Tema
Samhälle & kultur

Samhälle & kultur

Forskning.se belyser regelbundet aktuella ämnen ur ett forskningsperspektiv. Här har vi samlat alla artiklar inom ämnet ”Samhälle & kultur” i kronologisk ordning.

nyhet

Barn vid ”genusneutrala” förskolor har mindre stereotypa attityder

Barn på förskolor som tillämpar normmedveten pedagogik gör mindre könsstereotypa antaganden om andra barn. De är också mer intresserade att leka med nya barn av motsatt kön. Det visar resultat från forskare vid bland annat Uppsala universitet som nu publiceras i den vetenskapliga tidskriften Journal of Experimental Child Psychology

Samhälle & kulturUtbildning & skola
Läs mer
nyhet

Bättre körkortsutbildning till folket

En VTI-studie visar att det behövs förändringar av förarutbildningen i Sverige. Forskarna föreslår bland annat nya pedagogiska metoder, fler obligatoriska moment i utbildningen, förstärkt tillsyn av trafikskolor och en översyn av förarprovet.

Samhälle & kultur
Läs mer
nyhet

Den sociala sammanhållningen fortsatt stark i Sverige

Vårt individualiserade och heterogena samhälle tycks inte ha påverkat den sociala sammanhållningen i Sverige. Runt 95 procent av dem som tillfrågats känner att de är en del av det svenska samhället, visar en genomgång av de tre senaste årens SOM-undersökningar. De som i lägst utsträckning instämmer med detta är människor med medborgarskap i något annat land, människor med lägre inkomster, och människor som sympatiserar med Sverigedemokraterna.

Samhälle & kultur
Läs mer
nyhet

Elfordon säkerhetsrisk vid olyckor

Elfordon av olika slag är en del av trafiken idag och de ökar stadigt. Tekniken innebär nya faktorer att ta hänsyn till vid en räddningsoperation, exempelvis hur man undviker risken för elchocker. Kunskap om säker hantering av elfordon är extra viktig vid en olycka.

Natur & teknikSamhälle & kultur
Läs mer
nyhet

Unika satsflätor i skandinaviska språk

Satsflätor är en typ av meningar där ett led står i en sats men tolkas i en annan sats. Satsflätor med att-sats förekommer i många språk men satsflätor med så kallad relativsats har bara observerats i svenska, norska och danska.
Nu uppmärksammas dessa grammatiska mönster i de nordiska språken mer i internationell forskning.

Samhälle & kultur
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet