Tema
Miljö

Miljö

Forskning.se belyser regelbundet aktuella ämnen ur ett forskningsperspektiv. Här har vi samlat alla artiklar inom ämnet ”Miljö” i kronologisk ordning.

Låt lokala intressen prata ihop sig om skogens framtid

Levande landsbygd och välmående skogslandskap. Foto: Mikael Damkier

När skogslandskapets intressenter, till exempel skogsägare, renägare och turismnäringen, tillsammans analyserar olika framtidsscenarier kan dialogen underlättas. Jägmästare Julia Carlsson har använt scenarioanalys i sitt doktorsarbete vid SLU och betonar att diskussionerna kring landskapets användning är viktiga för att öka förståelsen för varandras perspektiv, speciellt på den lokala nivån.

MiljöSamhälle & kultur
Läs mer

Så beräknades utsläppen i tv-serien Zero Impact

Chalmersforskaren Fredrik Hedenus medverkar som miljöexpert och diskussionspartner till programledare Özz Nûjen i UR:s nya reality-serie Zero Impact. Foto: UR

I Sverige orsakar varje person utsläpp motsvarande runt åtta ton koldioxid per år. För de allra flesta är det en ganska obegriplig siffra, som är svår att använda för beslut i vardagen. I reality-serien Zero Impact – som har premiär i SVT1 22 februari – får fyra familjer hjälp att förstå sig på och att minska sin klimatpåverkan av experter på Chalmers.

MiljöSamhälle & kultur
Läs mer

Levande deltagande ger levande hav

Ölandsbron vid horisonten

Världens hav är i kris. Under stort internationellt tryck har den svenska regeringen satt ambitiösa mål för etablering av marina reservat. Beslutsfattare och forskare har höga förväntningar på att lokalt deltagande ska underlätta etableringen – men utan verkliga möjligheter att påverka besluten verkar förväntningarna orealistiska, med allvarliga konsekvenser för legitimitet av miljöskydd.

Miljö
Läs mer

Shoppingresor bakom stor del av svenskarnas klimatutsläpp

clothes

Våra resor till klädbutikerna och antalet plagg vi köper är de viktigaste faktorerna om vi vill minska våra kläders miljöbelastning. Det visar en doktorsavhandling av Sandra Roos, som för första gången gör det möjligt att jämföra miljöpåverkan från helt olika typer av textilier i ett livscykelperspektiv.

MiljöNatur & teknikSamhälle & kultur
Läs mer

Hoppstjärtarnas mångfald har sin förklaring

Xenylla maritima. Foto: Jan van Duinen

I alla typer av marker finns oftast stora mängder hoppstjärtar av en mängd arter, och dessa har en viktig roll i näringsomsättningen. Ekologer har länge frågat sig varför markdjurssamhällen ofta är så oväntat artrika. Forskare från SLU ger den troliga förklaringen – i jord som ser homogen ut finns en rad småskaliga skillnader som erbjuder djuren en mängd olika ekologiska nischer.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Skogens förmåga att dämpa klimatförändringen ifrågasätts

  • Artikel från
  • Ämne: Miljö
Mätning av koldioxidflödet från en produktionsskog i Västerbotten vintertid. Skogen var tidigare en kolsänka men är idag en kolkälla. Foto: David Hadden

Huruvida skogar tar upp eller släpper ut koldioxid tycks vara en mer komplicerad fråga än forskarna har trott. Det visar David Hadden i en avhandling från SLU. När han mätte flöden av koldioxid i olika typer av skogsbestånd fick han resultat som går på tvärs mot flera vedertagna uppfattningar.

Miljö
Läs mer

Så ska nya utbrott av mjältbrand förhindras

komulepussar

Sommaren 2016 drabbades ekoparken Omberg i Östergötland av ett mjältbrandsutbrott där såväl tama som vilda djur drabbades. Smittspridningen var mer omfattande än vad som setts i modern tid. Nu ska forskarna säkra materail och data från utbrottet för att förebygga liknande sjukdomsutbrott i framtiden.

Miljö
Läs mer

Datorer tränas ställa prognoser för en pålitlig solelsförsörjning

vintersolenergi

Hur mycket kommer solen att skina och hur mycket el kommer samhället att behöva de närmaste dagarna? Det behöver man kunna svara på för att solel ska bli en pålitlig energikälla. Därför har forskare vid Uppsala universitet dragit igång ett projekt där de ska träna datorer i att ställa prognoser om de närmaste dygnen.

MiljöNatur & teknikSamhälle & kultur
Läs mer

Dålig kylda sallader blir snabbt smitthärdar

ceasarsallad

Nästan var tionde matsallad kan innehålla smittämnen som kan orsaka sjukdom, enligt veterinär Karin Söderqvist vid SLU. Hon har i sin doktorsavhandling också funnit att smittämnen i matsallader, förvarade vid 15 istället för rekommenderade 8 grader C, nådde mycket höga halter under hållbarhetstiden.

Hälsa & medicinMiljö
Läs mer

Sammansättningen i sedimentet styr förekomst av metylkvicksilver i sjöar

dammbyggarsim

Bildning av giftigt metylkvicksilver är en nyckelprocess för de miljö- och hälsoproblem som orsakas av kvicksilver. Mekanismerna bakom processen är dock fortfarande inte klarlagda. Ett forskarlag vid Uppsala och Umeå universitet visar nu att bildningen styrs av den molekylära sammansättningen på det organiska materialet i sediment. Studien publiceras i tidskriften Nature Communications.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet