Tema
Miljö

Miljö

Forskning.se belyser regelbundet aktuella ämnen ur ett forskningsperspektiv. Här har vi samlat alla artiklar inom ämnet ”Miljö” i kronologisk ordning.

redaktionellt

Lustgas – en av ozonlagrets värsta fiender

Lustgas är en starkt värmeabsorberande och ozonförstörande växthusgas, men det finns mikroorganismer som kan bryta ned den, bland annat på havsbottnen. En ny studie från SLU visar att denna livsviktiga process är känslig för yttre påverkan och kräver ständigt växlande syrenivåer för att vara effektiv.

MiljöNatur & teknik
Läs mer
redaktionellt

Kubas rinnande guld

På Kuba används inga bekämpningsmedel, något som har gynnat öns bipopulationer så pass att ekologiskt producerad honung nu är en av landets viktigaste exportvaror. Ett utökat handelsutbyte med USA har dock ökat risken för bekämpningsmedlens återkomst. Frågan är nu om Kubas bin kommer att gå samma öde till mötes som i resten av världen.

MiljöNatur & teknik
Läs mer
redaktionellt

Älskade, hatade kärnkraft – finns du kvar 2050?

Kärnkraften är lika omdebatterad som effektiv. Å ena sidan är den är en ren och billig energikälla – som står för nästan hälften av vår elproduktion i Sverige. Å andra sidan är den förknippad med stora risker. Huruvida vi ska utveckla kärnkraften eller slopa den helt är varken forskarna eller allmänheten överens om.

Miljö
Läs mer
redaktionellt

Hög tid att ställa om vårt energisystem

Idag utgör förnybar energi 14 procent av den totala energitillförseln i världen, något som borde kunna öka till 30-75 procent inom de närmaste decennierna. Energieffektivisering är minst lika viktigt som nya energikällor för att nå klimatmålen. För omställningen finns inte en ensam lösning, utan handlar om en kombination av olika åtgärder.

Miljö
Läs mer
redaktionellt

Skingra dunklet kring den biologiska mångfalden

Ett politiskt modeord som vi ofta får läsa om i nyheter är biologisk mångfald – men vad betyder det begreppet egentligen? Enkelt att slå upp i ett uppslagsverk men för att förstå förklaringen behövs naturvetenskaplig allmänbildning och begreppsförståelse. Det är skolans uppgift att förse alla medborgare med det, men forskning visar att en stor del av barn och ungdomar saknar grundläggande kunskaper i frågan.

Miljö
Läs mer
redaktionellt

Koldioxidinfångning är möjlig – men kräver gigantiska satsningar

Torka, stormar och rekordtemperaturer. Klimatförändringar börjar märkas världen över samtidigt som utsläppen av koldioxid från fossil förbränning fortsätter att öka. I en rapport rekommenderar det amerikanska vetenskapsrådet omedelbara investeringar i teknik för att ta bort koldioxid från atmosfären. Koldioxidinfångning är möjlig, men kräver gigantiska satsningar för att bli tillräckligt storskalig.

Miljö
Läs mer
redaktionellt

Forskare varnar för matbrist

Matproduktionen i världen är oroväckande sårbar. Det klargjorde en panel av forskare på vetenskapskonferensen AAAS i Kalifornien som nyligen avslutades. I ljuset av fortsatta klimatförändringar och en växande befolkning varnar forskarna för stora problem.

Miljö
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet