Tema

Nationaldagsfirandet ökar mest bland nysvenskar

Var tredje svensk firar nationaldagen den 6 juni, enligt den senaste SOM-undersökningen. Firandet blir allt mer populärt, och mellan 2011 och 2016 ökade andelen som säger sig fira nationaldagen från 25 till 31 procent. Firandet är särskilt utbrett bland personer som är äldre, står till höger i politiken, har förtroende för kungahuset eller som har vuxit upp utanför Sverige.

Samhälle & kultur
Läs mer

Den sociala sammanhållningen fortsatt stark i Sverige

Vårt individualiserade och heterogena samhälle tycks inte ha påverkat den sociala sammanhållningen i Sverige. Runt 95 procent av dem som tillfrågats känner att de är en del av det svenska samhället, visar en genomgång av de tre senaste årens SOM-undersökningar. De som i lägst utsträckning instämmer med detta är människor med medborgarskap i något annat land, människor med lägre inkomster, och människor som sympatiserar med Sverigedemokraterna.

Samhälle & kultur
Läs mer

Unika satsflätor i skandinaviska språk

Satsflätor är en typ av meningar där ett led står i en sats men tolkas i en annan sats. Satsflätor med att-sats förekommer i många språk men satsflätor med så kallad relativsats har bara observerats i svenska, norska och danska.
Nu uppmärksammas dessa grammatiska mönster i de nordiska språken mer i internationell forskning.

Samhälle & kultur
Läs mer

Morden på journalister ökar – få fälls för dåden

Närmare 850 journalister, mediearbetare och sociala medieproducenter har dödats de senaste tio åren. Kurvan är stigande och många mord sker i länder med väpnade konflikter.
– Men även här hemma tystas röster genom att hat, trakasserier och hot riktas mot journalister och andra mediearbetare via sociala medier, säger medieprofessor Ulla Carlsson vid Göteborgs universitet.

Samhälle & kultur
Läs mer

Särpräglad keramik visar stenålderskrigares väg från Ukraina till Skandinavien

Snörkeramik visar hur stenåldersmän från Ukraina flyttade till norra Europa, och la grunden för ett nytt samhälle som blev början på bronsåldern. Unga Yamnayakrigare som var ute på räder gifte sig med lokala stenålderskvinnor och antog en mer bofast jordbrukarlivsstil. Det menar professor Kristian Kristiansen vid Göteborgs universitet.

Samhälle & kultur
Läs mer

Skolbarn utvecklar svenskan med musik

Svenska och musik i kombination kan förbättra elevernas språkutveckling.
– En rik språkmiljö där flera språk används, inklusive estetiska uttrycksformer är gynnsam både för elever med svenska som första- och andraspråk, säger Katharina Dahlbäck, doktorand i pedagogik vid Göteborgs universitet.

Utbildning & skola
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet