Tema
Miljö

Miljö

Forskning.se belyser regelbundet aktuella ämnen ur ett forskningsperspektiv. Här har vi samlat alla artiklar inom ämnet ”Miljö” i kronologisk ordning.

nyhet

Vårkollen – hur långt har våren kommit?

Klimatförändringen har tydligt påverkat vårens ankomst. Olika delar av landet och olika arter påverkas dock på olika sätt. Nu uppmanar Svenska Botaniska Föreningen allmänheten att gå ut under Valborgshelgen (29 april–1 maj) och kolla upp en handfull vårtecken och sedan rapportera in dessa till Vårkollen.

MiljöNatur & teknik
Läs mer
nyhet

Fritidsfiskare ska ge bättre koll på torsken

  • Artikel från
  • Ämne: Miljö

EU har beslutat att minska uttaget av torsk i Östersjön, både för yrkes- och fritidsfisket. Men kunskapen om fritidsfiskets omfattning i Sverige är bristfällig. För att få bättre koll på antalet aktiva fiskare – och mängden fisk som tas upp per person, utför Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) därför provtagningar i sydvästra Östersjön.

Miljö
Läs mer
nyhet

Karlstads universitet med och skapar smarta elnät i Afrika

I Afrika är energiförsörjning en viktig hållbarhets- och utvecklingsfråga. Speciellt viktigt är det att möjliggöra utvecklingen av grön energi och ta tillvara naturliga resurser som till exempel sol och vind. Smarta elnät en viktig faktor i detta och en anledning till att Datavetenskap vid Karlstads universitet deltar i projektet DAMOC (Development of a HArmonized MOdular Curriculum for the Smart Grid).

MiljöSamhälle & kultur
Läs mer
nyhet

Naturvårdsåtgärder kan öka risken för barkborreskador

I många delar av världen genomförs skogsrestaureringar och andra naturvårdsåtgärder med syftet att öka den biologiska mångfalden. Vanligast är naturvårdsbränningar och att efterlikna småskaliga naturliga störningar där döda träd skapas, till exempel luckhuggningar. Åtgärder som båda gynnar många arter som är beroende av död ved. Men dessa åtgärder kan samtidigt öka risken för utbrott av skogsskadeinsekter, visar forskning från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

MiljöNatur & teknik
Läs mer
nyhet

Blyammunition vid jakt skadar kungsörnarna

  • Artikel från
  • Ämne: Miljö

Det går blytungt för kungsörn i Jaktsverige. Anledningen är att fåglarna drabbas av förgiftning av rester från blykulor. Bland annat flyger fåglar med höga blyhalter i blodet långsammare. Ett förbud mot blyammunition skulle dock kunna rädda örnarna.

Miljö
Läs mer
nyhet

Generna avgör när sillen leker

Det gäller att föröka sig vid den tid på året då avkomman har störst chans att överleva. Hos sill har genetiska faktorer stor betydelse för när leken sker, enligt en studie där DNA från 25 populationer av sill i västra och östra Atlanten undersökts. Oftast är det samma genvarianter, på båda sidorna av Atlanten, som ligger bakom att sillen leker på våren eller hösten.

MiljöNatur & teknik
Läs mer
nyhet

Krafttag krävs mot vägkantsväxter

  • Artikel från
  • Ämne: Miljö

Invasiva arter som blomsterlupin och jätteloka är främmande och växtkraftiga arter som nu sprids ohämmat, bland annat intill våra vägar. Det saknas bestämmelser om hur de ska bekämpas. Problemet diskuteras av landets experter för att diskutera vad man kan göra åt saken. En nationell svartlista är föreslagen.

Miljö
Läs mer
nyhet

Så påverkas människor när andra arter flyr ett varmare klimat

Globala ekologiska förändringar innebär en rad utmaningar för människan och blir allt mer framträdande – från hälsorisker till ekonomiska hot och från konflikter över fiskebestånd till påverkad tillgång på globala grödor. En stor internationell studie som publiceras idag i Science beskriver hur människan påverkas när klimatförändringar driver på artförflyttning av växt- och djurarter på land, i hav och sjöar.

Miljö
Läs mer
nyhet

Enbart manliga plantor ger högre skörd i energiskogen

Svampsjukdomar drabbar honplantor hårdare än hanplantor i odlingar av energigrödan korgvide (Salix viminalis), visar Kim Moritz i en avhandling från SLU. Han såg också att rådjur betade mer i odlingar med blandade han- och honplantor än i enkönade odlingar. Resultaten tyder på att odlare skulle kunna öka skörden genom att odla enbart hanplantor.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet