Tema

Blyammunition vid jakt skadar kungsörnarna

  • Artikel från
  • Ämne: Miljö

Det går blytungt för kungsörn i Jaktsverige. Anledningen är att fåglarna drabbas av förgiftning av rester från blykulor. Bland annat flyger fåglar med höga blyhalter i blodet långsammare. Ett förbud mot blyammunition skulle dock kunna rädda örnarna.

Kungsörnar som äter inälvor som lämnas kvar från jakten blir förgiftade om djuren skjutits med blyhaltig ammunition eller om örnarna äter skadeskjutna djur. Splitter från blykulor orsakar förgiftning, vilket försämrar örnarnas flygförmåga. Ett förbud mot blyammunition är troligen enda sättet att rädda örnarna.

Detta är slutsatsen av en studie som har letts av forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i samarbete med bland andra Naturhistoriska riksmuseet, Umeå universitet, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) samt örnforskare i USA och som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Environmental Science & Technology.

Höga blyhalter i blodet
Forskargruppen tog blodprover från frilevande kungsörnar och försåg örnarna med sändare. Blodet analyserades på bly och tack vare sändardata kunde forskarna konstatera att kungsörnar med högre blyhalter rörde sig mindre och flög lägre än kungsörnar med låga blyhalter. Denna påverkan blev tydlig redan vid blykoncentrationer som tidigare ansetts som naturliga bakgrundshalter.

Även blyhalter i lever hos kungsörnar som hade lämnats in till riksmuseet och veterinärmedicinska anstalten i kombination med analys av angiven dödsorsak indikerar att redan låga blyhalter kan öka dödsrisken hos kungsörn. Blyhalten hos de levande kungsörnarna ökade dessutom i takt med förloppet av älgjakten, en period då många av kungsörnarna är asätare och på så sätt får i sig det giftiga blyet.

Blyproblemet är antagligen inte bara begränsat till älgjakten eller Sverige utan förekommer vid all jakt då blyammunition används, inklusive småviltsjakt, och där även skadeskjutna djur utgör giftig föda för kungsörn och andra asätare.

Kontakt:
Frauke Ecke, tel 070-263 61 55, e-post Frauke.Ecke@slu.se
Navinder Singh, tel 070-676 01 03, e-post Navinder.Singh@slu.se
Birger Hörnfeldt, tel 070-552 53 28, e-post Birger.Hornfeldt@slu.se
Jon Arnemo, tel +47-99585019, e-post Jon.Arnemo@slu.se

Läs också

Alger, insekter och matavfall på menyn
21 april, 2017 | Redaktionen forskning.se
Alger i maten gör kossor klimatsmarta
20 april, 2017 | Redaktionen forskning.se
De förvandlar djurfoder till människoföda
12 april, 2017 | KTH - Kungliga Tekniska högskolan

Vi finns där du är @forskningsnyhet

Blyammunition vid jakt skadar kungsörnarna

 lästid ~ 1 min