Tema
Miljö

Miljö

Forskning.se belyser regelbundet aktuella ämnen ur ett forskningsperspektiv. Här har vi samlat alla artiklar inom ämnet ”Miljö” i kronologisk ordning.

Smart klädd i 100 procent svenskt papper

Skog som blir till papper, som blir till tyg. Trä förädlas till närodlad textil.
– En av de stora utmaningarna i framställandet av ett papperstyg har varit att sticka i pappersgarn istället för att väva, eftersom papper är ett relativt stumt material, säger Lena-Marie Jensen, arbetsledare för Design for recycling, vid Högskolan i Borås.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

23 snöleoparder har visat hur de lever

  • Artikel från
  • Ämne: Miljö

Snöleoparden kallas bergets vålnader av lokalbefolkning. Få har sett den, men SLU-forskaren Örjan Johansson har följt 23 av de hotade kattdjuren sedan 2008.
– För att skydda arten måste vi hjälpa lokalbefolkningen att samexistera med snöleoparderna utanför naturreservaten, är en slutsatserna efter nio års fältstudier i de mongoliska Tostbergen.

Miljö
Läs mer

Fiskhonor gillar hanar som sjunger

Ökat buller i havet verkar minska parningsbenägenheten för fiskar, visar forskning från Göteborgs universitet. Ljudföroreningarna försvårar fortplantningen för sand- och lerstubb, som är viktig föda för unga torskar. Honan vill ha en hane som sjunger, och hör hon ingen sång blir det sällan några yngel.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Renbete skyddar mångfalden av tundraväxter

Klimatuppvärmningen minskar antalet växtarter på tundran, men växtätande djur som renar och sorkar, kan vända denna negativa effekt till en positiv.
– Genom att äta växter som är höga och har breda blad kan renar öka tillgången på ljus, vilket tillåter fler arter att växa och dra nytta av varmare klimatförhållanden, säger Elina Kaarlejärvi, postdoktor vid Umeå universitet.

Miljö
Läs mer

Svampar helt nödvändiga

Svampens dag inträffar alltid den första söndagen i september, vilket i år innebär nu på söndag den 3 september. Svampar finns överallt och hela tiden, säger svampforskaren Henrik Nilsson vid Göteborgs universitet, som förklarar varför svampar är så viktiga.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Så kan biomassa ge alternativa motorbränslen för en billigare peng

Forskare vid Mälardalens högskola (MDH) har undersökt hur man kan effektivisera och optimera användningen av biomassa vid produktion av värme och energi i kraftvärmeverk. Och hittat stor potential för att producera alternativa motorbränslen, som naturgas och väte, till konkurrensmässiga priser. Något som skulle vara gynnsamt både för miljö och ekonomi, menar forskarna.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Utbildning kan förbättra inomhusluften i slumhushåll

Trots stora mängder föroreningar i hemmen anser många i kenyanska slumhushåll att inomhusluften är bättre än utomhusluften, och säger att de vant sig med luftkvaliteten. Otillräckliga kunskaper kring luftföroreningars skadliga hälsoeffekter bidrar till beteenden som försämrar luftkvalitén, enligt en avhandling vid Umeå universitet.

Miljö
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet