Tema
Natur & teknik

Natur & teknik

Forskning.se belyser regelbundet aktuella ämnen ur ett forskningsperspektiv. Här har vi samlat alla artiklar inom ämnet ”Natur & teknik” i kronologisk ordning.

nyhet

Var beredda på att skånes kuster svämmar över

Våra sandstränder kommer att försvinna och risken för översvämningar längs kusten kommer att öka dramatiskt – om inget görs. Skåne ligger värst till men problemen kommer röra sig norrut i takt med att landhöjningen inte längre kompenserar för den allt snabbare havsnivåhöjningen, varnar forskare från LTH, Lunds universitet.

MiljöNatur & teknikSamhälle & kultur
Läs mer
nyhet

Tuppar är schysstare mot sina släktingar

Tuppar beter sig mindre aggressivt mot tuppar som de är släkt med jämfört med obesläktade konkurrenter i en parningssituation, enligt en studie från Linköpings universitet. Fyndet, som publiceras i tidskriften Behavioral Ecology, pekar på att tamhöns kan avgöra släktskap mellan djuren i en grupp och att det påverkar deras beteende.

Natur & teknik
Läs mer
nyhet

Folket gillar blandskog mot klimatrisker

Hellre varierad skog och aktivt skogsbruk än bekämpningsmedel. Det är allmänhetens inställning till skogsskötsel när klimatförändringarna orsakar stormskador och insektsangrepp, enligt forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå universitet. Folkets syn påverkar skogspolitiken.

MiljöNatur & teknik
Läs mer
nyhet

Moderna förpackningar kräva alternativa barriärer

Livsmedelsförpackningar fyller många funktioner, de ska skydda maten från att bli förstörd och de ska vara så miljövänliga som möjligt. På Karlstads universitet pågår forskning om vilka egenskaper som är viktiga för nya förpackningsmaterial och senaste forskningsresultaten handlar om om hur man kan hindrar syre att komma in i förpackningen.

MiljöNatur & teknik
Läs mer
nyhet

Teknikprylar för extremsportare – support eller olycksrisk

Att använda teknikprylar i samband med olika former av extremsport leder till ett tudelat fokus och kan också bidra till riskfyllda scenarier.
– I ”bästa” fall kan dessa prylar ta död på den estetiska upplevelsen under fysisk aktivitet. I värsta fall ökar de också risken för farliga situationer, säger Rouien Zarin, forskare vid Designhögskolan på Umeå universitet.

Natur & teknik
Läs mer
nyhet

Pellets från energiskog gör mest klimatnytta

Biobränslen betraktas ofta som koldioxidneutrala i klimatberäkningar, men klimatnyttan med olika typer av biobränslen kan variera betydligt, visar forskning från SLU. Pellets från energiskog på svensk åkermark har en kylande effekt på klimatet, men pellets från avverkningsrester har motsatt effekt. Samtidigt är båda dessa bränslen betydligt bättre för klimatet än fossilt kol.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet