar att andra ser på dem. Det i sin tur påverkar den kreativa prestationen och om man är villig att dela med sig av sin kreativa produkt till andra. Det visar en ny doktorsavhandling i psykologi från Karlstads universitet.

Samhälle & kultur
Läs mer

Konsten att göra naturvetenskap engagerande

Att låta eleverna i grundskolan använda samma metodik som forskare använder, är en viktig del för att göra undervisningen i naturvetenskapliga ämnen intressant visar en avhandling från Karlstads universitet. Ett undersökande arbetssätt och att sätta in naturvetenskap i ett sammanhang som är relevant för eleverna är nyckeln till att få eleverna aktiva och mer engagerade.

Utbildning & skola
Läs mer

Det behövs nya sätt att stötta våldsutsatta barn

Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem, som drabbar både vuxna och barn. Det behövs nya metoder att stötta barn som upplever våld hemma. Forskaren Kjerstin Almqvist vid Karlstads universitet har på uppdrag av Socialstyrelsen utvärderat en metod från USA, Project Support, som anpassats till svenska förhållanden och som minskar både psykisk ohälsa hos barnen och förbättrar mammornas självskattade förmåga som förälder.

Samhälle & kultur
Läs mer

Vad motiverar droganvändare?

Marknaden för droger har förändrats. Köpen görs ofta på internet och det tillkommer ständigt nya preparat – som ofta inte hinner bli narkotikaklassade. Men vad driver människor till att använda preparaten? Den frågan har Christophe Soussan, doktorand på Karlstads universitet, ställt till användarna själva.

Samhälle & kultur
Läs mer

Det hade kostat lite att förebygga en misslyckad skolgång

Det senaste årens flyktingströmmar har aktualiserat skolgången som en viktig förutsättning för en lyckad integration. I en ny avhandling vid Umeå universitet konstaterar Michael Lindblad att det är viktigt att ta vara på ungas egna erfarenheter för att bättre förstå problematiska övergångar från skola till arbete. En god nyhet är att det inte krävs särskilt stora resurser och insatser för att förebygga en misslyckad skolgång.

Samhälle & kulturUtbildning & skola
Läs mer

Vaggsång ger smärtlindring till nyfödda

Spädbarnsriktad sång engagerar spädbarnet utan att det blir överstimulerat samtidigt som föräldrar lär känna sitt sjuka spädbarn på ett lustfyllt och på ett för spädbarnet anpassat sätt, säger Alexandra Ullsten, musik- och bildterapeut i Karlstad och doktorand vid Örebro universitet som belönats för sitt avhandlingsarbete om interaktiv vaggsång som smärtlindring för nyfödda.

Samhälle & kultur
Läs mer

Idrottsskolan utmanar föreningsidrotten

Idrottsskolor är en verksamhet med målet att barn och unga ska få prova på olika idrotter och aktiviteter utan krav på tävling eller medlemskap i en idrottsförening. Men når den sitt syfte att vara en kravlös och lekfull prova-på-idrottsverksamhet? Peter Carlman vid Karlstads universitet har undersökt hur synen på idrott som lek och idrott som tävling krockar, när ledare och barn tillsammans formar idrottsskola, i avhandlingen ”Det är halvidrott, kanske lite mer än halvidrott”.

Samhälle & kulturUtbildning & skola
Läs mer

Is över huvudet gör öringar trygga

Ett tak över huvudet i form av ett istäcke påverkar öringars beteende. De blir mer aktiva och mindre stressade visar forskning vid Karlstads universitet. Klimatförändringarna som leder till mildare vintrar medför dock ändrade livsvillkor för fisken och kan på sikt bli ett problem för deras överlevnad.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet