Tema

Redaktionen på forskning.se producerar både beställt och eget redaktionellt material i form av artiklar och aktuella kunskapsöversikter, så kallade teman.

Kyssens korta historia

Passionate couple

Vad passar bättre på alla hjärtans dag än den sanna kärlekens kyss? En hel del om du frågar en stor del av världens kulturer – där några till och med anser att det är motbjudande att kyssas. Dessutom kan en kyss ha en mängd olika innebörder, varav den romantiska är en ganska ny företeelse.

Samhälle & kultur
Läs mer

Den samiska boomen

By Frankie Fouganthin (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

Sofia Jannok, Maxida Märak och tv-serien Midnattssol – Sápmi och den samiska kulturen är hetare än någonsin och mycket beror på den positiva exponeringen i media. Kan den ökade uppmärksamheten till och med bidra till en försoningsprocess?

Samhälle & kultur
Läs mer

B-vitaminbrist bakom massdöd bland djur

ejdervag

I över tio år har en forskargrupp vid Stockholms universitet undersökt om brist på B-vitaminet tiamin är orsak till att flera djurarter minskar kraftigt i antal. Nyligen publicerade de en studie som stärker hypotesen och forskarna tror sig vara en global ekologisk katastrof på spåren. Men myndigheterna är avvaktande. Och vad tiaminbristen kan bero på är fortfarande ett mysterium.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Kärnfamiljen på frammarsch

Bride and groom walking in the city. The picture on the wide-angle fisheye lens on the background of the modern hotel

Fler gifter sig, färre skiljer sig och det föds fler barn. Åtminstone hos högutbildade grupper. En oväntad trend som delvis kan förklaras av mer jämställda relationer. Hos lågutbildade grupper ökar däremot skilsmässorna. Men enligt forskare är det en tidsfråga innan delat ansvar för hem och barn är en självklar norm och vi kan se mer stabila relationer över hela befolkningen.

Samhälle & kultur
Läs mer

Jämställdhet självklar utgångspunkt hos lesbiska föräldrar

Lesbian couple

För lesbiska par som får barn är en jämställd relation ofta ett starkt ideal. Det leder till att hushållsarbetet delas mer lika men även till att de har en mer jämställd inkomstutveckling. Det är en stor skillnad jämfört med heterosexuella par där kvinnan sedan hon fött barn tjänar mindre än mannen. En inkomstförsämring som sedan håller i sig hela hennes yrkesliv.

Samhälle & kultur
Läs mer

Mångfald driver regional utveckling

kaffefirma

Framgångsrika strategier för regional utveckling kräver ett vidgat mångfaldsbegrepp. Det visar en ny avhandling från Jönköping International Business School, Jönköping University.
– Smart specialisering fungerar bäst i storstadsregionerna. På landsbygden behöver vi komplettera med individfokus och satsa på utbildning, säger Sofia Wixe.

Samhälle & kultur
Läs mer

Mer fisk med fiskefria områden

Ung gös i Östersjön. Foto: 	Ulf Bergström 	© All rights reserved

Ett totalt fiskeförbud kan snabbt stärka svaga bestånd av till exempel torsk, gös och sik. Fiskarna blir fler och större i fiskefria områden, och antalet rovfiskar ökar vilket är positivt för ekosystemet som helhet. Det här visar en utvärdering av fem fiskefria områden som genomförts av Sveriges lantbruksuniversitet.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Växt med gen från fluga rengör mark från sprängmedel

backtrav

Sprängämnet trotyl förgiftar mark och grundvatten i många områden i Sverige och övriga världen. Ämnet finns utspritt över så stora arealer att rening inte kan ske med mekaniska metoder. Nu har forskare vid Stockholms universitet och University of York upptäckt ett enzym i bananflugor som oskadliggör trotyl mycket mer effektivt än andra enzymer.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Likvärdig skola handlar om organisation – oavsett elevers bakgrund

elevtjej

De svenska skolresultaten har blivit bättre i den senaste Pisa-undersökningen, men likvärdigheten mellan skolorna har blivit sämre och skillnaderna mellan olika skolors resultat ökar. Forskning från Göteborgs universitet visar att skolors organisation har betydelse för framgång, oavsett hur elevunderlaget ser ut.

Samhälle & kulturUtbildning & skola
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet