Tema

På jakt efter förhistoriska kvinnors arbete

Rensa fisk, sätta upp snaror, tillverka verktyg, mjölka, driva ren, garva skinn och mala säd krävde omfattande arbetsinsatser. Forskning i arkeologi har lagt grunden till en ny modell som kan användas när arkeologer närmar sig ett nytt boplatsmaterial, för att de alltid ska ställa sig frågan om hur kvinnornas arbete sett ut på platsen.

Samhälle & kultur
Läs mer

Dagens explosiva elitfotboll kräver annan träning

Dagens elitfotboll utmärks av markant fler ruscher. I engelska Premier League handlar det om en 50-procentig ökning den senaste tioårsperioden, vilket gör att spelarna springer sig trötta och behöver återhämta sig. Det resulterar i matcher där tempot varierar mer förr och detta nya spelmönster ställer krav på förändrad träning. Det visar forskning från Göteborgs universitet.

Hälsa & medicin
Läs mer

Olika syn på vad en religionslärare ska kunna

Arbetet som lärare i religionskunskap är komplicerat. Religionsundervisningen är mångfacetterad, inte minst mot bakgrund av alla de aspekter av religion som debatteras idag, även i media.
Dessutom finns det inom lärarutbildningen olika åsikter om vad som är viktiga kunskaper för en lärare i religionskunskap, visar en avhandling vid Göteborgs universitet.

Utbildning & skola
Läs mer

Sexualitet svårt för kvinnor som lämnat drogmissbruk

Kvinnor som lämnat ett drogmissbruk känner en stor osäkerhet inför hur de ska hantera sexualiteten i ett drogfritt liv. Å ena sidan finns en känsla av att sex var bättre förr, å andra sidan är upplevelsen skamfylld och förknippad med en snedvriden syn. Forskare från Göteborgs universitet och Malmö högskola efterfrågar mer stöd för kvinnorna inom de behandlingsprogram som finns idag.

Samhälle & kultur
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet