Tema
Miljö

Miljö

Forskning.se belyser regelbundet aktuella ämnen ur ett forskningsperspektiv. Här har vi samlat alla artiklar inom ämnet ”Miljö” i kronologisk ordning.

nyhet

Folket gillar blandskog mot klimatrisker

Hellre varierad skog och aktivt skogsbruk än bekämpningsmedel. Det är allmänhetens inställning till skogsskötsel när klimatförändringarna orsakar stormskador och insektsangrepp, enligt forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå universitet. Folkets syn påverkar skogspolitiken.

MiljöNatur & teknik
Läs mer
nyhet

Moderna förpackningar kräva alternativa barriärer

Livsmedelsförpackningar fyller många funktioner, de ska skydda maten från att bli förstörd och de ska vara så miljövänliga som möjligt. På Karlstads universitet pågår forskning om vilka egenskaper som är viktiga för nya förpackningsmaterial och senaste forskningsresultaten handlar om om hur man kan hindrar syre att komma in i förpackningen.

MiljöNatur & teknik
Läs mer
nyhet

Pellets från energiskog gör mest klimatnytta

Biobränslen betraktas ofta som koldioxidneutrala i klimatberäkningar, men klimatnyttan med olika typer av biobränslen kan variera betydligt, visar forskning från SLU. Pellets från energiskog på svensk åkermark har en kylande effekt på klimatet, men pellets från avverkningsrester har motsatt effekt. Samtidigt är båda dessa bränslen betydligt bättre för klimatet än fossilt kol.

MiljöNatur & teknik
Läs mer
nyhet

Vart femte hushåll överanvände el på grannarnas bekostnad

Användningen av hushållsel minskar med över 30 procent när de boende måste betala för sin egen förbrukning, visar en studie som omfattar runt 1800 hyreslägenheter. En femtedel av hyresgästerna svarade för hela två tredjedelar av den minskade elförbrukningen – samma hushåll använde betydligt mer el än övriga hyresgäster när de inte behövde betala för sin egen användning.

MiljöSamhälle & kultur
Läs mer
nyhet

Smart trafikledning kan minska koldioxidutsläppen

Trafikledning är ett område där det går att göra mycket för att minska på koldioxidutsläppen. Med gemensamma informationssystem skulle det kunna hända en hel del, enligt en studie från Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).
– Framförallt genom påverkan av körbeteende, val av trafikslag, val av rutt och om resan genomförs eller ej, säger Sara Janhäll, forskare på VTI.

MiljöSamhälle & kultur
Läs mer
nyhet

Douglasgranen alternativ när det blir för varmt för vanlig gran

Vad händer med den svenska skogen när klimatet förändras? Risken finns att vår inhemska gran, som dominerar i södra Sverige, inte kommer att trivas lika bra som nu. Cecilia Malmqvist vid Linnéuniversitetet har forskat om douglasgranen, ett alternativ till den svenska granen som ger värdefullt virke och troligen klarar klimatförändringar bättre.

Miljö
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet