Tema
Samhälle & kultur

Samhälle & kultur

Forskning.se belyser regelbundet aktuella ämnen ur ett forskningsperspektiv. Här har vi samlat alla artiklar inom ämnet ”Samhälle & kultur” i kronologisk ordning.

nyhet

Sagan banade väg för kvinnans frigörelse

Detalj ur sagan En prins red fram av Jeanna Oterdahl, illustrerad av John Bauer 1915.

Kan kvinnofrigörelse ha något med sagor eller sagoskrivande att göra? I en ny avhandling vid Umeå universitet tar Sun-Kyoung Choi sin utgångspunkt i författaren och läraren Jeanna Oterdahls (1879-1965) sagor, som lästa mot bakgrund av den tidiga svenska kvinnorörelsen och dess ideologi får en ny innebörd.

Samhälle & kultur
Läs mer
nyhet

Låt lokala intressen prata ihop sig om skogens framtid

Levande landsbygd och välmående skogslandskap. Foto: Mikael Damkier

När skogslandskapets intressenter, till exempel skogsägare, renägare och turismnäringen, tillsammans analyserar olika framtidsscenarier kan dialogen underlättas. Jägmästare Julia Carlsson har använt scenarioanalys i sitt doktorsarbete vid SLU och betonar att diskussionerna kring landskapets användning är viktiga för att öka förståelsen för varandras perspektiv, speciellt på den lokala nivån.

MiljöSamhälle & kultur
Läs mer
nyhet

Så beräknades utsläppen i tv-serien Zero Impact

Chalmersforskaren Fredrik Hedenus medverkar som miljöexpert och diskussionspartner till programledare Özz Nûjen i UR:s nya reality-serie Zero Impact. Foto: UR

I Sverige orsakar varje person utsläpp motsvarande runt åtta ton koldioxid per år. För de allra flesta är det en ganska obegriplig siffra, som är svår att använda för beslut i vardagen. I reality-serien Zero Impact – som har premiär i SVT1 22 februari – får fyra familjer hjälp att förstå sig på och att minska sin klimatpåverkan av experter på Chalmers.

MiljöSamhälle & kultur
Läs mer
nyhet

Svensk solidaritet hjälper utsatta migrantarbetare

svampplockarskorg

Antalet migrantarbetare i Sverige ökar, liksom antalet papperslösa. Många diskrimineras och lever mycket utsatt.
– Efterfrågan på billig och flexibel arbetskraft ökar och migranter som har svårt att komma in på arbetsmarknaden utnyttjas. Eftersom staten inte hjälper dem går organisationer och frivilligrörelser in, säger Nedžad Mešić vid Linköpings universitet.

Samhälle & kultur
Läs mer
nyhet

Mycket pappersarbete orsakar kunskapstapp

pappersarbetare

Ökad styrning via dokument och krav på dokumentation i arbetet har gjort att de mer erfarna riskerar att tappa sina kunskaper. Många professionella känner att de får mindre tid till att ägna sig åt sin kärnverksamhet då det administrativa arbetet ökar. Det visar resultat från en flerdisciplinär studie som bygger på intervjuer med revisorer, lärare och socionomer.

Samhälle & kultur
Läs mer
nyhet

Shoppingresor bakom stor del av svenskarnas klimatutsläpp

clothes

Våra resor till klädbutikerna och antalet plagg vi köper är de viktigaste faktorerna om vi vill minska våra kläders miljöbelastning. Det visar en doktorsavhandling av Sandra Roos, som för första gången gör det möjligt att jämföra miljöpåverkan från helt olika typer av textilier i ett livscykelperspektiv.

MiljöNatur & teknikSamhälle & kultur
Läs mer
nyhet

Vi accepterar inte fel i digitala nyheter

digitalanyheter

Det går fort när nyheter produceras och publiceras på webben. Det ökar risken för fel, men innebär också att felen kan rättas till. Artiklar kan förändras inom loppet av några minuter. Men allmänheten har höga förväntningar på att nyheter ska vara rätt från början – och har inte mycket överseende med när det blir fel, visar forskning vid Karlstads universitet.

Samhälle & kultur
Läs mer
nyhet

Närvaro ger studenter bättre studieresultat

sjuksysterutbildning

Hur påverkas sjuksköterskestudenternas resultat av att de deltar på alla föreläsningar och i praktiska övningar? Det undrade lärarna på Sjuksköterskeprogrammet på Högskolan Väst eftersom inte all undervisning är obligatorisk. Resultatet var tydligt; ju fler undervisningstillfällen man deltar i, desto större chans att klara tentorna.

Samhälle & kulturUtbildning & skola
Läs mer
nyhet

Sväljningssvårigheter vid Parkinson opåverkade av djup hjärnstimulering

Stimulatorenheten opereras in under huden nära patientens nyckelben. Härifrån leds strömmen till elektroden i hjärnan.

Ungefär fyra av fem patienter med Parkinsons sjukdom drabbas av sväljningssvårigheter under sitt sjukdomsförlopp. Djup hjärnstimulering är en behandlingsmetod som kan lindra rörelsesvårigheterna vid Parkinson, men har ingen påverkan på sväljningsfunktionen. Detta enligt en avhandling vid Umeå universitet.

Hälsa & medicinSamhälle & kultur
Läs mer
nyhet

Kyssens korta historia

Passionate couple

Vad passar bättre på alla hjärtans dag än den sanna kärlekens kyss? En hel del om du frågar en stor del av världens kulturer – där några till och med anser att det är motbjudande att kyssas. Dessutom kan en kyss ha en mängd olika innebörder, varav den romantiska är en ganska ny företeelse.

Samhälle & kultur
Läs mer
nyhet

Datorer tränas ställa prognoser för en pålitlig solelsförsörjning

vintersolenergi

Hur mycket kommer solen att skina och hur mycket el kommer samhället att behöva de närmaste dagarna? Det behöver man kunna svara på för att solel ska bli en pålitlig energikälla. Därför har forskare vid Uppsala universitet dragit igång ett projekt där de ska träna datorer i att ställa prognoser om de närmaste dygnen.

MiljöNatur & teknikSamhälle & kultur
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet