Tema

Dagens explosiva elitfotboll kräver annan träning

elitfotboll

Dagens elitfotboll utmärks av markant fler ruscher. I engelska Premier League handlar det om en 50-procentig ökning den senaste tioårsperioden, vilket gör att spelarna springer sig trötta och behöver återhämta sig. Det resulterar i matcher där tempot varierar mer förr och detta nya spelmönster ställer krav på förändrad träning. Det visar forskning från Göteborgs universitet.

Hälsa & medicin
Läs mer

Olika syn på vad en religionslärare ska kunna

religion

Arbetet som lärare i religionskunskap är komplicerat. Religionsundervisningen är mångfacetterad, inte minst mot bakgrund av alla de aspekter av religion som debatteras idag, även i media.
Dessutom finns det inom lärarutbildningen olika åsikter om vad som är viktiga kunskaper för en lärare i religionskunskap, visar en avhandling vid Göteborgs universitet.

Utbildning & skola
Läs mer

Sexualitet svårt för kvinnor som lämnat drogmissbruk

parpromenad

Kvinnor som lämnat ett drogmissbruk känner en stor osäkerhet inför hur de ska hantera sexualiteten i ett drogfritt liv. Å ena sidan finns en känsla av att sex var bättre förr, å andra sidan är upplevelsen skamfylld och förknippad med en snedvriden syn. Forskare från Göteborgs universitet och Malmö högskola efterfrågar mer stöd för kvinnorna inom de behandlingsprogram som finns idag.

Samhälle & kultur
Läs mer

Bryggor och marinor hot mot ålgräs

bohuskust

Ålgräs (Zostera marina) brukar kallas havets barnkammare och är viktigt för en lång rad organismer i havet, däribland unga torskar. Men sedan 1980-talet har 60 procent av allt ålgräs i Bohuslän försvunnit till följd av försämrade siktdjupsförhållanden och fintrådiga alger. skuggning från bryggor leder till att ålgräset har svårt för att växa.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Forskare varnar för miljökatastrof

TanganyikaDhow

Forskare för riskerna med oljeutvinning i de stora sjöarna i Östafrika.
− Vi anser att farorna med oljeutvinningen är kraftigt undervärderade, säger Ola Svensson vid Göteborgs universitet, en av de sjuttio forskare som står bakom ett öppet brev i tidskriften Science.

Miljö
Läs mer

Förskolebarnen blir orättvist bedömda

sagostund

Svensk förskola är numera en del av en stark bedömningskultur. Men det är sociala förmågor hos barnen snarare än lärande som bedöms av förskollärarna. I socialt och ekonomiskt utsatta områden bedöms barn utifrån uppförande, i mer priviligerade områden står barnens kreativitet och delaktighet i fokus, visar forskning från Göteborgs universitet.

Samhälle & kulturUtbildning & skola
Läs mer

Smörbulten kan invadera Bohuskusten

Bild från WikiMedia

Den invasiva fisken svartmunnad smörbult har nyligen hittats i vatten som har samma salthalt som den på västkusten. Det innebär att fisken troligen kan etablera sig utmed Bohuskusten, något som kan komma att störa både det kustnära fisket och fågellivet, enligt forskare vid Göteborgs universitet.

Miljö
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet