Tema

Så beräknades utsläppen i tv-serien Zero Impact

Chalmersforskaren Fredrik Hedenus medverkar som miljöexpert och diskussionspartner till programledare Özz Nûjen i UR:s nya reality-serie Zero Impact. Foto: UR

I Sverige orsakar varje person utsläpp motsvarande runt åtta ton koldioxid per år. För de allra flesta är det en ganska obegriplig siffra, som är svår att använda för beslut i vardagen. I reality-serien Zero Impact – som har premiär i SVT1 22 februari – får fyra familjer hjälp att förstå sig på och att minska sin klimatpåverkan av experter på Chalmers.

MiljöSamhälle & kultur
Läs mer

Shoppingresor bakom stor del av svenskarnas klimatutsläpp

clothes

Våra resor till klädbutikerna och antalet plagg vi köper är de viktigaste faktorerna om vi vill minska våra kläders miljöbelastning. Det visar en doktorsavhandling av Sandra Roos, som för första gången gör det möjligt att jämföra miljöpåverkan från helt olika typer av textilier i ett livscykelperspektiv.

MiljöNatur & teknikSamhälle & kultur
Läs mer

Självstyrning hjälper patienter med fantomsmärtor

fantomont

Fantomsmärtor i en arm som inte längre finns, plågar många som tvingats amputera. Chalmersforskare testar nu en metod där muskelsignaler från armstumpen läggs i ett system med så kallad förstärkt verklighet. När fantomarmen ersätts med en virtuell arm som patienten kan styra och se, återaktiveras områden för armrörelser i hjärnan – och smärtan lindras.

Hälsa & medicin
Läs mer

Världens första tankestyrda armprotes testas i global tävling

Max Ortiz Catalan, Chalmers

För några år sedan skedde världens första operation där en patient fick en tankestyrd armprotes för permanent bruk, med styrningsteknik från Chalmers. Nu deltar han i Cybathlon, en ny internationell tävling där 74 funktionshindrade deltagare från hela världen använder olika typer av robotproteser – ett slags ”OS för cyborgar”.

Hälsa & medicinNatur & teknik
Läs mer

Renovering av miljonprogrammet kan slå hårt mot låginkomsttagare

Götebrog. By RBM 72 (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or FAL], via Wikimedia Commons

Miljonprogrammet har stora renoveringsbehov, men kommande renoveringar kommer att slå hårt mot låginkomsttagare, visar en studie från Chalmers tekniska högskola. När det gäller Göteborg visar den att hyran, efter förväntade renoveringar, i drygt halva fastighetsbeståndet kan öka med mellan 35-50 procent av befintlig hyresnivå.

Samhälle & kultur
Läs mer

Svenskt bidrag är redo för världens största radioteleskop

rymdbild av galaxer som går in i varandra

När världens största radioteleskop byggs om några år kommer teknik från Chalmers finnas i hundratals känsliga, rymdriktade antenner i Sydafrika. Nu passeras en milstolpe för Sveriges största bidrag hittills till projektet SKA, nämligen ett toppmodernt matarhorn som utvecklats i Onsala och Göteborg och som nu levererats till Kanada för testning.

Natur & teknik
Läs mer

EU satsar på ultraeffektiva flygmotorer

flygplan som lyfter i solnedgång

EU:s målsättning är att minska bränsleförbrukningen med 75 procent per passagerarkilometer mellan år 2000 och 2050, och satsar nu närmare 30 miljoner kronor på forskning kring radikala flygmotor-innovationer.
– För att nå 75-procents-målet uppskattar vi att de sista 18 procenten måste komma från radikal teknik utvecklad inom vårt projekt, säger Tomas Grönstedt, professor i turbomaskiner på Chalmers och koordinator för projektet Ultimate.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Elbilen blir kostnadseffektiv som andrabil

elbilsign

Den kanske största invändningen mot att skaffa en elbil stavas ”räckviddsångest”, alltså oro över att batteriet ska ta slut under en resa. Men forskning visar att många hushåll både kan fylla sitt körbehov och få en lägre totalkostnad med en elbil istället för en bensinbil.
– För hushåll med två bilar ser vi att elbilen i många fall kan ersätta ”andrabilen” utan förändringar i körmönster. Dessutom finns ekonomiska fördelar, säger Niklas Jakobsson, doktorand på Chalmers tekniska högskola.

MiljöNatur & teknikSamhälle & kultur
Läs mer

Självkörande lastbil beter sig som ett djur

lastbilen

Det traditionella sättet att utveckla fordon är att hela tiden utgå från tidigare fordonsmodeller och att stegvis lägga till nya funktioner. Det forskarlag på Chalmers som nu utvecklat en förarlös lastbil har istället valt att se den självkörande lastbilen som en helt ny typ av fordon – som mer liknar ett djur än ett tekniskt system.

Natur & teknik
Läs mer

Chalmersforskare räknar med felmarginaler

felmarginaler

Att vara osäker på sin egen teori låter kanske inte som något framgångsrecept. Men det är just vad som utmärker den nya metod som en grupp kärnfysiker på Chalmers kommit på, för att bättre utforska kraften som håller samman atomkärnan. Metoden presenteras i en artikel i den högt ansedda tidskriften Physical Review X.

Natur & teknik
Läs mer

Bättre teknik tar jordbruket halvvägs till klimatmålen

co2

Utsläppen av växthusgaser från svensk matkonsumtion måste minska kraftigt om vi ska uppnå EUs klimatmål. Detta visar en studie från Chalmers och Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP. Utsläppen från mat och jordbruk står för ungefär 25 procent av de totala växthusgasutsläppen, och för att nå klimatmålen måste dessa minska med omkring tre fjärdedelar till år 2050.

Miljö
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet